Rušná prešovská križovatka sa má rozširovať, pribudne most

Reklama:

Slovenská správa ciest chce rozšíriť jednu z najrušnejších prešovských križovatiek. Zajtra je k tomu ústne pojednávanie pre verejnosť a posledná možnosť vyjadriť sa alebo podať pripomienky.

07. 02. 2017

Zdroj: Richard Drutarovský

Ide o križovatku ulíc Levočská a Obrancov mieru, ako súčasti cesty 1. triedy I/18. Zmeny budú zahŕňať aj ulicu Vlada Clementisa.

Na zajtra, 8. februára 2017 o 10-tej hodine, je pre verejnosť nariadené ústne pojednávanie v budove okresného úradu, ktorý rozhodne o vydaní stavebného povolenia.

Vyplýva to z verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

Hoci ide o pomerne závažnú záležitosť a zásah do života obyvateľov, radnica okrem povinného zverejnenia na úradnej tabuli o tomto povoľovacom konaní na rozdiel od iných udalostí mlčí.

Priestor pre vaše vyjadrenie

Každý, kto sa cíti navrhovanou stavbou dotknutý, môže do zajtra podať pripomienky alebo sa zúčastniť ústeho pojednávania. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať.

Územné konanie pre túto stavbu sa začalo už v roku 2013.

Význam rozšírenia križovatky

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity križovatky Levočská - Obrancov mieru, na ktorú sa po dokončení tzv. Nábrežnej komunikácie prerozdelí značná časť tranzitnej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza cez iné časti Prešova, nakoľko by to potom mala byť najrýchlejšia a najkapacitnejšia mestská komunikácia v smere sever - juh.

Súčasťou stavby je aj dobudovanie ďalšieho mosta cez Torysu na Levočskej ulici (pri Kauflande).

Po jeho dobudovaní by mal byť Prešov prejazdný v smere východ - západ v plne štvorpruhovom profile.

Žiaľ, projekt nijako nerieši odstránenie železničného priecestia na Levočskej ulice. Aj naďalej bude každý prejazd vlaku hatiť najzaťaženejšiu tranzitnú komunikácie v Prešove.

Územné rozhodnutie bolo vydané 28. februára 2014.

Rekonštrukcia vyvolala nevôľu

Zámer rozšírenia križovatky a vytvorenie bariéry pre chodcov vo forme nadchodu vyvolal v tom čase veľkú nevôľu obyvateľov priľahlého sídlíska.

Úmyslom bolo mimoúrovňové vylúčenie chodcov z cestnej komunikácie s cieľom zvýšiť priechodnosť križovatky a skrátiť tak jazdné časy automobilovej dopravy.

Dôsledkom protestov obyvateľov bola korekcia projektu. Investor upustil od výstavby nadchodov.

Zámeny pozemkov

Začatiu stavebného konania predchádzali zámeny pozemkov medzi Slovenskou správou ciest a Mestom Prešov, keďže navrhované rozšírenie križovatiek zaberie doterajšie mestské pozemky a rozšírené komunikácie a jazdné pruhy sa priblížia bližšie k bytovkám na uliciach Obrancov mieru a Levočská.

Má tiež dôjsť ku odstráneniu stromov a zelene. Zeleň určená na výrub bola už dávnejšie vyznačená.

Pre úplnosť dodávam, že na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove bolo tiež prijaté uznesenie, týkajúce sa ďalšej zámeny pozemkov pod budúcu kruhovú križovatku Východná - Solivarská (pri autobusovej stanici, Hypertescu, Obi, Nay).

Aj tu by stavebníkom a investorom mala byť štátna organizácia Slovenská správa ciest.

Viac informácií aj s detailami z tohto obdobia nájdete v článkoch v odkazoch nižšie.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...