Poslanci: Vinci Park je pohromou!

Reklama:

Za rok neprišiel za parkovanie do mestskej kasy ani cent.

25. 07. 2009

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva vyvolala búrlivú diskusiu správa hlavného kontrolóra Milana Tkáčika o výsledkoch kontroly plnenia koncesnej zmluvy za parkovacie služby. Dôvodom bol fakt, že hoci počet parkovacích miest v meste stúpol na dvojnásobok, do mestskej kasy sa zatiaľ nedostal ani jediný eurocent. Odzneli aj argumenty, že parkovanie v Prešove je drahšie ako v Bratislave.

Prešov - Viacerí poslanci kritizovali zmluvu medzi mestom Prešov a Vinci Park Slovakia (VPS), s. r. o., Bratislava. Zmluva bola uzavretá v júni 2008 a do roka k nej pribudli tri doplnky, ktoré však umožnili, aby si spoločnosť ponechala všetky príjmy z parkovania.

Niektorí poslanci zmluvu nazvali pohromou a žiadali nápravu, iní navrhovali okamžité odvolanie prednostu Jozefa Višňovského.

Argumenty poslancov

Poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) vystúpila s argumentom, že za 8 mesiacov získala spoločnosť 139-tisíc eur (4,2 mil. Sk) a do mestského rozpočtu neprišiel ani cent. Zároveň navrhla prijať uznesenie, ktorým mestský parlament žiada primátora o zjednanie nápravy v koncesnej zmluve a okamžité odvolanie prednostu Jozefa Višňovského.

„Táto zmluva je pohroma pre mesto a podľa mňa ani nie je nádej, že Prešov niekedy z toho bude niečo mať. Firma zaplatila 332-tisíc eur (10 mil. Sk) za automaty, čo sa im do dvoch rokov vráti a za ďalšie tri roky zbohatnú na úkor Prešovčanov. A taká zmluva vyšla z rúk renomovaného právnika, akým je Pavel Hagyari," podporil kolegyňu Vasiľ Janko (SDKÚ).

Mária Čižiková (SDKÚ) zase žiadala o písomné vyčíslenie nákladov na mzdu zamestnanca VPS a vozidla, ktoré dáva vodičom papuče. Tiež za nájomné v Župnom dome, kde zamestnanci spoločnosti sídlia. „Žiadam o písomné vyčíslenie týchto nákladov," zdôraznila upozorňujúc aj na fakt, že mestská polícia asistuje pri zakladaní papúč vodičom a pritom ich platí mesto.

Stanislav Kahanec (KDH) zase pripomenul, že už na predchádzajúcom zastupiteľstve poslanci žiadali prednostu J. Višňovského o analýzu efektivity spoločnosti, ale nedostali ju. „Zmluva je zjavne nevýhodná. Zaujímalo by ma, či táto spoločnosť, ktorá pôsobí v rôznych štátoch aj v iných mestách nedáva do ich rozpočtu nič. Ešte sa nám môže stať, že okrem výnosov raz zbalia aj automaty a mestu neostane celkom nič," argumentoval Kahanec.

Drahšie ako v Bratislave

Podľa Antona Bidovského (nezávislý) zmluva je nielenže zlá, ale pravdepodobne je aj v rozpore so zákonom o nakladaní s mestským majetkom. „Vinci Park si mesačne účtuje okolo 24-tisíc eur (745-tisíc Sk) z výberu parkovného a mestu by malo odvádzať aspoň 20 - 30 percent," konštatoval.

Jozef Kužma (SDKÚ) opakovane pripomenul, že systém vyberania poplatkov cez automaty ľudí v meste zbytočne stresuje. „Stáva sa to najmä pri zdravotníckych zariadeniach, keď nevedia, koľko mincí majú dať do automatu, lebo nevedia ako dlho sa u lekára zdržia. Ľudia, ktorí bývajú na Štefánikovej ulici teraz nemajú kde parkovať, a musia odstaviť autá na tráve, za čo im policajti dávajú papuče. Obrali sme ich o právo parkovať pri bloku, kde bývajú a ešte s tým majú výdavky. Žiadam, aby sa pre nich riešilo parkovisko vo vnútrobloku," emotívne komentoval situáciu Kužma.

