Nový minister dopravy odvolal riaditeľa NDS a rokoval o obchvate Bratislavy

Reklama:

Aby sa nezabudlo, že nová metla dobre metie – po nástupe nového ministra sa upratuje.

13. 04. 2016

Zdroj: zoznam.sk

Reklama:

Asi je to dobre. Lebo v prípade Národnej diaľničnej spoločnosti  (NDS) nám ešte predchádzajúce vedenie sľubovalo pred vyše rokom, že sa začne s výstavbou vyústenia diaľničného mosta na existujúci bratislavský „obchvat“.

Ten vedie takmer cez stred mesta a oddeľuje Petržalku od zvyšku Bratislavy. Každodenné zápchy sú traumatizujúcou skutočnosťou pre domácich aj tranzitujúcich motoristov.

Namiesto výstavby bolo ešte pred pol rokom podľa informácií, ktoré sme si vyžiadali, všetko v štádiu „zisťovania majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod budúcou stavbou.“ Aj na naše pomery príliš dlho trvajúce zisťovanie bez výsledného efektu. A prečo minulý týždeň „padol“ predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Milan Gajdoš?

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely ho odvolal pre celkom prozaický dôvod. Gajdoš uzavrel zmluvu za 23,3 milióna eur bez DPH na výstavbu diaľničnej križovatky Blatné deň po nástupe ministra Brecelyho do funkcie.

„Riaditeľ NDS stratil moju osobnú dôveru. Akékoľvek zazmluvňovanie štátu tesne pred voľbami alebo krátko po voľbách vzbudzuje v ľuďoch oprávnenú nedôveru. Uzavretie takejto zmluvy deň po nástupe nového ministra, navyše bez akéhokoľvek jeho informovania, je pre mňa manažérsky i ľudsky neprijateľné,“ zdôraznil Brecely.

Nového predsedu predstavenstva a zároveň generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti vymenuje minister na základe riadneho výberového konania. Dočasným riadením spoločnosti poveril hospodárskeho experta Roberta Auxta.

Podrobnosti prípade nezverejnili, ale takýto prístup by mohol byť prísľubom, že sa niektoré veci naozaj pohnú. Minister Brecely zatiaľ nenecháva nič na náhodu a v čase svojho nástupu získava množstvo údajov. Stretáva sa osobne s mnohými ľuďmi, neprijíma informácie sprostredkovane.

Napríklad v tom istom dni rokoval s obchodným riaditeľom španielskej stavebnej spoločnosti Cintra Carlom Ugartem o bratislavskom obchvate. Cintra je totiž na čele konzorcia, ktoré zvíťazilo v súťaži na výstavbu obchvatu hlavného mesta.

Minister dopravy pritom ešte týždeň predtým vytvoril expertný tím, aby posúdil všetky doterajšie kroky v tomto projekte. „Súčasťou tohto posudzovania bolo aj moje stretnutie s obchodným riaditeľom spoločnosti Cintra, na ktorom sme hovorili o možných rizikách projektu," opísal Brecely.

Ugarte ho podľa vlastných slov ubezpečil, že spoločnosť je pripravená splniť všetky svoje záväzky a v prípade podpísania projektu zabezpečiť výstavbu i prevádzku obchvatu podľa koncesnej zmluvy.

Minister sa podľa hovorkyne rezortu Karolíny Duckej zaujímal aj o možnosti ochrany subdodávateľov pri stavebnej časti projektu. „Máme v živej pamäti osudy slovenských živnostníkov a malých podnikateľov, ktorým za odvedenú prácu odberatelia nezaplatili. Nedopustím, aby sa pri bratislavskom obchvate opakoval smutný príbeh Váhostavu-SK," konštatoval Brecely.

Zaujímal sa tiež o otázky vylúčenia schránkových firiem z transakcií súvisiacich s budovaním a financovaním obchvatu.  „Jednou z mojich politických priorít je odstránenie schránkových firiem z verejného priestoru. Projekt v konečnom dôsledku zaplatia slovenskí daňoví poplatníci, ktorí majú nárok poznať skutočných majiteľov zúčastnených firiem," dodal Brecely.

A my dodávame – ak vytrvá a vydrží v nastolenom štýle, mohli by sa (konečne) diať aj na Slovensku veci v rámci rezortu dopravy k lepšiemu. Aspoň ostáva dúfať...

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...