Pripomienky môžu občania podať už len do piatku

Reklama:
18. 01. 2005

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Ešte niekoľko dní, presnejšie do 21.januára môžu občania, ale aj štátne inštitúcie pripomienkovať návrh aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru mesta Prešov (ďalej len územný plán). Po štyroch rokoch sa v ňom upresňujú, ale aj menia riešenia využitia niektorých lokalít v katastri mesta, ale aj také zásadné otázky, ako je trasovanie dopravného prepojenia, či zmena vnútornej organizácie dopravy.

Po uplynutí lehoty budú pripomienky vyhodnotené a Útvar hlavného architekta na prešovskej radnici predloží správu mestskému zastupiteľstvu. K návrhu aktualizovaného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) potom Krajský stavebný úrad v Prešove pripraví stanovisko, ktoré bude podkladom pre marcové zasadnutie prešovského parlamentu. Na ňom by sa mal aktualizovaný územný plán schváliť.

V tejto súvislosti nás zaujímalo, ako sa do návrhu VZN zapracuje problém okolo hlukových limitov, schválenie ktorých v decembri namietal okresný prokurátor. Protestoval najmä voči procesnému postupu pri schvaľovaní VZN. Pripomíname, že ešte v decembri poslanci odhlasovali zrušenie VZN a táto otázka sa má doriešiť v teraz pripravovanej aktualizácii. Ako? Pýtali sme sa hlavného architekta Vladimíra Ligusa (na snímke). "Vecne niet čo riešiť. Národná rada SR prijala zákon, ktorý nami navrhnuté limity legislatívne podporuje. Procesné námietky novým prerokovaním v zásade stratili účinnosť."

Novinkou je návrh na riešenie preložky železničnej trate cez Pavlovičovo námestie, čo je problém, ktorý Prešovčania v minulosti mnohokrát namietali. "V procese rokovania sa nám podarilo nájsť riešenie na to, aby sme nákladnú železničnú dopravu vylúčili z centra mesta. Podľa nášho názoru optimálnou je trasa od nákladnej stanice Šarišské Lúky, cez Okruhliak, Dúbravu až po Veľký Šariš," konkretizoval riešenie hlavný architekt mesta.

Aktualizovaný územný plán, ktorého znenie je mimochodom dostupné na úradnej tabuli aj na internete, navrhuje tiež nové rozvojové plochy na bytovú výstavbu. Ide napríklad o Kráľovu Horu, Podskalku, Nižnú Šebastovú, Šalgovík, Kúty a podobne. Otázna ostáva ešte lokalita pre náhradné bývanie neplatičov. Momentálne sa stále uvažuje len o Starej tehelni a ploche oproti ZVL, presnejšie medzi traťou a riekou. Definované sú tiež lokality pre športoviská a rekreačné plochy, kde vymedzili solivarský Stavenec ako územie pre golfové ihrisko a Vydumanec pre motokrosovú dráhu.

Tentoraz sú konkretizované aj inundačné územia podľa vodohospodárskeho zákona a to podľa výšky poslednej záplavovej vlny v júli 2004. Podobne vyhoveli štátnej ochrane prírody a doplnili chránené lokality o územie Pod Surdokom-Nižné Lúky a po prvýkrát vymedzili vtáčie územie pod Slánskymi vrchmi. Ide o územie Solivar-Stavenec - po Ruskú Novú Ves.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...