Päťdesiatmiliónová zľava Inžinierskych stavieb Košice je aj pre ministerstvo dopravy záhadou

Reklama:

O čo ide v tendri na privádzač Prešov?

19. 11. 1999

Zdroj: Danuša Dragulová-Faktorová, Denník Práca

Obálky s ponukami výberového konania na výstavbu časti diaľničného privádzača Prešov-západ, I. úsek - Ulica Obrancov mieru - Škultétyho, ktoré boli otvorené 8. novembra, vyvolávajú viaceré pochybnosti. Spôsobuje ich cena, resp. zľava z nej. Všetky prihlásené spoločnosti pripravili ponuky v porovnateľnej cenovej hladine. Jedna z nich - Inžinierske stavby Košice - však zo svojej ceny dáva zľavu približne 50 mil. Sk. Výsledok tendra bude vyhlásený do 90 dní.

Najnižšiu ponuku spomedzi zúčastnených majú Cestné stavby, a. s. Cenové ponuky sú nasledovné: Hutné stavby 175,6 mil. Sk s DPH, Ekostav Michalovce 175,6 mil. Sk s DPH, CMR Prešov 179,4 mil. Sk s DPH, Cestné stavby, a. s., Košice 152,0 mil. Sk s DPH, Slovvia, a. s., 158,4 mil. Sk bez DPH (s DPH cca 174 mil. Sk), Inžinierske stavby, a. s., Košice 164,7 mil. Sk s DPH so zľavou z ceny na 118,9 mil. Sk.

Ak sa ponúka cena, možno znížiť percento zisku, možno ísť aj pod úroveň nákladov, ak ich možno "vydotovať" z inej činnosti. V tomto prípade však sú isté indície, podľa ktorých zľavnená cena Inžinierskych stavieb Košice by mohla byť dokonca nižšia ako cena za materiál. To evokuje otázky, prečo takýto postup, resp. akým iným (prípadne aj nefinančným) spôsobom by sa malo realizovať plnenie "kontraktu". Inžinierske stavby, a. s., Košice vo svojom súťažnom návrhu uvádzajú zľavu, o ktorej v pokynoch pre uchádzačov v časti Príprava súťažných návrhov, článku - Ceny uvádzané v súťažnom návrhu, nie je zmienka, a tým ani možnosť predložiť zľavu - zľavnenú cenu. O zľave je zmienka iba v časti Otváranie a vyhodnocovanie súťažných návrhov, v článku Otváranie súťažných návrhov - pokynov pre uchádzačov. Pojem zľavy nie je bližšie definovaný ani v predchádzajúcich súťažiach vypisovaných Slovenskou správou ciest.

Podľa určitých názorov zľava, resp. zľavnená cena v súťažnom návrhu Inžinierskych stavieb, a. s., Košice nemôže byť chápaná ako alternatívny návrh podľa článku Alternatívne návrhy uchádzačov, v časti Príprava súťažných návrhov, pokynov pre uchádzačov, lebo v tomto prípade musí uchádzač dodať obstarávateľovi všetky nevyhnutné informácie pre kompletné vyhodnotenie príslušného alternatívneho riešenia, vrátane výpočtov, technicko-kvalitatívnych podmienok, rozpisu cenových položiek, navrhovaného spôsobu výstavby, čo v tomto prípade nebolo predložené.

Predseda Podnikového výboru pri Cestných stavbách Košice Odborového zväzu DOPRAVA František Eliáš vyslovil podozrenie z klientelizmu. Listom požiadal generálneho riaditeľa sekcie cestnej infraštruktúry Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Petra Bareka o prešetrenie celej záležitosti. V liste sa uvádza, že v predloženom súťažnom návrhu súťažiaceho č. 6 chýbajú náležitosti, ktoré sú definované v časti Príprava súťažných návrhov: "... Každý predložený dokument musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača podľa oprávnenia konať v mene spoločnosti vymedzeného v obchodnom registri..." Súťažný návrh súťažiaceho č. 6 (ktorým sú podľa zistení PRÁCE Inžinierske stavby Košice) nie je podľa F. Eliáša podpísaný štatutárnym orgánom, teda predstavenstvom spoločnosti. V takomto prípade obstarávateľ vyhodnotí a porovná iba tie súťažné návrhy, ktoré boli určené ako skutočne zodpovedajúce požiadavkám súťažných podkladov. F. Eliáš poznamenal, že nejde o škandalizáciu zamestnávateľov, ale o záujem odstraňovania možných zdrojov korupcie a klientelizmu. "Alfou a omegou je pre nás dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní," uviedla predsedníčka OZ DOPRAVA Marta Brodzianska. Táto téma vzhľadom na svoju naliehavosť bola predmetom tripartitných rokovaní v uplynulých mesiacoch, pričom podľa jej slov sa závery zo spoločných rokovaní nenapĺňajú v praxi. OZ inicioval rokovanie so sekciou cestnej infraštruktúry MDPT SR. Minister Jozef Macejko pre PRÁCU uviedol: "Nie som podrobne informovaný o tomto tendri, vyhlasovala ho Slovenská správa ciest, investorský útvar Košice." Generálny riaditeľ sekcie P. Barek nám povedal: "Žiadam stanovisko od Slovenskej správy ciest, ktoré budeme mať v blízkom čase. Veľmi dôkladne ho musíme na základe kvalitného právneho stanoviska preveriť." Napriek 90-dňovej lehote na vyhodnotenie výsledkov tendra Slovenská správa ciest, inžiniersky útvar Košice, už v stredu tohto týždňa oznámila Inžinierskym stavbám Košice, že ich návrh považuje za najvýhodnejší a prijíma ho v spomínanej zľavnenej cene 118 mil. korún.

Ing. V. Rinník, obchodno-technický riaditeľ Inžinierskych stavieb Košice sa pre PRÁCU vyjadril:

"Chcem poznamenať, že je to postup transparentný, v zahraničí dosť bežný a často sa uplatňuje napríklad pri medzinárodných súťažiach organizovaných na základe čiastočného alebo úplného financovania z prostriedkov PHARE alebo iných medzinárodných bánk. Nie je to nóvum ani na Slovensku v prostredí SSC. Tento postup už v minulosti bol podľa našich informácií uplatnený a nespochybnený. Nikdy nie je možné poznať dopredu všetky náklady, ktoré počas výstavby vzniknú a úplne presná kalkulácia nie je možná. V každej kalkulácii je veľa odhadov, zjednodušení a predpokladov. Každá cena, ktorú podnikateľ spracuje, dáva priestor na úpravu každým smerom, teda je tu aj možnosť na poskytnutie zľavy. Zodpovedný manažér rozhodne, v ktorých položkách a v akom rozsahu možno zľavu poskytnúť a zhodnotí aj riziko, ktoré tým nesie a za ktoré bude v budúcnosti zodpovedný."

Generálny riaditeľ sekcie cestnej infraštruktúry MDPT SR Peter Barek čaká teda na stanovisko právnych expertov i vysvetlenie Slovenskej správy ciest. A čo OZ DOPRAVA? Predsedníčka Marta Brodzianska sa vyjadrila, že keď sociálni partneri prijali spoločný návrh na riešenie uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní, akceptovali tým vlastne nedostatky pri jeho uplatňovaní. Záležitosť s uvedeným tendrom považuje za príklad takýchto praktík. M. Brodzianska sa vyjadrila, že celú záležitosť verejného obstarávania budú naďalej podrobne sledovať.

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...