Prešov chce zvyšovať limity hlučnosti v čase, keď EÚ vyhlásila boj s hlukom

Reklama:
10. 07. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Takmer sedemsto Prešovčanov z rôznych kútov mesta podalo na radnicu petičné hárky. Presnejšie, išlo o 676 obyvateľov. Nie je to síce petícia v pravom slova zmysle, skôr pripomienkovaciu akcia v súvislosti s úsilím mesta Prešov zakomponovať do zmien Územného plánu sídelného útvaru mesta Prešov zvýšenie limitov hlučnosti. Radní navrhovanú zmenu odôvodňujú tým, že limity stanovené v meste Prešov nemôžu byť prísnejšie a je nutné zosúladiť ich s celoslovenským priemerom, alebo ich dať do súladu s nariadením vlády. Občania Prešova však nesúhlasia a žiadajú, aby súčasne platné limity ostali nezmenené. Mimochodom, doterajšie platili celých 10 rokov a nikomu neprekážali.

Návrh mesta na zmeny vyznieva zaujímavo najmä po tom, čo Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo na medzirezortné pripomienkovanie Návrh zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, pričom tento zákon by mal platiť od januára 2005. Ním by sa mala do systému SR transportovať Smernica Európskeho parlamentu týkajúca sa posudzovania a riadenia enviromentálneho hluku. "Cieľom návrhu zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí je zabezpečiť postupné znižovanie hluku, najmä v zastavaných oblastiach, vo verejných parkoch, alebo iných tichých oblastiach v aglomerácii, v otvorenej krajine, v blízkosti škôl, nemocníc a iných na hluk citlivých budov a oblastí. Tento zákon zároveň upravuje niektoré úlohy orgánov štátnej správy, obcí a prevádzkovateľov zdrojov hluku v oblasti posudzovania a kontroly hluku vo vonkajšom prostredí," uvádza sa v dôvodovej správe návrhu.

Z návrhu zákona jasne vyplýva, že po jeho prijatí bude zrušené aj nariadenie vlády č. 40/2000 Z. z., o ktorom prešovská radnica tvrdí, že s ním dáva územný plán do súladu. Ponúka sa tu otázka, či je to dobrý krok, ak nás od novonavrhovaných parametrov delí len 6 mesiacov.

Na tieto skutočnosti reagoval Richard D r u t a r o v s k ý, za petičný výbor poverený zástupca pre styk s orgánmi vybavujúcimi petičnú časť. "Pýtam sa, či mesto Prešov, ako tvorca mestskej legislatívy a tretie najväčšie mesto na Slovensku, naozaj nemá na úrade nikoho, kto by poznal európsku legislatívu, ktorá je od 1. mája záväzná pre Slovensko aj Prešov. Naozaj ide bez mihnutia oka zvyšovať limity hluku, keď európsky trend je hluk znižovať? Keď dnes v meste hluku ustúpime a necháme ho stúpnuť, tak budeme o pár rokov oveľa ťažšie bojovať. Meniť územný plán nie je vec skupiny úradníkov a ich dohody s investormi."

Neskrývajúc rozhorčenie dodal, že on ako bežný občan sa o smernici dozvedel cez médiá a internet z dobrej vôle a záujmu o veci verejné. Nevšímavosť úradníkov však nevie pochopiť.

Pokúšali sme sa získať aj stanovisko kompetentných, teda hlavného architekta mesta Prešov Vladimíra Ligusa. Ako sme sa však dozvedeli, momentálne je na dovolenke. Jeho zástupcu, Stanislava Komára, sa nám počas dňa tiež nepodarilo zastihnúť.

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...