Máme zrušiť už skončený mýtny tender

Reklama:

Minister dopravy Ján Figeľ má odstrániť diskrimináciu v mýtnom tendri. Ak nie, Slovensko čaká asi súd.

02. 10. 2010

Zdroj: Daniela Krajanová, sme.sk

Reklama:

Bratislava - „Prijmite požadované opatrenia.“ Tak znie odkaz Európskej únie v spore, ktorý voči Slovensku vedie pre tender na elektronické mýto.

V ňom vyhrala najdrahšia ponuka v hodnote 852 miliónov eur po tom, čo Národná diaľničná spoločnosť všetkých jej lacnejších súperov z hry vylúčila.

Brusel preto voči Slovensku začal ďalšiu fázu konania. Tá je už posledným krokom pred žalobou na Európskom súdnom dvore. Slovensko má na to, aby žalobu odvrátilo dva mesiace.

Brusel vo svojom liste však nepíše, čo presne má nová vláda urobiť. Slovenským autoritám oznamuje len, čo sa jej nepáči.

„Komisia obyčajne nevyžaduje špecifické opatrenia, ktoré má krajina podniknúť. Účelom tejto fázy konania je umožniť členskému štátu, aby sa dobrovoľne prispôsobil podmienkam paktu,“ povedal Ramon van Barneveld, hovorca eurokomisára pre vnútorný trh.

Tender z minulosti

Komisia nám vyčíta najmä to, že v tendri sa diskriminovalo, keď z hry vylúčili najlacnejšiu ponuku Slovakpassu v hodnote 630 miliónov eur. Problémom sú aj dodatočné zvýhodnenia víťaza po podpise zmluvy.

„Nejde o formálne porušenie predpisov, ktoré by nemali vplyv na výsledok súťaže, ale o to, že konaním Slovenska bol priamo ovplyvnený výsledok mýtneho tendra,“ povedal právnik Ján Buocik. To teda znamená, že ak chce vláda vyhovieť komisii, mala by súťaž zrušiť.

Aký je postup 

  • Ak sa komisia domnieva, že si štát nesplnil povinnosť, vydá odôvodnené stanovisko.
  • Ak  štát nevyhovie stanovisku, komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.
  • Ak súd zistí, že štát nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zmlúv, štát musí urobiť opatrenia.
  • Ak sa komisia domnieva, že štát nesplnil to, čo chcel súd, môže mu vec predložiť znova. Ak súd uzná jej argumenty, hrozí pokuta či penále. 

Zdroj: ZES, Tomáš Kamenec

„Problém je v tom, že zmluvu s uchádzačom žiadny slovenský orgán nespochybnil, teda neviem, na základe čoho má štát postupovať,“ hovorí Buocik.

Ak by sa minister rozhodol rušiť zmluvu, ktorú nespochybnil súd, SkyToll by si mohol robiť rôzne nároky.

Súdy u nás pritom ešte rozhodujú o žalobách Slovakpassu, že Národná diaľničná spoločnosť ako verejný obstarávateľ nemala firmu z tendra vylúčiť.

„Očakávame, že slovenské súdy napokon zoberú do úvahy argumenty potvrdené stanoviskom Európskej komisie,“ povedal Peter Newole, zástupca sťažujúceho sa konzorcia.

Ak do dvoch mesiacov vláda Brusel neuspokojí, môže nastúpiť žaloba na Európskom súdnom dvore.

„V krajnom prípade môže Slovensku hroziť povinnosť urobiť súťaž znovu. SkyToll by mal v takom prípade nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ak mu zmluva so štátom nepriznáva viac,“ povedal ústavný právnik a poslanec KDH Radoslav Procházka.

Penále za každý deň

Európsky súdny dvor má k dispozícii aj rôzne sankcie. Štát by preto mal byť veľmi opatrný, pri rozhodovaní, akú taktiku v spore s Bruselom zvolí.

Ak sa napríklad rozhodne ponechať si elektronické mýto od SkyTollu ako lacnejšiu možnosť než vypisovať novú súťaž, môže naraziť.

Európsky súdny dvor nemusí dať iba jednorazovú pokutu, ale aj každodenné penále, až kým krajina nevyhovie požiadavkam. Prax hovorí aj o prípadoch s denným penále okolo 20­tisíc eur.

Povahou veci by v tomto prípade išlo skôr o penále než fixnú pokutu, myslí si Tomáš Kamenec, ktorý zastupuje vyradené konzorcium Kapsch.

Minister dopravy sa ešte nerozhodol, akú taktiku zvolí v spore na obranu „záujmov Slovenska“. Nie je ani jasné, či siahne po argumentoch bývalej vlády.

Tá si je svojou pravdou napriek ďalšiemu listu od komisie istá. „Komisia zrejme myslí, že Slovenská republika by mala odvolať súčasnú amatérsku vládu, a to by malo byť najlepšie riešenie,“ povedal včera exminister dopravy Ľubomír Vážny (Smer).

Z jej stanoviska je podľa neho zrejmé, že komisiu tlačili neúspešní uchádzači a Brusel nevzal argumenty bývalej vlády do úvahy z nepochopiteľných dôvodov.

Pripomenul, že za tender sa 11­-krát postavil Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý námietky vylúčených zakaždým odmietol.

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...