Výhrady však neboli len zo strany opozície. Mária Kusendová (Smer) trvala na tom, aby sa začal plniť dodatok koncesnej zmluvy, podľa ktorého by malo do mestskej kasy prúdiť 49-tisíc eur (1,5 mil. Sk). „Parkovala som v centre Bratislavy a za hodinu som zaplatila 70 centov, v Prešove na Jarkovej ulici 1 euro. Voči Prešovčanom je to naozaj kruté," uviedla a navrhla prijať uznesenie, v ktorom sa odporučí primátorovi rokovať o ďalšom dodatku k zmluve s tým, aby sa parkovné znížilo o 25 percent.

Reakcia kontrolóra a prednostu

Hlavný kontrolór mesta Prešov Milan Tkáčik upozornil poslancov, že v plnení koncesnej zmluvy nezistili nedostatky, ani pri kontrole výberných lístkov z 34 automatov. Tiež na fakt, že spoločnosť si ponechala príjmy v zmysle dohodnutých podmienok, lebo čiastku 24-tisíc eur (730-tisíc Sk) bez DPH z parkovného neprekročila ani v jednom mesiaci.

Prednosta Jozef Višňovský reagoval na výhrady poslancov. „Tretí dodatok k zmluve začal platiť len v júni tohto roku a plnenie výnosov sa bude musieť vyhodnotiť. Myslím si, že touto zmluvou sme mesto nepoškodili. Čo sa týka mestskej polície, nie sú prisluhovači a poplatky za priestupky, ktoré riešia v súvislosti s parkovaním, idú do mestského rozpočtu."

Prijaté uznesenia

Návrhová komisia sa nestotožnila s návrhom poslankyne Turčanovej o návrhu na okamžité odvolanie prednostu. Neprešiel ani Kahancov návrh, aby sa zmluva s VPS upravila tak, aby bol garantovaný 25-percentný podiel mesta na príjmoch bez akýchkoľvek podmienok. Mestský parlament napokon vzal na vedomie správu a prijal uznesenie, ktorým odporúča primátorovi rokovanie o koncesnej zmluve s VPS so zameraním na zníženie parkovného o 25 percent. Prešiel aj Kahancov druhý návrh, aby sa upravili podmienky zmluvy s tým, že minimálny príjem pre mesto bude platiť bez podmienok. Tou spornou podmienkou v dodatku platnom od 1. 6. 2009 bol fakt, že príjem 4 170 eur (125-tisíc Sk) sa dostane do mestskej kasy len v prípade, ak aspoň 80 percent kontrolovaných áut bude mať vystavený platný lístok. To sa doteraz nestalo. 

Vinci Park Slovakia reaguje

V súvislosti s rozpravou na zasadnutí mestského parlamentu sme oslovili riaditeľa Vinci Parku Slovakia, s. r. o. (VPS) Mária Gregu a opýtali sme sa, prečo mesto doteraz z vyberania parkovného nemalo žiadne príjmy. „Na základe koncesnej zmluvy s mestom Prešov sme investovali do zavedenia systému vyberania poplatkov za parkovanie a tiež do úpravy parkovacích plôch. Zmluva je na päť rokov a dohodli sme sa, že z príjmov budeme odpisovať investované náklady. Rozložili sme to tak, že do odpisov ide asi 66 400 eur (2 mil. Sk) ročne. Dodatok k zmluve hovorí o tom, že o príjmy nad plánované odpisy sa budeme deliť s mestom. Bohužiaľ, doteraz sme nemali vyššie tržby, ako boli odpisy," argumentoval M. Grega.

Zaujímalo nás tiež, či sa dá jedna z podmienok zmluvy v dodatku 3 splniť a teda či dokážu odkontrolovať, že v výber parkovného bol vyšší ako 80 percent. Poslanec Stanislav Kahanec(KDH) totiž tvrdil, že je to nekontrolovateľné. "Dá sa to. Kontroly robíme trikrát týždenne, ale ak nám mesto nedôveruje, pokojne sa môžu spolu s nami podieľať na kontrole. Zatiaľ nám to nikto nenavrhol," odpovedal riaditeľ VPS.

Opýtali sme sa aj na to, či je spoločnosť ochotná akceptovať uznesenie, ktoré prijali poslanci o 25-percentnom znížení parkovného. „Na jednej strane chcú poslanci príjmy do mestského rozpočtu a na druhej zníženie poplatkov. V teoretickej rovine by sa to dalo, ale celá zmluva by nadobudla iný rozmer," uviedol Grega.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...