Prešovská blamáž: Na cestách jamy, obchvat má pozemky, no mešká

Reklama:

Preťažené cesty v Prešove nezvládajú nápor kamiónovej dopravy. Počas tohto týždňa sa na jednej ulici dvakrát prepadla vozovka. Štát však váha, ktorým smerom má vybudovať obchvat na rýchlostnej ceste R4, aj napriek tomu, že pre severnú trasu Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už má vykúpené takmer všetky pozemky.

03. 03. 2017

Zdroj: Martin Majerníček, Pravda

Reklama:

Niektorí analytici poukazujú na úsporu v prípade, že rýchlostná cesta by obchádzala krajské mesto z východu a vznikla by v polovičnom profile. V skutočnosti je takáto úspora nereálna.

Východné trasovanie rýchlostnej cesty R4 je nereálne napríklad z dôvodu, že sa tam nachádzajú soľné bane. Tiež polovičný profil by Prešovu už teraz nestačil. Severná trasa je navyše natoľko pripravená, že štát po zabezpečení finančných prostriedkov môže začať pripravovať súťaž na zhotoviteľa.

"Úsek rýchlostnej cesty R4, severný obchvat Prešova (I. etapa) je majetkovoprávne vysporiadaný na 100 percent formou kúpnych zmlúv. Úsek rýchlostnej cesty R4, severný obchvat Prešova (II. etapa) je majetkovoprávne vysporiadaný na 70 percent formou zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách,“ uvádza hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Diaľničiari podľa jej slov na majetkovoprávne vysporiadanie stavby doteraz minuli 20,4 milióna eur.

Severný ochvat Prešova v úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat bude rozdelený na výstavbu vo dvoch etapách, podobne ako napríklad dnes už odovzdaný obchvat Levoče na diaľnici D1 Jánovce – Jablonov. Prvá etapa severného obchvatu s celkovou dĺžkou 14 680 metrov je už v štádiu vydaného stavebného povolenia.

"Príprava výstavby úseku rýchlostnej cesty R4, severného obchvatu Prešova (I. etapa) je v štádiu vydaného stavebného povolenia a spracováva sa dokumentácia na ponuku. Príprava výstavby úseku rýchlostnej cesty R4, severného obchvatu Prešova (II. etapa) je v štádiu vydaného územného rozhodnutia,“ dodáva hovorkyňa Žgravčáková.

V súčasnosti mesto nemá vybudovaný ani jeden obchvat a celá doprava prechádza priamo centrom mesta. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 intenzita dopravy na ceste prvej triedy I/18 priamo v Prešove v jednom úseku presahuje 30-tisíc automobilov denne. Preťažená cestná sieť počas tohto týždňa dvakrát skolabovala. Na jednej ulici došlo dvakrát k prepadnutiu vozovky.

V utorok došlo k prepadnutiu cesty na Hollého ulici v dôsledku prasknutého vodovodného potrubia. Približne o 24 hodín neskôr sa prepadla ulica v blízkosti nemocnice o 300 metrov ďalej na križovatke ulíc Lesík delostrelcov – Plzenská znova.

Na mieste nehody primátorka mesta Andrea Turčanová (KDH) povedala, že je to aj dôsledok preťaženia prešovských ciest, po ktorých jazdí ťažká kamiónová doprava.

"Neviem, či si kompetentní neuvedomujú, že tranzitná doprava, takmer 3 000 kamiónov denne, nám ide cez najväčšie prešovské sídlisko. Ľudia sa sťažujú na ustavičný hluk. Takmer štyridsať rokov sme čakali na D1 – dnes máme stavebné povolenie, vykúpené pozemky, vysúťaženú firmu, ktorá ich ide realizovať. Pri severnom obchvate, rýchlostnej ceste R4, sú takisto vykúpené pozemky, vydané stavebné povolenie. A zrazu ide niekto rozprávať, že východný obchvat by bol lepší?“ povedala primátorka Turčanová.

Diskusia o zmene trasovania severnej časti obchvatu Prešova nastala po tom, čo si prezident Andrej Kiska listom vyžiadal od ministra financií Petra Kažimíra (Smer) informácie o obchvate. Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií vypočítal, že zmenou trasovania severného obchvatu na východný a výstavbou celého obchvatu vrátane juhozápadnej časti na diaľnici D1 v polovičnom profile štát vraj ušetrí 450 miliónov eur.

Analýza bola zmanipulovaná, keďže nezohľadnila soľné bane, nezohľadnila, že cenu za R4 môže znížiť tender záujemcov a nepočíta s aktualizovaným dopravným modelom, ktorý aktuálne pripravuje Výskumný ústav dopravný v Žiline. Jeho predbežné výsledky ukazujú, že polovičný profil na diaľnici D1 už o niekoľko rokov postačovať nebude. Rýchlostnú cestu R4 bude navyše využívať ešte vyšší počet automobilov.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...