Napojenie K4 smerom na Kuzmányho ulicu asi zdrží majetkové vysporiadanie

Reklama:
12. 09. 2003

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Na novú komunikáciu K4, ktorá spája mesto so sídliskom Sekčov, si Prešovčania už takmer zvykli. V posledných dňoch si kladú otázku, kedy sa začne so stavbou prepojenia na Kuzmányho ulicu smerom na Bardejovský most. Aj v tomto prípade stavbu financuje štát prostredníctvom Investorského útvaru (IÚ) Slovenskej správy ciest (SSC) Košice. Keďže územné konanie o umiestnení stavby sa začalo ešte v máji, zaujímalo nás, ako napreduje.

Oslovili sme preto vedúceho stavebného úradu na Mestskom úrade v Prešove Mariána Harčaríka. "Stretnutie s investorom stavby ´III/ 06815 Prešov-Kuzmányho ulica, rekonštrukcia cesty´ a všetkými účastníkmi konania bolo v júni. Zhruba do dvoch týždňov sme oznámili prerušenie územného konania a vyzvali sme navrhovateľa, aby ho do dvoch mesiacov doplnil dokumentáciu o požadované údaje a stanoviská."

Na rokovaní v júli sa doriešili požiadavky Dopravoprojektu aj Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Prešov k technickému riešeniu a umiestneniu stavebných objektov. Vtedy sa zástupcovia spomínaných inštitúcií dohodli s investorom, že dokumentácia pre územné rozhodnutie nebude prepracovaná, ale nové riešenia budú zapracované do podmienok aj do dokumentácie pre stavebné povolenie.

Išlo najmä o požiadavku ÚHA o riešenie zastávok MHD. Túto požiadavku napokon vypustili s odôvodnením, že to nie je možné vzhľadom na vzdialenosť križovatiek na uliciach Východná a Masaryková.

V súvislosti s námietkami voči dĺžke aj výške protihlukových stien konštatovali, že parametre a ich rozsah posúdili hygienici. Mimochodom, ich konštrukcia je riešená ako celok v dĺžke 118 metrov ako stálozelená. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie zvážia ešte ich rozsah najmä z architektonického a estetického hľadiska na ľavom i pravom úseku komunikácie s ohľadom na preložky inžinierskych sietí.

Výhrady voči trasovaniu cyklistického chodníka, ktorý by sa mal napájať z K4 akceptovali s tým, že bude riešený ako ľavostranný v celej dĺžke Masarykovej ulice po ulicu Východnú. To znamená, že bude umiestnený v trase chodníka pre chodcov.

"Je tu ešte jeden problém dvojitého vlastníctva. Presnejšie list vlastníctva k istej parcele a objektu je vystavený na firmu F., s. r. o. Košice a zároveň sa k tej parcele hlásia aj páni Ľ. a J. Š. Požiadali sme preto ich právneho zástupcu, zhodou okolností ide o toho istého právnika, aby nám objasnil situáciu a určil, kto je skutočným vlastníkom. Až po jeho stanovisku bude dokumentácia k územnému rozhodnutiu úplná a budeme ho môcť vydať," uviedol vedúci stavebného úradu.

Umiestnenie stavby je však ešte len začiatkom. Investor sa bude musieť vysporiadať s majiteľmi dotknutých pozemkov a nehnuteľností. Tí síce v zásade súhlasili s rekonštrukciou cesty vo verejnom záujme pri trasovaní cez ich pozemky, ale predložili podmienky a žiadajú majetkové vysporiadanie za trhové ceny. IÚ SSC im však môže ponúknuť len ceny v súlade so súdnoznaleckým odhadom a podľa platných cenových predpisov v čase vypracovania posudku. Inak povedané, opäť za vyhláškové ceny.

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...