Pozemky a majetkovo-právne vyrovnanie: Správa o výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest formou PPP projektov

Reklama:

Materiál z rokovania vlády SR.

28. 10. 2008

Zdroj: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Názov: Správa o výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest formou PPP projektov

Číslo materiálu: UV-24855/2008

Rezort: MDPT SR (R.č.: 114083/2008-2800/z. 48675/M)

Predkladateľ: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Podnet: Iniciatívny materiál

Rokovanie: 119/2008, 29.10.2008, 8. bod programu

Pri stanovovaní záväzných termínov v procese predkladania finálnych súťažných podkladov a následne ponúk je nevyhnutné predpokladať s dostatočnou istotou, že bude zaručené právo prístupu na stavenisko pre všetky pozemky najneskôr ku dňu účinnosti koncesnej zmluvy. Nesplnenie tohto záväzku by predstavovalo kompenzačnú udalosť, to znamená priame náklady štátu s následným vynúteným posunom termínov odovzdania a s finančnými ako aj reputačnými dôsledkami pre štát. Podobne je majetkovo-právne vysporiadanie súčasťou procesu získania stavebných povolení (SP), ktorých vydanie je takisto záväzkom štátu. V závislosti od odkladacích podmienok v zmluvách o financovaní, ktoré môžu byť naviazané na splnenie týchto povinností Verejného obstarávateľa, existuje riziko, že neschopnosť poskytnúť prístup na stavenisko alebo stavebné povolenia v požadovanom čase pre začiatok výstavby bude viesť k tomu, že záväzné úverové prísľuby financujúcich inštitúcií stratia účinnosť.

Vo všetkých troch Balíkoch PPP projektov dovedna je nutné získať prístup bez práv tretích osôb na viac ako 35 tisíc pozemkov. K dnešnému dňu je pre účely stavebného povolenia doriešených 100% pozemkov a z titulu získania práva prístupu na pozemky približne 46% pozemkov. Zároveň je nutné konštatovať, že situácia pri získavaní práva prístupu na pozemky sa na prakticky každodennej báze mení a je reálny predpoklad nadobudnutia týchto práv v potrebných termínoch.

Pozemky sa vykupujú postupne. Informácie, ktoré MDPT SR periodicky získava od NDS, sú komunikované uchádzačom priamo na koncesných dialógoch. Z týchto dialógov jasne vyplýva, že uchádzači a ich banky chcú verifikovať pripravenosť staveniska (t.j. pozemkov pod samotným telesom budúcej diaľnice, ale už bez práv tretích osôb k týmto pozemkom) v dataroome, to znamená porovnať si projekt, mapu a výkup príslušných pozemkov tak, ako to v dokumentácii garantuje štát. Takto ucelená informácia, sumarizujúca mapu budúcej diaľnice a stav pozemkov, ktoré ňou majú byť zastavané, bola uchádzačom daná k dispozícii, ale len na konci septembra 2008.

Veľká časť z celkového počtu pozemkov je bez identifikovaných vlastníkov. Vzhľadom na nefunkčnosť Slovenského pozemkového fondu, nebolo možné získanie týchto pozemkov dosiahnuť v stanovenom harmonograme. Túto nefukčnosť, ktorá spôsobuje významné procesné ťažkosti musí preto Vláda SR čo najskôr riešiť.

Téma pozemkov bola a je preberaná na každom Riadiacom výbore celého projektu. Rovnako je upresňovaná i ďalej na rokovaniach realizačného tímu. MDPT SR mohlo v rámci koncesného dialógu s uchádzačmi operovať len s tým, čo sa dalo reálne podporiť dokumentmi v dataroome. Otázka majetkovo-právneho vyrovnania rezonuje naďalej a je zrejmé, že pôvodné očakávania v tejto oblasti boli neadekvátne.

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...