S výstavbou diaľnice Prešov - Svinia sa zrejme ešte nezačne

Reklama:
19. 01. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Decembrové rokovanie medzi Stavebným úradom pri prešovskej radnici, investorom diaľnice D1 Prešov-západ 2. časť - Svinia, Slovenskou správou ciest (SSC) a Vodohospodárskou výstavbou (VV), š. p. neprinieslo východisko. Hoci sa predpokladalo, že s výstavbou diaľnice sa začne už vlani, majetkovoprávne vysporiadanie, ktorým investor poverili VV ešte nie je ukončené.

Časť zmlúv o budúcich zmluvách je majiteľmi podpísaná, časť vlastníkov sa zdráha podpísať zmluvy bez určenia ceny súdnym znalcom, bez geometrického plánu a termínu splatnosti. Investor im totiž navrhuje, že predpokladaný termín uzavretia kúpnej zmluvy bude v lehote troch rokov od predloženia dokladov o nadobudnutí vlastníctva a vypracovaní znaleckého posudku. Alebo najneskôr do kolaudácie stavby. Výška ceny má byť potom stanovená podľa právnych predpisov platných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

Pripomíname, že proces sa zastavil, keď Stavebný úrad reagoval na požiadavku VV obmedziť vlastnícke práva niektorých majiteľov pôdy vyvlastnením pre potreby usporiadania nehnuteľnosti pre stavbu diaľnice, prerušením konania. Zároveň vyzval VV, aby v lehote 60 dní doplnili doklady o bezvýslednosti dohody o predaji s vlastníkmi. Inak povedané, aby doručili návrh kúpnopredajnej zmluvy podľa ceny vypracovanej súdnym znalcom. Ak by tak v spomínanej lehote neurobili stavebný úrad návrh na konanie zamietne.

Ako sa však ukázalo, ani decembrové rokovanie neprinieslo východisko. Obe strany trvali na svojich stanoviskách a argumentovali. Na našu otázku s akým záverom ukončili rokovanie, reagoval vedúci Stavebného úradu Marián Harčarík: "Rozišli sme sa s tým, že požiadajú o predĺženie nami stanovenej lehoty a dodajú nám žiadanú dokumentáciu. Potom však prišiel list od riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Ladislava Gálla, v ktorom konštatuje, že v plnom rozsahu trvajú na pôvodnom podaní a navrhujú nám, aby sme pokračovali v správnom konaní o obmedzení vlastníckeho práva vyvlastnením."

Argumentovali, že návrh nesmeroval k obmedzeniu vlastníckeho práva majiteľov pozemkov, ale k jeho dočasnému obmedzeniu od právoplatnosti vydania stavebného povolenia až do konečného vysporiadania. Definitívny výkup by mal byť vykonaný v termíne do kolaudácie stavby. Podľa ich výkladu Stavebného zákona a Občianskeho zákonníka, v prípade obmedzenia vlastníckeho práva vyvlastnením nie je právne dôvodné uzavrieť kúpnu zmluvu na odkúpenie nehnuteľností.

Pravdou však je, že za ostatné roky sa ľuďom stali toľké krivdy pod hlavičkou "stavba vo verejnom záujme", že nikto sľubovaným "holubom na streche" už neverí. Vlastníci sa pýtajú, načo obmedzenie užívacieho práva vyvlastnením, keď máme ochotu pozemky predať. Žiadajú teda len dodržať dikciu novely stavebného zákona. Ľudia sa pomaly učia obhajovať svoje práva a deklarujú ich aj navonok prostredníctvom svojich právnikov.

Zaujímalo nás preto, ako bude stavebný úrad postupovať ďalej. "Nebudeme reagovať. Uložili sme podmienky."

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...