Primátori krajských miest zásadne odmietajú poslanecký návrh novely stavebného zákona

Reklama:
16. 02. 2008

Zdroj: R.S. media

Členovia Združenia K8 sa na svojom zasadnutí 15. februára v Prešove zaoberali aktuálnymi otázkami samospráv na Slovensku, zhodnotili súčasný stav problémov krajských miest a prijali nasledujúce vyhlásenie:

Primátori krajských miest apelujú na vládu SR v súvislosti s doriešením vlastníckych práv k nehnuteľnostiam delimitovaným zo štátu na samosprávy.

Združenie K 8 súhlasí s potrebou urýchleného riešenia vlastníckych práv. Podľa krajských primátorov je možné tento problém riešiť zákonom. Ten má obsahovať mechanizmus, uplatňovaním ktorého sa vyriešia nevysporiadaná nehnuteľnosti. Odmietame však finančnú spoluúčasť pri vysporadúvaní sporných pozemkov. Za východisko z existujúceho stavu považujeme vypracovanie paragrafového znenia zákona, ktoré bude predmetom ďalších rokovaní. Za dôležitého partnera pri riešení otázky nevysporiadaných pozemkov považujeme Slovenský pozemkový fond. K 8 ponúka vláde SR spoluprácu, odborné a iné kapacity pri legislatívnom riešení.

Primátorom krajských miest bol predstavený návrh nového Zákona o obecnej polícii a stanovisko Združenia náčelníkov obecných polícií k návrhu zákona.

Stanovisko predložil prezident ZNOPaMP Ján Andrejko. K 8 zobralo správu na vedomie. Primátori vzhľadom na potreby a záujmy občanov, ochranu života, zdravia a majetku ako i verejného poriadku a v rámci neho problémov na úseku dopravy, považujú za potrebné posilniť kompetencie a postavenie obecnej polície. Odmietame okliešťovanie právomocí obecných polícií. Chceme ich kompetencie posilňovať a preto pripravíme vlastný návrh zákona.

Združenie K 8 chce riešiť problém spoplatňovania parkovania a státia na území mesta.

Iniciatíva reaguje na vzniknutú situáciu a ma a cieľ riešiť reguláciu statickej dopravy v mestách.

Primátori krajských miest žiadajú vládu SR o odloženie návrhu novely nariadenia vlády o odvodoch za vyňatie poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu.

Prijatie tohto nariadenia by mohlo ohroziť rozvoj miest a zvýšiť finančné náklady aj na projekty, ktoré sú vo verejnom záujme.

Primátori krajských miest zásadne odmietajú poslanecký návrh novely stavebného zákona.

Táto novela by znamenala uprednostnenie záujmov niektorých investorov pred verejným záujmom definovaným v územných plánoch miest a obcí a viedla by k mimoriadnej právnej neistote regulácie stavebnej činnosti v rozpore so stanoviskami samospráv. Zneistenie právneho prostredia pre investičnú činnosť môže viesť tiež k vážnym deformáciám územného rozvoja našich miest a obcí v neprospech občanov a v konečnom meradle aj samotných investorov. Sme presvedčení, že sporné prípady, o ktorých pojednáva dôvodová správa majú byť vyriešené vo vládnom návrhu zákona, ktorý bol spracovaný MvaRR SR.

Združenie K 8 sa venovalo aj návrhu zákona, ktorý umožňuje spoplatnenie investičných aktivít prezentovaných v januári 2008 v Bratislave.

Združenie K8 žiada vládu o rokovanie k tomuto návrhu zákona.

Primátori krajských miest prijali informáciu o projekte „Deň eura“.

Zástupca reklamnej agentúry Creo/Young & Rubicam informoval primátorov o kultúrno-spoločenskom podujatí, ktoré sa v súvislosti so zavedením eura uskutoční v krajských mestách 100 dní pred zavedením meny. Primátori budú v rámci svojich možností súčinní pri organizovaní podujatí.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...