Prečo stavba za 119 miliónov stojí po dvoch rokoch už 343 mil. korún?

Reklama:

Tender na výstavbu Nábrežnej komunikácie v Prešove vyhrala ponuka 119 mil. korún. To bolo v roku 1999. V roku 2002 však Slovenská správa ciest (SSC) vyčíslila celkový náklad stavby až na 343 mil. korún.

25. 03. 2004

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Foto: vyvlastnenie.sk
Koniec rozostavaného úseku
Reklama:

Tender na výstavbu Nábrežnej komunikácie v Prešove vyhrala ponuka 119 mil. korún. To bolo v roku 1999. V roku 2002 však Slovenská správa ciest (SSC) vyčíslila celkový náklad stavby až na 343 mil. korún.

Z materiálov, ktoré poskytla sama SSC (a sú citované v plnom znení na konci článku) vyplýva, že ku koncu roka 2001 bolo prestavaných 82 mil. korún. SSC vtedy odhadla potrebu financií na dostavbu na ďalších 127 mil., teda dokonca viac ako mala stáť celá stavba. Celkové náklady na stavebné práce boli vtedy odhadnuté na 168 mil., čo je nárast oproti víťaznej ponuke o 49 mil. korún. Celkový náklad stavby pri dokončení mal byť podľa SSC vo výške 201 mil. (teda o 82 mil. viac ako bola víťazná ponuka).

Ku koncu roka 2002 bolo celkovo prestavaných 90 mil. korún a potreba na dostavbu bola odhadnutá na ešte ďalších 130 mil. Celkové náklady na stavebné práce boli odhadnuté na 221 mil. To je už o 102 mil. korún viac ako bola víťazná ponuka. Celkový náklad stavby bol odhadnutý na 343 mil., teda o 142 miliónov viac ako v predchádzajúcom roku!

Čo spôsobilo, že za jediný rok narástli náklady na stavbu z 201 miliónov na 343 miliónov korún? Nárast 142 miliónov korún totiž predstavuje ročný nárast 70 percent. Pokúsme sa hľadať odpoveď ďalej.

Infomácie za rok 2003 ešte Slovenská správa ciest neposkytla. Doterajší vývoj nákladov a ich medziročné nárasty ilustruje tabuľka:

 

Rok

1999

2001

2002

2003

Termín začatia stavby

12/1999

12/1999

12/1999

12/1999

Termín dokončenia stavby

12/2002

10/2002

10/2004

12/2005

Dĺžka úseku

1,3 km

1,3 km

1,3 km

1,3 km

Celkový konečný odhadovaný náklad

ZNZ

201 mil. Sk

343 mil. Sk

ZNZ

Z toho konečný odhadovaný stavebný náklad

119 mil. Sk

168 mil. Sk

221 mil. Sk

ZNZ

Celkovo sa už "prestavalo"

0 mil. Sk

82 mil. Sk

90 mil. Sk

ZNZ

Ešte potrebné na dostavbu ďalších

119 mil. Sk

128 mil. Sk

130 mil. Sk

ZNZ

Zdroj informácií

Medializované výsledky tendra,
Stavebné povolenie z r. 2000

Výročná správa SSC za rok 2001

Výročná správa SSC za rok 2002

Stavebné povolenie z r. 2004

Pozn.: ZNZ - Informácia je zatiaľ nezistená

Použité zdroje:

Ako prebiehal tender?

Obálky s ponukami výberového konania na výstavbu časti diaľničného privádzača Prešov-západ, I. úsek - Ulica Obrancov mieru - Škultétyho boli otvorené 8. novembra 1999. Hneď vyvolali množstvo pochybností a medializovaný škandál. Medializované informácie sú v plnom znení citované na konci článku.

Poradie ponúk bolo nasledujúce:

1.

Cestné stavby Košice  

152,0 mil. Sk s DPH

2.

Inžinierske stavby Košice  

164,7 mil. Sk s DPH

3.

Slovvia  

174,2 mil. Sk s DPH

4. - 5.

Hutné stavby  

175,6 mil. Sk s DPH

4. - 5.

Ekostav Michalovce  

175,6 mil. Sk s DPH

6.

CMR Prešov  

179,4 mil. Sk s DPH

Zrazu sa však objavila obálka so zľavou približne 50 mil. korún z ceny v ponuke Inžinierskych stavieb Košice (IS). Víťazom tendra sa tak stali IS s cenou 118 miliónov korún.

