Prešovčanov pobúrilo rozhodnutie ministra dopravy: Zastavíme cesty!

Reklama:

Otáľanie ministra dopravy vzhľadom na výstavbu diaľničného obchvatu Prešovčanov rozzúrilo! Až tak, že zvažujú blokáciu preťažených ciest. Primátorka mesta Andrea Turčanová ich v tom podporí.

07. 10. 2016

Zdroj: Ingrid Timková, pluska.sk

Reklama:

Prešov sužujú každodenné nekonečné zápchy. Prejsť ani nie kilometrový úsek od hlavnej križovatky ku kruhovému objazdu pred diaľnicou na Košice trvá i hodinu. Kamióny sa na ceste často skrížia a križovatka je desiatky minút neprejazdná. „Už sa upchávajú aj bočné cesty,“ vraví Martina (31).

V lete sa vtedajší minister dopravy Roman Brecely  ocitol v Prešove v zápche. A hneď vydal rozhodnutie o okamžitom spustení výstavby diaľničného obchvatu. Lenže jeho nástupca Árpád Érsek výstavbu pozastavil. Nasrdení Prešovčania preto zvažujú blokáciu preťažených ciest. Primátorka Andrea Turčanová im odkazuje, že ich v tom podporí.

„Žiadam iba naplnenie toho, k čomu sa vláda zaviazala v programovom vyhlásení. Dobudovanie diaľnice D1 pri Prešove patrí medzi vládne priority, rovnako ako začiatok výstavby rýchlostnej cesty R4. Akékoľvek spochybňovanie dôležitosti obchvatu je iba oddialením riešenia vážnych dopravných problémov,“ upozorňuje. Písala preto aj list premiérovi.

Z komunikačného oddelenia ministerstva dopravy nám napísali, že Árpád Érsek má záujem, aby sa v Prešove začalo stavať čo najskôr. „Momentálne zisťujeme, ako by prípadný podpis zmluvy ovplyvnil prebiehajúci proces EIA, ktorý si dodatočne vyžiadala EÚ. Ak by neboli splnené všetky jej pripomienky, nemusela by Únia schváliť financovanie tejto stavby, čo je dnes pre Slovensko kritické,“ vysvetlili nám na ministerstve.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...