Krajský súd v kauze precedentného vyvlastnenia vyniesol verdikt v prospech rodiny

Reklama:
26. 08. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Krajský súd v Prešove včera vyniesol rozsudok v precedentnej kauze vyvlastnenia majetku pre Nábrežnú komunikáciu. Predseda senátu JUDr. Peter Šamo rozhodol, že súd ruší rozhodnutia vtedajšieho odboru životného prostredia na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove z roku 2001, ako aj toho istého odboru na Okresnom úrade v Prešove v spojení s následnými opravným uznesením. Vec vracia žalovanej strane, teda nástupníckej organizácii, ktorou je Krajský stavebný úrad (KSÚ) na ďalšie konanie. V odôvodnení predseda senátu uviedol, že krajský súd sa stotožnil so všetkými dôvodmi žaloby, najmä s nesúladom rozhodnutia s Územným plánom sídelného útvaru mesta Prešov, ďalej s tým, že dôvody na vyvlastnenie neboli dostatočné a potvrdil uznesenie Ústavného súdu SR v tom, že náhrada za vyvlastnený majetok nebola posúdená podľa platného zákona. Voči rozsudku sa môže žalovaná strana, teda KSÚ odvolať na Najvyšší súd SR do 30 dní od jeho doručenia.

Boj rodiny D r u t a r o v s k ý c h za spravodlivosť mal teda svoj zmysel a svoje práva zákonným spôsobom obhájili. Otázkou je, čo bude nasledovať. Celá procedúra rozhodovania sa totiž musí začať znova a D r u t a r o v s k í majú zo šesťročného kontaktu s úradmi svoje skúsenosti. "Uvidíme, či sú poučiteľní. Všetok ten čas bol zbytočne premárnený, stali sa chyby, ktoré nemuseli byť. Sme na bode nula a na ťahu je investor, teda Slovenská správa ciest. S návrhom by mali prísť oni," povedal nám po skončení pojednávania Oto D r u t a r o v s k ý. Ich právnej zástupkyne Evy Kovačechovej sme sa opýtali, ako je spokojná s výrokom súdu a či neočakáva, že môžu nastať v riešení kauzy ďalšie prieťahy. Napokon, na vynesenie tohto verdiktu čakali žalobcovia takmer štyri roky. "Som spokojná. Rozsudok je jasný, najmä v súvislosti s nálezom Ústavného súdu čo sa týka vyvlastňovania podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 465 z roku 1991, kde sa konštatovalo, že od roku 1996 ju nebolo možné použiť na vyvlastňovanie nehnuteľností. Považujem to za jednoznačné víťazstvo žalobcov."

Krajský stavebný úrad v Prešove, ako nástupnícku organizáciu zastupovala Božena Vargová, ktorá, mimochodom, predtým pracovala na odbore životného prostredia KÚ. Preto bolo dosť prekvapujúce jej vystupovanie, až nepripravenosť reagovať na otázky súdu. Trvala na stanovisku KÚ, že úrad postupoval podľa platného právneho predpisu a súdu navrhla žalobu zamietnuť. Komentovala aj nález ÚS SR a to asi v tom zmysle, že v čase rozhodovania vo veci vyvlastnenia majetku rodiny D r u t a r o v s k ý c h zákon platil a zmenil sa až v júli 2003, kedy sa mala uplatniť trhová cena. Na otázku predsedu senátu, ako mohol úrad vyvlastniť majetok bez preukázania a preskúmania vlastníckych práv, čo bol sporný moment v stanovisku KÚ, len pokrčila ramenami.

Faktom je, že od ministerstva až po štátne úrady na nižšom stupni len v tejto jedinej kauze už bolo prehratých niekoľko súdnych sporov. Úhradu súdnych trov, čo sú desiatky tisíc korún, však zaplatíme my všetci. Daňoví poplatníci. Stalo sa. No na svete je už zákon o osobnej zodpovednosti úradníka za zlé rozhodnutie poškodzujúce občana, alebo inštitúcie.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...