Posilnime kultúru riešenia problémov. Málo si vážime, čo tu máme

Reklama:

Slovensko je krajina, ktorá má potenciál, aby sa tu ľuďom veľmi dobre žilo. K dosiahnutiu tohto cieľa by nebolo treba urobiť až tak veľa.

09. 06. 2016

Zdroj: Lukáš Krivošík, aktuality.sk

Reklama:

Rozhovor s lekárom Borisom Mavrodievom, ktorý sa po rokoch vrátil z Veľkej Británie, aby profesionálne pôsobil opäť na Slovensku, odhaľuje dôležitú vec. Posudzovať kvalitu života v rôznych krajinách môže byť zradné, ak sa porovnanie odvíja len od výšky platov.

Cenová úroveň, kvalita bývania, dopravný komfort, dostupnosť voľnočasového vyžitia, identita, ale aj bezprostrednosť rodinných a kamarátskych vzťahov... to všetko sú premenné, ktoré by si zaslúžili vyhodnotiť. A po ich zarátaní Slovensko nemusí vyznievať v porovnaní s inými krajinami pre jednotlivca až tak zle.

Okrem toho, sú veci, ktoré u nás fungujú dobre a tak sa nad nimi ani nezamýšľame. No v inej krajine môžeme byť prekvapení, že oblasť, ktorá u nás nie je problémová, zase nefunguje tam. Doktor v rozhovore pár takých jednotlivostí dokonca pomenúva vo fungovaní oboch zdravotných systémov.

Iste, na túto tému existuje milión názorov. A to od Slovákov, žijúcich v cudzine, ako aj od tých, ktorí zostali doma. No možno by sme si mali viac vážiť, čo máme doma na Slovensku.

Prirodzene, mzdy by mali rásť rýchlejšie, verejné služby byť kvalitnejšie a politika vecnejšia. No veľa ľudí zistí, že ľudská hlúposť, ktorá ich frustrovala na Slovensku, sa vyskytuje aj v ich novej domovine. Málokde je tráva zelenšia.

Posilnime kultúru riešenia problémov

Slovensko by mohlo byť jednou z krajín s najvyššou životnou úrovňou na svete. A je len našou chybou, že ňou nie je.

Čo robiť, aby sme sa takou krajinou stali? Možno by pomohlo dôslednejšie riešenie problémov, ktoré identifikovala verejnosť, médiá či odborníci.

Hľadať, ako sa veci dajú robiť. Nie, ako sa nedajú. Na každý z našich spoločenských problémov sa niekde vo svete odskúšalo úspešné riešenie.

Dnes je to tak, že o problémoch sa napíše, ľudia si ponadávajú v krčme a riešenia zo strany politiky, či úradov buď nenasledujú alebo sa prijímajú len formálne. Lenže blahobyt krajiny je tvorený maličkosťami.

Ak veci nefungujú v malom, v krajine sa sotva dá cítiť dobre. A veci nefungujú, pokiaľ sa pomenované problémy reálne neriešia.

Výzvy, ktorým naša krajina stále čelí v ekonomicko-sociálnej oblasti, pri budovaní inštitúcií, či pri kvalite verejných služieb, by sme mali vnímať ako príležitosti. K postupnému vytvoreniu krajiny s jednou z najvyšších životných úrovní na svete.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...