Košičania húfne predávajú pozemky pre R2

Reklama:

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) skupuje pozemky pod budúcim juhovýchodným obchvatom Košíc R2. V obciach organizuje informačné stretnutia pre ľudí. Tí s odpredajom pozemkov súhlasia, najviac ich zajíma, kadiaľ rýchlocesta pôjde.

16. 07. 2015

Zdroj: Elena Danková, Korzár

Reklama:

KOŠICE. Vlastníkov pozemkov oslovuje NDS listami, no usporadúva aj stretnutia s občanmi.

Jedno z nich sa uskutočnilo v pondelok v kultúrnom dome v Krásnej, kam prišli stovky Krásňanov.

Väčšinu ich zaujímalo, kadiaľ presne R2 pôjde a ktorú časť ich parciel chce spoločnosť odkúpiť.

Iba každý stý vlastník chcel vyjednávať cenu. Tá je za meter štvorcový pozemku v Krásnej 43,03 eura.

„Rozprávam sa s ľuďmi, ale nepoznám nikoho tu v Krásnej, kto by nechcel odpredať pozemok. Aj ja chcem, len som už starší, tak dúfam, že sa dožijem aj vyplatenia peňazí. Diaľnica bude hlavne pre mladých, pre našich vnukov,“ hovorí pán Imrich Andel.

„Škoda, že neodkúpili viac“

Aj Jozef sa výstavbe R2 teší.

„Aspoň budú naše ulice prázdnejšie, odbremení sa trochu doprava. A čo by mi pomohlo, keby som aj protestoval? Vyvlastnili by ma a dali by mi ešte menej peňazí ako teraz.“

František so švagrinou sa tiež chceli dozvedieť informácie z prvej ruky.

„Prišli sme si len prekontrolovať, či máme všetky papiere v poriadku a zistili sme, že áno. Budeme od cesty ďaleko, takže hluk nám nebude prekážať. Tieto pozemky sme dakedy dávno mali ako polia, stále sme tam mali niečo posadené. Ale posledné roky tam hospodárilo družstvo.“

Rudolf Gordoľ tiež s odpredajom súhlasí.

„Dostali sme domov návrh kúpno-predajnej zmluvy. Prišli sme sa akurát opýtať, či neberú viac z pozemkov, ktoré tam máme okolo, lebo čo už my s nimi budeme robiť? Ale ani oni ich nechcú. Iba toto odkupujú, čo im treba na cestu.“

Na druhý deň sa uskutočnilo stretnutie vo Valalikoch.

Starosta Štefan Petrík (KDH) povedal, že bolo pozvaných 200 obyvateľov. Niektorí majú pozemky vo Valalikoch, iní v katastri susediacej obce Barca.

„Táto rýchlocesta bola nakreslená v plánoch už od 80. rokov, preto sme rátali s tým, že raz bude. Má ísť zhruba 200 metrov pred zastavaným územím Valalík. Inde to ani nemôže byť. Neviem o tom, že by boli nejakí vlastníci pozemkov proti. Za meter štvorcový majú dostať 16,60 eura.“

Úsek pri Košiciach má prioritu

Rýchlostná cesta R2 od Budimíra po Moldavu je rozdelená na dva úseky – R2 Moldava nad Bodvou – Šaca (18 km) a R2  Šaca – Košické Oľšany (23,825 km).

Najväčšiu prioritu by mal dostať aj úsek medzi Šacou a Košickými Oľšanmi (cez U. S. Steel, Šebastovce a Krásnu), ktorý sa pri odbočke súčasnej cesty I/50 na Hrašovík napojí na už vtedy hotový úsek diaľnice D1 Budimír - Bidovce.

Odbremení tak Košice od akejkoľvek tranzitnej nákladnej dopravy.

„Táto časť obchvatu Košíc je hneď prvý úsek od veľkej mestskej aglomerácie, kam dochádzajú ľudia za prácou. Preto bude určite hotová ako jedna z prvých zo zatiaľ nepostavených častí R2. Teraz ešte nevieme, či sa budú tento alebo iné úseky financovať zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov,“ uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček (Smer).

S výstavbou by sa malo začať nie koncom roka 2018, ako to bolo plánované, ale skôr.

Sumu dostanú po vklade do katastra

Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková nám odpovedala, že pozemky vykupuje ako stavebné.

„Suma za odkúpenie pozemku je daná znaleckým posudkom. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov uzatváraním zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách. Ak vlastník zmluvu podpíše, bude s ním uzatvorená kúpna zmluva, na základe ktorej bude podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností a následne po povolení vkladu Okresným úradom, katastrálnym odborom bude vlastníkovi vyplatená celková dohodnutá kúpna cena zo zmluvy.

V prípade, že majitelia majú otázky a chcú sa poradiť, môžu kontaktovať Národnú diaľničnú spoločnosť, Investičný odbor Prešov, Nám. Mládeže 3, 080 01 Prešov.“

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...