Posilnime kultúru riešenia problémov. Málo si vážime, čo tu máme

Reklama:

Slovensko je krajina, ktorá má potenciál, aby sa tu ľuďom veľmi dobre žilo. K dosiahnutiu tohto cieľa by nebolo treba urobiť až tak veľa.

09. 06. 2016

Zdroj: Lukáš Krivošík, aktuality.sk

Reklama:

Rozhovor s lekárom Borisom Mavrodievom, ktorý sa po rokoch vrátil z Veľkej Británie, aby profesionálne pôsobil opäť na Slovensku, odhaľuje dôležitú vec. Posudzovať kvalitu života v rôznych krajinách môže byť zradné, ak sa porovnanie odvíja len od výšky platov.

Cenová úroveň, kvalita bývania, dopravný komfort, dostupnosť voľnočasového vyžitia, identita, ale aj bezprostrednosť rodinných a kamarátskych vzťahov... to všetko sú premenné, ktoré by si zaslúžili vyhodnotiť. A po ich zarátaní Slovensko nemusí vyznievať v porovnaní s inými krajinami pre jednotlivca až tak zle.

Okrem toho, sú veci, ktoré u nás fungujú dobre a tak sa nad nimi ani nezamýšľame. No v inej krajine môžeme byť prekvapení, že oblasť, ktorá u nás nie je problémová, zase nefunguje tam. Doktor v rozhovore pár takých jednotlivostí dokonca pomenúva vo fungovaní oboch zdravotných systémov.

Iste, na túto tému existuje milión názorov. A to od Slovákov, žijúcich v cudzine, ako aj od tých, ktorí zostali doma. No možno by sme si mali viac vážiť, čo máme doma na Slovensku.

Prirodzene, mzdy by mali rásť rýchlejšie, verejné služby byť kvalitnejšie a politika vecnejšia. No veľa ľudí zistí, že ľudská hlúposť, ktorá ich frustrovala na Slovensku, sa vyskytuje aj v ich novej domovine. Málokde je tráva zelenšia.

Posilnime kultúru riešenia problémov

Slovensko by mohlo byť jednou z krajín s najvyššou životnou úrovňou na svete. A je len našou chybou, že ňou nie je.

Čo robiť, aby sme sa takou krajinou stali? Možno by pomohlo dôslednejšie riešenie problémov, ktoré identifikovala verejnosť, médiá či odborníci.

Hľadať, ako sa veci dajú robiť. Nie, ako sa nedajú. Na každý z našich spoločenských problémov sa niekde vo svete odskúšalo úspešné riešenie.

Dnes je to tak, že o problémoch sa napíše, ľudia si ponadávajú v krčme a riešenia zo strany politiky, či úradov buď nenasledujú alebo sa prijímajú len formálne. Lenže blahobyt krajiny je tvorený maličkosťami.

Ak veci nefungujú v malom, v krajine sa sotva dá cítiť dobre. A veci nefungujú, pokiaľ sa pomenované problémy reálne neriešia.

Výzvy, ktorým naša krajina stále čelí v ekonomicko-sociálnej oblasti, pri budovaní inštitúcií, či pri kvalite verejných služieb, by sme mali vnímať ako príležitosti. K postupnému vytvoreniu krajiny s jednou z najvyšších životných úrovní na svete.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.