Pasport miestnych komunikácii. Ako vyzerá a čo obsahuje pasport miestnych komunikácií?

Reklama:

Čo má obsahovať pasport miestnych komunikácií?

16. 01. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Pasportizácia miestnych komunikácií (technická evidencia) sa vypracováva na základe § 3d, ods. 8 cestného zákona, ktorý znie: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu".

Rozsah a spôsob vedenia pasportu stanovuje správca komunikácií.

Pasport miestnych komunikácii je tvorený:

  • Textovou časťou
  • Tabuľkovou časťou – umožňuje aktualizáciu údajov
  • Mapovou časťou

Výstupom pasportizácie sú výkazy o pasportizačných prvkoch tvorené pre obec ako celok. Tieto sú spracované a prezentované v papierovej forme – textové zostavy, tabuľky a výkresy a v digitálnej forme.

Výsledkom pasportizácie miestnych komunikácií je:

  • očíslovaná sieť miestnych komunikácií je premietnutá do digitálnej mapy,
  • databáza základných technických údajov o miestnych komunikácií a ich zariadeniach,
  • sumár miestnych komunikácií spracovaný do tabuliek v papierovej a digitálnej forme,
  • databáza základných technických údajov o miestnych komunikácií a ich zariadeniach,
  • miestopis miestnych komunikácií spracovaný do tabuliek v papierovej a digitálnej forme,
  • databáza fotografií každej komunikácie v postupnom slede.

Čo je to pasport?

Pasport je evidencia hmotného alebo nehmotného majetku pre jeho efektívnu prevádzku, údržbu a modernizáciu.

Účelom je sledovanie životného cyklu majetku, správa a optimalizácia jeho využitia. Evidencia je potom podkladom pre zodpovedné rozhodovanie pri hospodárení s majetkom a optimalizácia nákladov na jeho prevádzku, údržbu a rozvoj.

Pre vedenie pasportnej evidencie sú využívané informačné systémy na báze relačných databáz. V prípade územne lokalizovatelných objektov možno využiť geografické informačné systémy (GIS), ktoré okrem databázových vzťahov vnášajú do evidencie aj vzťahy priestorové.

Geograficky zamerané pasporty využívajú štandardizované formáty dát a umožňujú interoperabilitu s ďalšími systémami, poskytujú užívateľom možnosť opakovaného použitia informácií, koordináciu a zdieľanie informácií efektívnym a účinným spôsobom.

Optimálnym riešením je internetová aplikácia s mapovým klientom, ktorá sprostredkováva tento informačný zdroj prostredníctvom webových technológií.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...