Najvyšší súd pozastavil prevádzku pezinskej skládky odpadov

Reklama:
17. 04. 2009

Zdroj: TASR

Pezinok - Najvyšší súd (NS) SR pozastavil prevádzku skládky odpadov neďaleko mesta Pezinok. Pezinčania sa na NS SR obrátili v januári tohto roku s odvolaním voči rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave. Zároveň súd žiadali o odklad vykonateľnosti rozhodnutia o povolení skládky. Bratislavský krajský súd v decembri 2008 zamietol ich žalobu proti rozhodnutiu Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá potvrdila právoplatnosť povolenia na výstavbu skládky odpadov v Pezinku.

 "Účelom odkladu vykonateľnosti nie je dočasná úprava pomerov účastníkov do okamihu vydania konečného rozhodnutia vo veci samej, ale naopak, výnimočná ochrana niektorých účastníkov konania pred účinkami napadnutého a súčasne právoplatného rozhodnutia správneho orgánu," píše sa v uznesení NS SR, ktoré má TASR k dispozícii. Podľa Najvyššieho súdu pre odloženie vykonateľnosti rozhodnutia postačujú dôvodné obavy, že by na strane žalobcu mohla nastať závažná ujma. "Sme veľmi radi, že NS SR vyhovel našej žiadosti a odložil vykonateľnosť rozhodnutia o povolení skládky. Svoje rozhodnutie odôvodnil potrebou ochrany žalobcov, teda Pezinčanov pred účinkami napadnutého rozhodnutia. Považujeme to za dobrý signál v preskúmavaní zákonnosti povolenia skládky," uviedla pre TASR Zuzana Čaputová z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

Predseda predstavenstva Ekologickej skládky, ktorá je prevádzkovateľom skládky, Ján Man starší dnes pre TASR reagoval, že k vyjadreniu súdu sa zatiaľ nemôže vyjadriť, nakoľko mu nebolo doručené. Na krajský súd sa začiatkom septembra 2008 obrátili nespokojní Pezinčania, ako aj pezinský primátor Oliver Solga, ktorí podali žaloby proti rozhodnutiu SIŽP. Súd obe žaloby na preskúmanie zákonnosti spojil na spoločné konanie. Aktivisti v žalobe žiadali zrušenie rozhodnutia inšpekcie. Krajský súd však 4. decembra zamietol žaloby z dôvodu, že napadnuté rozhodnutia správnych orgánov považoval za zákonné. Odporcovia novej skládky odpadov v tesnej blízkosti mesta a vedľa uzavretej bývalej čiernej skládky už dlhodobo argumentujú zdravotnými dôsledkami skládok a tiež tým, že sa nechcú stať regionálnym smetiskom. Pezinčania sa v boji proti skládke obrátili aj na Európsky parlament s petíciou, pod ktorú sa podpísalo viac ako 8000 ľudí.

V nej upozorňujú na porušenie ich práv vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru. Vybudovanie a prevádzku skládky odobril vydaním integrovaného povolenia Inšpektorát životného prostredia (IŽP) Bratislava. Jeho rozhodnutie neskôr potvrdila aj SIŽP. Podkladom k tomuto povoleniu bolo územné rozhodnutie vydané Krajským stavebným úradom v Bratislave. Na čele tohto úradu bol Ján Man mladší (nominant Smeru-SD), vlastník 130.000 m2 pozemkov pod navrhovanou skládkou a syn predsedu predstavenstva spoločnosti Jána Mana, ktorá žiadala o povolenie skládky. Man ml. neskôr zo svojej funkcie na vlastnú žiadosť odstúpil.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...