Pre úplnosť treba dodať, že členom predstavenstva IS bol v tom čase Alojz Rajnič, vtedajší krajský šéf SDKÚ v Košiciach, a čerstvým ministrom dopravy bol Jozef Macejko za SDKÚ, ktorý do ministerského kresla prišiel práve z postu generálneho riaditeľa SSC.

K podozrivým okolnostiam sa vyjadrili pre média všetky strany. Cestné stavby poukázali na možný klientelizmus. Na povrch vyplávala informácia, že súťažné podklady IS nespĺňali súťažné podmienky. Neúspešní účastníci tendra namietali, že za víťaznú cenu nie je možné stavbu realizovať, ba dokonca, že iba stavebný materiál stojí viac.

Minister dopravy Macejko sa vyjadril, že o ničom nie je informovaný. Generálny riaditeľ sekcie ministerstva prisľúbil, že vec preverí. Súčasne však SSC oznámila Inžinierskym stavbám Košice, že ich návrh považuje za najvýhodnejší a prijíma ho v spomínanej zľavnenej cene 118 mil. korún. Vo veci bola podaná aj sťažnosť na krajský úrad v Košiciach, avšak výsledok jej prešetrenia publikovaný nebol.

Výstavba sa začala v roku 2000. Inžinierske stavby ju realizujú dodnes, pričom Slovenská správa ciest doposiaľ nevysporiadala pozemky pod komunikáciou a stavebné povolenie pre túto stavbu už bolo dvakrát zrušené.

Použité zdroje:

  • Päťdesiatmiliónová zľava Inžinierskych stavieb Košice je aj pre ministerstvo dopravy záhadou (Denník Práca, 19. november 1999)
  • Kauza diaľničný privádzač pokračuje sťažnosťou (Denník Práca, 30. november 1999)

Prečo práve Nábrežná komunikácia?

O Nábrežnej komunikácii uvažovali vtedajší predstavitelia už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Mala tvoriť obchvat bývalej Gottwaldovej ulice a viesť po nábreží rieky Torysa (preto názov "Nábrežná"). Na sklonku osemdesiatych rokov dopravný inžinieri odklonili trasu z brehu rieky Torysy do husto obývanej štvrte Pod Kalváriou, avšak na hromadné asanácie rodinných domov si vtedy netrúfli. V mieste možnej pôvodnej trasy medzičasom vyrástli nové vilky.

Obrat nastal hneď potom, ako bol v roku 1994 do funkcie primátora zvolený Juraj Kopčák. Nábrežná komunikácia bola hlavným bodom jeho volebnej agendy v obidvoch volebných obdobiach. Hneď na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola Nábrežná komunikácia zaradená do územného plánu mesta ako verejnoprospešná stavba, kvôli ktorej bolo možné pozemky a rodinné domy vlastníkov v mieste stavby vyvlastňovať. Vláda však realizácii tejto stavby naklonená nebola. Avšak ani nie mesiac po voľbách v roku 1998 bolo zrazu vydané územné rozhodnutie a v roku 2000 sa už hromadne vyvlastňovalo.

Medzi občanmi sa stále viac ozývajú hlasy spochybňujúce zmysel Nábrežnej komunikácie. Vnímajú ju ako stavbu poplatnú socialistickej nafúkanosti, ktorá navyše pri exponenciálnom náraste dopravy neprinesie žiadúci efekt. Navyše je už pripravovaný a v rannom štádiu povoľovacieho konania ďalší "obchvat" tohto obchvatu, ktorý má odkloniť dopravu z budúcej Nábrežnej komunikácie mimo mesta.

Všetky vyjadrenia investora o nevyhnutnosti, prospešnosti a potrebnosti tejto stavby relativizuje aj fakt, že do stavebného konania v roku 2001 predložil projektovú dokumentáciu, ktorej základné výkresy boli vypracované ešte v 80-tych rokoch minulého storočia. Aj po jej prípadnom dokončení totiž bude viesť prakticky odnikadiaľ nikam a bude dlhý čas iba obchvatom vtedajšej Gottwaldovej ulice (dnes Ulica 17. novembra).

Objavujú sa už aj hlasy, že Nábrežná komunikácia je názornou ukážkou financovania politických štruktúr cez štátne zákazky pre spriaznené stavebné spoločnosti. Všetky súvislosti tomu nasvedčujú, priamy dôkaz však chýba.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...