Oceňovanie nehnuteľnosti v podmienkach SR na konkrétnom príklade

Reklama:

Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy oceňovania nehnuteľnosti na konkrétnom príklade, identifikovať hlavné nedosatky skúmanej problematiky a navrhnúť možnosti ich riešenia.V teoretickej časti sa autor zaoberá základnými pojmami

v oceňovaní nehnuteľností, účelom oceňovania, podkladmi potrebnými pre vypracovanie znaleckého posudku a metodikou vypočítania hodnoty nehnuteľnosti rôznymi metódami v podmienkach Slovenskej republiky. Praktická časť popisuje trhové prostredie oceňovanej nehnuteľnosti, vývoj cien nehnuteľností v SR poďla rôznych kritérií, a indexom cien nehnuteľností. Odhad hodnoty nehnuteľnosti v praktickej časti je pritom zameraný na metódu polohovej diferenciácie a porovnávaciu metódu. Tretia časť je zameraná na identifikovanie nedostatkov pri metóde polohovej diferenciácie a pri porovnávacej metóde. Následne sú k obom metódam navrhnuté možnosti ako odstrániť alebo predísť týmto nedostatkom.

30. 04. 2013

Zdroj: Bc. Marek Tomáš

Reklama:

Podrobne monitorujeme:

Nález Ústavného súdu SR o vyvlastňovacom zákone je účinný  

Zrýchlené vyvlastňovanie už neplatí. Poškodení chcú náhrady  

Primeraná náhrada: Znalecká metodika pri oceňovaní obydlí  

Primeraná náhrada: Oceňovanie nehnuteľností - časté otázky  

Katastrálne konanie od začiatku do konca  

Stát už nebude vyvlastňovat "za babku"  

Vlastnícke právo a problém vyvlastňovania - právna analýza  

Česká republika: Vyvlastňování jako horký brambor  

Nezávislé posudky majú rovnaké chyby  

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku? II. časť  

Novela vyhlášky o oceňovaní majetku by mala platiť od 1. 1. 2004  

Konečne primeraná náhrada za vyvlastnenie?  

Poslanci zrušili vyvlastňovanie za vyhláškové ceny  

Vyvlastňovať sa bude za trhové ceny, štátni investori však budú môcť ponúkať iba vyhláškové ceny  

Prejde právna úprava vyvlastňovania na tretí pokus cez legislatívnu radu vlády?  

Budú náhrady za vyvlastnenie konečne trhové? Občania vyzývajú na pripomienkovanie nedokonalej vládnej novely  

Pripomienka v pripomienkovom konaní k materiálu na rokovanie vlády  

Súd zrušil hromadné vyvlastnenie pozemkov pre železnicu  

Ako sa v skutočnosti vyvlastňuje na Slovensku?  

Ústavný súd SR začal konanie v kauze vyvlastňovania pre Nábrežnú komunikáciu  

Ako sú stanovené náhrady za vyvlastnenie v Českej republike?  

Ústavný súd bude skúmať celý systém vyvlastňovania na Slovensku  

Vyvlastňovanie: Prvé lastovičky ohlasujú zmeny  

Inštitúcie by mali rozhodovať nestranne  

Vyvlastnenie ako za socializmu?  

Podľa akého zákona štát vyvlastňuje majetok?  

Podľa zákona vo verejnom záujme možno vyvlastniť pozemky  

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...