Spor o Nábrežnú komunikáciu sa skončil...

Reklama:

So súčasným postojom mesta nesúhlasia obaja exprimátori. Milan Benč ako súčasný poslanec namietal aj na ostatnom zastupiteľstve. Podľa jeho slov vraj mesto nevyužilo všetky možnosti súčasne platného stavebného zákona a teda naznačoval možnosť vyvlastnenia.

10. 12. 2007

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Kopčák: "Vysporiadanie s D r u t a r o v s k ý m i je nekorektné"

Nové vedenie mesta Prešov ukončilo sedemročný spor s rodinou D r u t a r o v s k ý c h. Na svete je už schválená dohoda o majetkovoprávnom vysporiadaní a výsledkom je fakt, že rodina dosiahla to, čo navrhovala od začiatku. Za zbúraný dom chceli nový a dostanú ho. Faktom však je, že radnica pomohla vyriešiť spor, ktorý sa jej týkal len okrajovo. Investorom stavby je totiž Slovenská správa ciest (SSC) a tá mala problém vysporiadania riešiť. Celý proces trval sedem rokov a za ten čas už mohla byť Nábrežná komunikácia dokončená a slúžiť Prešovčanom.

Prešov - So súčasným postojom mesta nesúhlasia obaja exprimátori. Milan Benč ako súčasný poslanec namietal aj na ostatnom zastupiteľstve. Podľa jeho slov vraj mesto nevyužilo všetky možnosti súčasne platného stavebného zákona a teda naznačoval možnosť vyvlastnenia.

Názor nezmenil ani Kopčák

"Je to prinajmenšom nekorektné. Všetci si pohodlne osvojili rétoriku vlastníka pozemkov, ktorý sa dlhodobo usiloval verejnosti vsugerovať presvedčenie, že príčinou stagnácie stavby je spor s mestom a od mesta požadoval riešenia, ktoré odporujú zákonom platným v SR," argumentoval niekdajší primátor Juraj Kopčák.

Ako zdôraznil, mesto sa do prípravy výstavby Nábrežnej komunikácie i pri jej rozbehnutí angažovalo: "Najprv tým, že naliehalo na príslušné štátne orgány, aby riešili komplikovanú dopravnú situáciu v meste, potom reakciou na tlak občanov, cez ktorých majetok je stavba trasovaná. Pri oceňovaní majetku, dotknutého stavbou, sa SSC musela riadiť cenovou vyhláškou z roku 1991. Nemohla priamo občanom ponúknuť trhové náhrady za nehnuteľnosti. To malo za následok, že vlastníci nehnuteľností by za svoj majetok dostali tak málo, že by neboli schopní zabezpečiť si ani skromné bývanie. Preto sa obrátili na mesto, aby im pomohlo. Prvou reakciou mesta bola žiadosť o to, aby kompetentný orgán, teda Ministerstvo financií SR, aktualizovalo predmetnú vyhlášku na cenovú úroveň roku 2001."

Rokovania so SSC

Podľa J. Kopčáka vtedajšia ministerka zdôvodnila nemožnosť, či neochotu prehodnotiť predmetnú vyhlášku tým, že by sa zmena negatívne dotkla podstatne väčšieho počtu občanov SR (vtedy sa platila daň z prevodu majetku), preto odporúčala doriešiť problém v spolupráci so SSC. Po mnohých rokovaniach sa našlo východisko. Keďže SSC nemohla priamo vyplatiť vlastníkom dotknutých nehnuteľností viac, ako stanovovala už spomenutá cenová vyhláška, dohodla s mestom transfer financií cez špeciálny fond, ktorý použije zdroje SSC, vytvorené úhradou za majetkovo nevysporiadané pozemky pod štátnymi cestami prvej triedy.

"Spoločne bol odsúhlasený nasledujúci mechanizmus: Fond bude kompenzovať rozdiel medzi vyhláškovou a trhovou cenou dotknutého majetku. Na základe trhového ohodnotenia sa stanoví hodnota dotknutého majetku a z nej sa odvodí potreba financií do predmetného fondu. Fond bude zriadený uznesením mestského zastupiteľstva (MsZ). SSC fond naplní do výšky stanovenej finančnej potreby na kompenzáciu. Uznesením MsZ sa fond rozdelí dotknutým vlastníkom. Rozdelenie prostriedkov z fondu bude zrealizované formou zmlúv medzi mestom a vlastníkom nehnuteľnosti. Pri rozpúšťaní fondu dotknutí vlastníci (až na jedného) podpísali mestom predložené zmluvy a stanovené čiastky im boli uhradené," konkretizoval.

Odkaz primátorovi

Exprimátor tiež pripomenul, že mesto môže zo zákona investovať len do vlastného majetku. "Nesmie investovať do majetku štátu, iného subjektu, ani súkromnej osoby. To, že dnes bude mesto za peniaze daňových poplatníkov spolu so SSC vlastniť nehnuteľnosť, ktorá sa v dohľadnom čase zákonite zbúra, určite neznamená hospodárne nakladanie s majetkom mesta, ani jeho zveľaďovanie. Toto riešenie určite nebude bez negatívnych dôsledkov," zdôraznil.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...