Osamelosť na diaľnici

Reklama:

Príbeh maďarskej diaľnice M5 je učebnicovým príkladom, ako sa nezodpovednosť politikov môže zvrhnúť na menšiu katastrofu. A ako snahu o krátkodobý politický zisk - body u voličov - mnohonásobne zaplatia všetci daňoví poplatníci.

14. 08. 2009

Zdroj: Peter Morvay, sme.sk

Reklama:

Dohodu o dostavbe diaľnice z Budapešti do Segedína podpísal vtedajší maďarský minister dopravy v roku 1994 tesne pred voľbami. Pre jeho zúfalú snahu vykázať pred voličmi nejaké výsledky a zvrátiť očakávanú katastrofálnu porážku svojej strany (v lepšom prípade, hovorilo sa aj o korupcii) získal francúzsko-rakúsky staviteľ rozprávkové podmienky, ktoré sa navyše časom ďalej zlepšovali. Mohol napríklad vyberať mýtne nielen z časti, ktorú sám vybudoval, ale aj z tej, ktorú už postavil štát. Ďalšia vláda sa zaviazala hradiť straty, ktoré firma utrpela väčšinou vlastnou vinou, keď nasadila na celoeurópske pomery rekordne vysoké mýtne a donútila potenciálnych používateľov diaľnice drgáňať sa po súbežnej starej prepchatej a životu nebezpečnej ceste.

Vznikla tak nevídaná turistická atrakcia - diaľnica, po ktorej ste mohli ísť desiatky minút bez toho, aby ste stretli iné auto. Firma nemala žiadny dôvod tento stav meniť, zisky mala isté a s nepoužívanou diaľnicou bolo dokonca menej starostí. Nemusela ani splniť pôvodný záväzok dostavať diaľnicu až k hraniciam, mohla však vďaka zmluvnej opcii na jej stavbu roky brániť štátu, aby ju dokončil sám. Problém napokon opäť nedobrovoľne vyriešili občania, za ktorých peniaze štát časť firmy veľmi draho odkúpil.

PPP projekty nie sú zlá vec. Majú však zásadný problém, ktorý sa dnes prejavuje aj na Slovensku: o ich konkrétnych podmienkach rozhodujú politici, pre ktorých sú ozajstné záujmy občanov až na druhom mieste.

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...