Kvôli opravám ciest hľadajú obce majiteľov pozemkov

Reklama:
10. 05. 2006

Zdroj: sim, ls, mark, MY - Trenčianske noviny

Krajné - Mnohé obce a mestá na Slovensku majú nevysporiadané pozemky pod miestnymi komunikáciami. Stanislav Jančovič, prednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne však upozorňuje na Register obnovenej evidencie pozemkov - ROEP, pomocou ktorého sa zisťuje právny stav pozemkov. „Na základe tohto zistenia sa poznajú vlastníci a určuje sa, ktoré pozemky sú vysporiadané a ktoré nie,“ vysvetľuje Jančovič a ďalej dodáva: „Tvorba registra je financovaná zo štátneho rozpočtu. V náväznosti na ROEP môže obvodný pozemkový úrad vyhlásiť konanie o začatí pozemkových úprav a následne rozhodnutím nariadiť pozemkové úpravy. Výsledkom projektu pozemkových úprav je okrem iného i nové ucelenejšie vlastnícke prerozdelenie parciel, čím sa zvýši disponibilita možností nákupu, predaja a prenájmu pôdy.“

Jančovič tiež vysvetľuje, že po zistení majiteľov pozemkov pod miestnymi komunikáciami môže obec tieto pozemky odkúpiť a to bez nároku na finančnú podporu zo strany štátu alebo EÚ fondov. „Je tu však ešte jedna možnosť v rámci projektu pozemkových úprav a to nový racionálny návrh ciest v zmenených vlastníckych a užívacích pomeroch. Je potrebné si uvedomiť, že celá realizácia procesu v praxi je dlhodobou záležitosťou v trvaní 10 – 15 rokov. Je to však potrebné pre ďalší rozvoj obcí a miest,“ dodáva Jančovič.

Problém nevysporiadaných pozemkov stále rieši obec Krajné aj napriek tomu, že projekt ROEP v obci realizovali pred siedmimi rokmi. Bývalá prednostka obecného úradu Lýdia Bórová vysvetľuje, že v rámci projektu sa našli iba pôvodní majitelia pozemkov. „Obec síce vie určiť, ktoré miestne komunikácie sú na pozemkoch obce a ktoré na pozemkoch súkromných vlastníkov, majitelia súkromných pozemkov sú však vo väčšine pozemkov ťažko identifikovateľní. Majetok spravuje Slovenský pozemkový fond a tento problém neodstránil ani projekt ROEP.“ Starosta obce Vladislav Šuster dodáva, že mnoho majiteľov takýchto pozemkov je mŕtvych a doteraz sa neuskutočnilo dedičské konanie. „V minulosti sa vytvárali cesty na pozemkoch súkromných majiteľov a pokrývali sa asfaltom. Ten sa stal majetkom obce, ale pozemky pod obec neprešli. Nemôžeme ani požiadať o dotáciu z EÚ fondov na opravu a renováciu existujúcich asfaltových ciest a tobôž nie na asfaltové pokrytie neupravených ciest, nakoľko nie sme majiteľmi všetkých pozemkov pod miestnymi komunikáciami.“ Starosta obce tiež vysvetľuje, že Krajné má veľmi málo obyvateľov na obrovskú rozlohu katastrálneho územia, preto dostáva zo štátneho rozpočtu veľmi malú čiastku dotácií na údržbu miestnych komunikácií. „Kalkulačný vzorec nie je spravodlivý, pretože sa neberie ohľad na rozlohu obce,“ dodáva Šuster.

Trenčianska Teplá - Týmto problémom sa zaoberajú aj na Obecnom úrade v Trenčianskej Teplej. Podľa Miroslavy Gajdošíkovej nemajú majetkovo vysporiadané niektoré úseky pod miestnymi komunikáciami, ale budú sa problému venovať vzhľadom na to, že obec potrebuje kompletne rekonštruovať tieto úseky ciest.
Trenčín – Na poslednom mestskom zastupiteľstve odkúpilo mesto od súkromných vlastníkov pozemky pod obecnými komunikáciami. Cenu 800 korún za meter štvorcový poslanci schválili. „ Nevysporiadané pozemky pod cestami označil primátor mesta Branislav Celler ako danajské dary. „Je to ťarcha, s ktorou sa budeme musieť vysporiadať.“ Za primerané považuje primátor cenové rozpätie od 500 do 800 korún za meter štvorcový. Cenový návrh však môže, ale i nemusí vlastník pozemku rešpektovať. „Bude to vždy vecou individuálneho rokovania a vzájomnej dohody, nemôžeme nikoho prinútiť za akú sumu má mestu predať svoj majetok,“ uviedol primátor.

Zemianske Podhradie - Pozemky pod cestami v katastri obce Zemianske Podhradie nie sú vysporiadané. „Práve nám prišla žiadosť na ROEP na vysporiadanie pozemkov. Doposiaľ sa vysporiadania nikto nedomáhal. Ak sa tak stane, neviem, či to majiteľom zaplatíme z vlastných prostriedkov, alebo prostriedkov z Európskych fondov. Najhoršie je, že aj štátna cesta, ktorá patrí pod TSK ide cez súkromné pozemky,“ vyjadril sa starosta Slavomír Kusenda.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...