Krajskí úradníci sa pri vydaní stavebného povolenia „sekli" v dvanástich paragrafoch

Reklama:
25. 10. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Ešte v máji tohto roku po kontrolnom dni na Nábrežnej komunikácii sa primátor Juraj Kopčák pred novinármi vyjadril, že stavebné konanie na odbore dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove rozhodne o rýchlosti postupu prác na 0,7 až 0,9 kilometri.

Vtedy podotkol, že Oto D r u t a r o v s k ý (jeden z asanantov, ktorý sa ako jediný doposiaľ nedohol s kompetentnými orgánmi - pozn. red.) sa iste proti rozhodnutiu odboru dopravy odvolá a to stavbu zdrží. Bol však presvedčený, že najneskôr v júli bude pokračovať.

Pomaly sa však končí október a nie je to tak. Proti stavebnému konaniu sa totiž neodvolal len pán D r u t a r o v s k ý, ale ďalších i 13 ľudí, nehovoriac o tom, že konanie sa dotklo 130 účastníkov. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) SR, presnejšie odbor štátnej cestnej správy, posúdilo ich pripomienky a ako sme sa včera dozvedeli, vo výrokovej časti zrušuje rozhodnutie odboru dopravy a cestného hospodárstva na KÚ z júna tohto roku. V rozhodnutí totiž porušili ustanovenia 12 paragrafov správneho poriadku, ako aj zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Riaditeľka spomínaného odboru na MDPaT SR Ing. Gabriela Korbačková v odôvodnení uviedla, že KÚ vydal v júni rozhodnutie, ktorým povoľuje stavbu I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa, proti ktorému 14 účastníkov podalo odvolanie v zákonom stanovenej lehote s návrhom zrušiť ho. O pripomienkach niektorých účastníkov budeme neskôr čitateľov informovať podrobnejšie, ale vo všeobecnosti vyjadrili nesúhlas s posudzovaním ich požiadaviek zo strany stavebníka, namietali nerešpektovanie územného rozhodnutia, ale najmä vydanie stavebného povolenia aj napriek Rozhodnutiu odboru životného prostredia na KÚ zo dňa 11. 6. 2001 o vyhovení protestu krajského prokurátora, ktorým došlo k zrušeniu rozhodnutia o vyvlastnení. Nehovoriac o odložení vykonateľnosti rozhodnutia na základe uznesenia Krajského súdu v Prešove o vyvlastnení jedného z účastníkov.

Suma sumárum, príslušný odbor nerešpektoval príliš veľa zákonných ustanovení. Otázkou je prečo postupoval v rozpore so správnym poriadkom a stavebným zákonom. "Po preštudovaní predloženého spisového materiálu ministerstvo konštatuje, že žiadosť s predloženými dokladmi a dokumentáciou má nedostatky. Napríklad nekompletné územné rozhodnutie, chýba originálny geometrický plán stavby, v časti projektovej dokumentácie nie je preukázané, že ju vypracovala oprávnená osoba na projektovanie. Ďalej, v dokumentácii je nedostatočne riešený prístup k rodinným domom po pravej strane ulice Pod Kalváriou. Navrhovaný pojazdný chodník nie je definovaný v cestnom zákone, ani v platných technických normách," uviedla Korbačková s podrobným vysvetlením, ako mal príslušný odbor postupovať. Medzi iným aj to, že zrušením rozhodnutí o vyvlastnení zaniklo žiadateľovi vlastnícke právo k pozemkom, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

V závere uviedla, že proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať a zdôraznila: "Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odôvodnení ministerstvo napadnuté rozhodnutie zrušuje z dôvodu, že predložený spisový materiál nie je jednoznačný a dostačujúci pre spoľahlivé zistenie stavu veci. Od vydania a doručenia rozhodnutia vyšli najavo nové skutočnosti týkajúce sa vlastníckych práv k pozemkom, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie, preto ministerstvo vracia uvedenú vec prvostupňovému orgánu, teda stavebnému úradu na nové prerokovanie a rozhodnutie."

Na ťahu sú teraz krajskí štátni úradníci a, samozrejme, zaujímalo nás, ako budú ďalej postupovať. S vedúcim odboru dopravy a cestného hospodárstva sa nám nepodarilo skontaktovať a jeho zástupca Stanislav Ondirko, ktorý, ako sme sa dozvedeli, bude so spismi ďalej pracovať, bol u lekára. O názor sme teda požiadali vedúceho odboru životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove Mariána Harčaríka. "V otázke stavebného povolenia nie sme kompetentní rozhodovať. Náš odbor konal ako prvý v súvislosti s územným konaním a to bolo tiež napadnuté na prokuratúre aj na ministerstve. Uplynulý týždeň som dostal stanoviská, že územné rozhodnutie je v poriadku a nie je dôvod na jeho zrušenie, alebo opravu."

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...