Posilnime kultúru riešenia problémov. Málo si vážime, čo tu máme

Reklama:

Slovensko je krajina, ktorá má potenciál, aby sa tu ľuďom veľmi dobre žilo. K dosiahnutiu tohto cieľa by nebolo treba urobiť až tak veľa.

09. 06. 2016

Zdroj: Lukáš Krivošík, aktuality.sk

Reklama:

Rozhovor s lekárom Borisom Mavrodievom, ktorý sa po rokoch vrátil z Veľkej Británie, aby profesionálne pôsobil opäť na Slovensku, odhaľuje dôležitú vec. Posudzovať kvalitu života v rôznych krajinách môže byť zradné, ak sa porovnanie odvíja len od výšky platov.

Cenová úroveň, kvalita bývania, dopravný komfort, dostupnosť voľnočasového vyžitia, identita, ale aj bezprostrednosť rodinných a kamarátskych vzťahov... to všetko sú premenné, ktoré by si zaslúžili vyhodnotiť. A po ich zarátaní Slovensko nemusí vyznievať v porovnaní s inými krajinami pre jednotlivca až tak zle.

Okrem toho, sú veci, ktoré u nás fungujú dobre a tak sa nad nimi ani nezamýšľame. No v inej krajine môžeme byť prekvapení, že oblasť, ktorá u nás nie je problémová, zase nefunguje tam. Doktor v rozhovore pár takých jednotlivostí dokonca pomenúva vo fungovaní oboch zdravotných systémov.

Iste, na túto tému existuje milión názorov. A to od Slovákov, žijúcich v cudzine, ako aj od tých, ktorí zostali doma. No možno by sme si mali viac vážiť, čo máme doma na Slovensku.

Prirodzene, mzdy by mali rásť rýchlejšie, verejné služby byť kvalitnejšie a politika vecnejšia. No veľa ľudí zistí, že ľudská hlúposť, ktorá ich frustrovala na Slovensku, sa vyskytuje aj v ich novej domovine. Málokde je tráva zelenšia.

Posilnime kultúru riešenia problémov

Slovensko by mohlo byť jednou z krajín s najvyššou životnou úrovňou na svete. A je len našou chybou, že ňou nie je.

Čo robiť, aby sme sa takou krajinou stali? Možno by pomohlo dôslednejšie riešenie problémov, ktoré identifikovala verejnosť, médiá či odborníci.

Hľadať, ako sa veci dajú robiť. Nie, ako sa nedajú. Na každý z našich spoločenských problémov sa niekde vo svete odskúšalo úspešné riešenie.

Dnes je to tak, že o problémoch sa napíše, ľudia si ponadávajú v krčme a riešenia zo strany politiky, či úradov buď nenasledujú alebo sa prijímajú len formálne. Lenže blahobyt krajiny je tvorený maličkosťami.

Ak veci nefungujú v malom, v krajine sa sotva dá cítiť dobre. A veci nefungujú, pokiaľ sa pomenované problémy reálne neriešia.

Výzvy, ktorým naša krajina stále čelí v ekonomicko-sociálnej oblasti, pri budovaní inštitúcií, či pri kvalite verejných služieb, by sme mali vnímať ako príležitosti. K postupnému vytvoreniu krajiny s jednou z najvyšších životných úrovní na svete.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...