Prešov potrebuje akútne riešiť obchvaty i Nábrežnú komunikáciu

Reklama:

Poslanec Národnej rady SR Stanislav Kubánek (Smer-SD) sa chce počas tohto funkčného obdobia venovať predovšetkým cestnej dopravnej infraštruktúre v Prešovskom kraji i v meste Prešov.

23. 05. 2012

Zdroj: TASR

Reklama:

V najbližších týždňoch by Slovenská správa ciest (SSC) mala podľa neho rozbehnúť aj dostavbu prešovskej Nábrežnej komunikácie.

Kubánek si uvedomuje, že ekonomická situácia na východe Slovenska sa nemôže zlepšiť bez diaľničného prepojenia s Bratislavou. Rovnaký postoj k tejto problematike zaujala aj jeho kolegyňa z parlamentného poslaneckého klubu Svetlana Pavlovičová.

Podľa Kubánka dopravná situácia v metropole Šariša sa hustnúcou premávkou zhoršuje a preto treba čo najskôr začať s realizáciou diaľničného obchvatu smerom na Košice. Zároveň je však potrebné sústrediť sa aj na výstavbu severného obchvatu.

"Treba urýchlene riešiť aj Nábrežnú komunikáciu, ktorá sa robí viac ako 20 rokov. Ja si myslím, že do mesiaca sa poklepe základný kameň, začne sa výstavba prepojenia od mestskej športovej haly po ZVL", konštatoval dnes Kubánek na stretnutí s novinármi v Prešove. Doplnil, že podľa jeho informácií by zmluva medzi SSC a dodávateľom prác mala podpísať práve dnes.

Proces výstavby spomínanej komunikácie, ktorá mala odľahčiť premávku cez Prešov, sa začal takmer pred 20 rokmi. Prípravu zdržiavali nevyrovnané vlastnícke vzťahy a problémy boli aj s uvoľnením peňazí. Preto sa aj prvý, asi 1500-metrový úsek musel stavať po etapách.

Úsek od križovatky s Kolárovou ulicou po ulicu Jána Pavla II. odovzdali do užívania v plnom profile v máji 2011. Zostáva však ešte dokončiť vyše dva kilometre komunikácie po ZVL vrátane premostenia cez rieku Torysa.

Poslankyňa NR SR Svetlana Pavlovičová pre TASR uviedla, že okrem zlepšenia dopravnej infraštruktúry sa chce venovať hlavne možnostiam čerpania zdrojov z európskych fondov. Chce využiť svoje skúsenosti z pôsobenia na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. Podľa nej by mala mať regionálna samospráva v tejto oblasti omnoho väčšie kompetencie.

"Aby finančné prostriedky išli priamo do lokalít, ktoré bude určovať regionálna samospráva, aby sa o aktivitách, ktoré chce v rámci regiónu podporiť, nerozhodovalo v hlavnom meste", tvrdí Pavlovičová. Doplnila, že zo strany žiadateľov počas svojej praxe registrovala množstvo sťažností týkajúcich sa problémov s realizáciou projektov.

"Chcem sa zamerať na to, aby sa zjednodušil celý proces implementácie a to vo vzťahu medzi príjemcom a tým, kto tieto zdroje poskytuje. Uvítala by som, keby sa skrátila doba od schválenia finančného príspevku po reálne poukázanie finančných prostriedkov na účet", uzavrela poslankyňa.

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...