Rokoval som na úrade k zámeru riešenia parkovania na sídliskách

Reklama:

Dnešné popoludnie a podvečer som na mestskom úrad preberal s pracovníkmi odboru hlavného architekta mesta zámer všeobecne záväzného nariadenia o „regulácii statickej dopravy“.

18. 05. 2011

Zdroj: Richard Drutarovský

Pod týmto oficiálnym názvom sa skrýva materiál o státí, parkovaní a odťahovaní vozidiel na území mesta Prešov.

Prvý krát som sa s materiálom stretol na zasadnutí komisie pre územný plán, dopravu, výstavbu a životné prostredie (odkaz na materiál by ste mali nájsť na konci tohto textu).

Materiál vznikol najmä ako nástroj na zavedenie parkovacích kariet vo vybraných lokalitách mesta a ich spoplatnenia. Venuje sa aj vyhradeným parkovacím miestam, miestam pre ťažko zdravotne postihnutých a miestam pre vozidlá taxislužby.

Časť návrhu sa venuje odťahovaniu vozidiel, uskladneniu odťahovaných vozidiel a poplatkom za odťahovanie.

Navrhovaný princíp spoplatnenia parkovania

Hoci si celý text môžete pozrieť aj sami, keďže komisia pre územný plán zverejňuje vopred materiály na rokovanie, skúsim stručne opísať princíp návrhu:

V niektorých lokalitách mesta by po prijatí nariadenia mohli vzniknúť zóny s regulovaným parkovaním.

Parkovať v "zóne" by mohol iba ten, kto by dostal od mesta parkovaciu kartu za poplatok.

Žiadatelia o parkovacie karty by mali mesiac od dňa "D" na to, aby o kartu požiadali a predložili všetky potrebné doklady, ktoré by úrad presvedčili, že majú nárok na kartu pre svoje auto.

Podľa toho by úrad roztriedil žiadateľov do niekoľkých kategórií (fyzická osoba, živnostník, právnická osoba, či ide o prvé auto žiadateľa alebo ďalšie) a potom by po zaplatení vydal kartu platnú na jeden rok.

Kariet by sa však vydalo len toľko, koľko je v lokalite parkovacích miest. Kategórie majú slúžiť na to, že najprv sa vydajú parkovacie karty v prvej skupine.

Ak ostatnú nepridelené parkovacie karty pre ďalšiu kategóriu, pridelia sa ďalšej kategórii až do vyčerpania určeného počtu parkovacích kariet.

Keďže nie je možné vydať viac parkovacích kariet, ako je parkovacích miest, vydajú sa karty tým žiadateľom, ktorí si podali žiadosť najskôr.

Ostatní žiadatelia karty nedostanú a v zóne budú môcť parkovať iba na platených parkoviskách, samozrejme, len ak bude na týchto parkoviskách voľné miesto a pochopiteľne, ak takéto platené parkoviská budú. Alebo budú môcť parkovať mimo existujúcich zón.

Pre návštevy, ktoré nemajú kartu z príslušnej zóny, bude pre parkovanie v zóne jedinou možnosťou platené parkovanie.

Autá bez karty, parkujúce mimo platených parkovísk, budú môcť byť odtiahnuté, aj to rieši návrh nariadenia.

Moje pripomienky

Svoje námietky som vyjadril aj na zasadnutí komisie a aj neskôr na mestskej rade, kde sme rozhodli o vrátení materiálu na dopracovanie.

Moje najväčšie pripomienky sa týkali príliš byrokratického systému prideľovania parkovacích kariet (treba predložiť niekoľko dokladov), výhrady mám aj k „turnusovému“ získavaniu parkovacích kariet a najmä k tomu, že kto sa v poradovníku dostane „za čiaru“, parkovaciu kartu nedostane a v zóne nebude môcť parkovať tak, ako „úspešnejší“ držitelia parkovacích kariet, prípadne vôbec.

Systém bude podporovať korupciu a je možné, že nebude považovaný za transparentný, dôveryhodný a verejne kontrolovateľný.

Žiadať o parkovaciu kartu bude potrebné každý rok znova a znova.

Kritizoval som aj to, že obyvatelia nemajú dosť informácií o príprave takéhoto systému a aj to, že nie je dostatočne podchytený proces výberu lokalít, ktoré sa premenia napríklad zo zelene na ďalšie parkoviská.

Moja posledná pripomienka smerovala k tomu, že materiál neposkytuje dosť informácií o tom, ako a akým spôsobom podporí vznik nových parkovacích miest, kto ich zaplatí a či je vôbec týmto spôsobom možné vytvoriť reálnu motiváciu a získať zdroje na výstavbu ďalších parkovacích miest.

Ďalšie moje pripomienky sú menej významné a pre stručnosť ich tu neuvádzam.

Moje pripomienky sú len pripomienkami jedného poslanca, keďže možnosť vyjadriť sa dostali všetci. Všetky pripomienky úrad spracuje a vznikne ďalšia verzia materiálu.

Podrobne monitorujeme:

www.presov.sk/portal/

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...