SEPA krajiny (zoznam)

Reklama:

Single Euro Payments Area (SEPA) - medzi všetkými nasledujúcimi krajinami (tzv. SEPA priestor resp. SEPA oblasť) prebiehajú platby v mene euro za rovnakých technických a obchodných podmienok, ako domáce platby v rámci jednej krajiny.

07. 02. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Euromenové krajiny eurozóny v SEPA

Euro (€) je oficiálnou menou v 19 z 28 členských štátov EÚ. Tieto krajiny sú spoločne známe ako eurozóna:

 1. Belgicko
 2. Cyprus
 3. Estónsko
 4. Fínsko
 5. Francúzsko (vrátane: Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon, Clippertonov ostrov, Francúzske južné a antarktické územia)
 6. Grécko
 7. Holandsko
 8. Írsko
 9. Litva
 10. Lotyšsko
 11. Luxembursko
 12. Malta
 13. Nemecko
 14. Portugalsko (vrátane: Azory a Madeira)
 15. Rakúsko
 16. Slovensko
 17. Slovinsko
 18. Španielsko (vrátane: Kanárske ostrovy, autonómne mestá Ceuta a Mellila)
 19. Taliansko

Neeuromenové krajiny EÚ v SEPA

SEPA platby sa v týchto krajinách vzťahujú len na platby v mene euro:

 1. Bulharsko
 2. Česká republika
 3. Dánsko
 4. Chorvátsko
 5. Maďarsko
 6. Poľsko
 7. Rumunsko
 8. Švédsko
 9. Veľká Británia (zatiaľ členská krajina EÚ)

Krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru mimo EÚ, zahrnuté v SEPA

SEPA platby sa v týchto krajinách vzťahujú len na platby v mene euro:

 1. Island (islandská koruna)
 2. Lichtenštajnsko (švajčiarsky frank)
 3. Nórsko (nórska koruna)

Krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zahrnuté v SEPA

 1. Monako (euro)
 2. San Maríno (euro)
 3. Švajčiarsko (švajčiarsky frank, SEPA sa vzťahuje len na platby v mene euro)

Čo je SEPA?

SEPA odstraňuje rozdiely medzi zahraničnými a tuzemskými platbami, t. j. všetky platby v rámci SEPA priestoru sa považujú za domáce platby.

Najrozšírenejším SEPA platobným nástrojom je SEPA úhrada, ktorá predstavuje platbu v eurách v rámci SEPA priestoru s pripísaním na účet príjemcu najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí platobného príkazu. Ako identifikátor účtu musí byť použitý IBAN.

SEPA sa týka výlučne platieb realizovaných v mene euro v rámci SEPA oblasti. Platby v iných menách, príp. platby mimo SEPA oblasti, nie sú považované za SEPA platby.

Informatívna kontrola správnosti IBAN v celom IBAN priestore

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/kontrola-iban-mimo-sr

Kalkulačka IBAN pre slovenské účty

http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-iban-pre-sr

Ostatné krajiny používajúce IBAN

Nasledujúce krajiny nie sú súčasťou SEPA, nepoužívajú menu euro, ale používajú pri medzibankových platbách IBAN:

 1. Albánsko
 2. Andora
 3. Azerbajdžan
 4. Bahrajn
 5. Bosna a Hercegovina
 6. Brazília
 7. Čierna hora
 8. Dominikánska republika
 9. Gruzínsko
 10. Guatemala
 11. Izrael
 12. Jordánsko
 13. Katar
 14. Kazachstan
 15. Kosovo
 16. Kostarika
 17. Kuvajt
 18. Libanon
 19. Macedónsko
 20. Mauritánia
 21. Maurícius
 22. Moldavsko
 23. Pakistan
 24. Palestína
 25. Saudská Arábia
 26. Spojené arabské emiráty
 27. Srbsko
 28. Svätá Lucia
 29. Svätý Tomáš
 30. Timor - východný
 31. Tunisko
 32. Turecko
 33. Ukrajina
 34. Panenské ostrovy

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...