SEPA krajiny (zoznam)

Reklama:

Single Euro Payments Area (SEPA) - medzi všetkými nasledujúcimi krajinami (tzv. SEPA priestor resp. SEPA oblasť) prebiehajú platby v mene euro za rovnakých technických a obchodných podmienok, ako domáce platby v rámci jednej krajiny.

07. 02. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Euromenové krajiny eurozóny v SEPA

Euro (€) je oficiálnou menou v 19 z 28 členských štátov EÚ. Tieto krajiny sú spoločne známe ako eurozóna:

 1. Belgicko
 2. Cyprus
 3. Estónsko
 4. Fínsko
 5. Francúzsko (vrátane: Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon, Clippertonov ostrov, Francúzske južné a antarktické územia)
 6. Grécko
 7. Holandsko
 8. Írsko
 9. Litva
 10. Lotyšsko
 11. Luxembursko
 12. Malta
 13. Nemecko
 14. Portugalsko (vrátane: Azory a Madeira)
 15. Rakúsko
 16. Slovensko
 17. Slovinsko
 18. Španielsko (vrátane: Kanárske ostrovy, autonómne mestá Ceuta a Mellila)
 19. Taliansko

Neeuromenové krajiny EÚ v SEPA

SEPA platby sa v týchto krajinách vzťahujú len na platby v mene euro:

 1. Bulharsko
 2. Česká republika
 3. Dánsko
 4. Chorvátsko
 5. Maďarsko
 6. Poľsko
 7. Rumunsko
 8. Švédsko
 9. Veľká Británia (zatiaľ členská krajina EÚ)

Krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru mimo EÚ, zahrnuté v SEPA

SEPA platby sa v týchto krajinách vzťahujú len na platby v mene euro:

 1. Island (islandská koruna)
 2. Lichtenštajnsko (švajčiarsky frank)
 3. Nórsko (nórska koruna)

Krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zahrnuté v SEPA

 1. Monako (euro)
 2. San Maríno (euro)
 3. Švajčiarsko (švajčiarsky frank, SEPA sa vzťahuje len na platby v mene euro)

Čo je SEPA?

SEPA odstraňuje rozdiely medzi zahraničnými a tuzemskými platbami, t. j. všetky platby v rámci SEPA priestoru sa považujú za domáce platby.

Najrozšírenejším SEPA platobným nástrojom je SEPA úhrada, ktorá predstavuje platbu v eurách v rámci SEPA priestoru s pripísaním na účet príjemcu najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí platobného príkazu. Ako identifikátor účtu musí byť použitý IBAN.

SEPA sa týka výlučne platieb realizovaných v mene euro v rámci SEPA oblasti. Platby v iných menách, príp. platby mimo SEPA oblasti, nie sú považované za SEPA platby.

Informatívna kontrola správnosti IBAN v celom IBAN priestore

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/kontrola-iban-mimo-sr

Kalkulačka IBAN pre slovenské účty

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-iban-pre-sr

Ostatné krajiny používajúce IBAN

Nasledujúce krajiny nie sú súčasťou SEPA, nepoužívajú menu euro, ale používajú pri medzibankových platbách IBAN:

 1. Albánsko
 2. Andora
 3. Azerbajdžan
 4. Bahrajn
 5. Bosna a Hercegovina
 6. Brazília
 7. Čierna hora
 8. Dominikánska republika
 9. Gruzínsko
 10. Guatemala
 11. Izrael
 12. Jordánsko
 13. Katar
 14. Kazachstan
 15. Kosovo
 16. Kostarika
 17. Kuvajt
 18. Libanon
 19. Macedónsko
 20. Mauritánia
 21. Maurícius
 22. Moldavsko
 23. Pakistan
 24. Palestína
 25. Saudská Arábia
 26. Spojené arabské emiráty
 27. Srbsko
 28. Svätá Lucia
 29. Svätý Tomáš
 30. Timor - východný
 31. Tunisko
 32. Turecko
 33. Ukrajina
 34. Panenské ostrovy

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...