Kauza diaľničný privádzač pokračuje sťažnosťou

Reklama:
30. 11. 1999

Zdroj: Danuša Dragulová-Faktorová, Denník Práca

Obálky s ponukami výberového konania na výstavbu časti diaľničného privádzača Prešov-západ, I. úsek - Ulica obrancov mieru - Škultétyho, ktoré boli otvorené 8. novembra, vyvolali viaceré pochybnosti. Spôsobuje ich cena, resp. zľava z nej. Všetky prihlásené spoločnosti pripravili ponuky v porovnateľnej cenovej hladine. Jedna z nich - Inžinierske stavby Košice - však zo svojej ceny ponúkla výraznú zľavu. Podrobnejšie sme o tejto problematike informovali pred niekoľkými dňami v článku O čo ide v tendri na privádzač Prešov.

Najnižšiu ponuku spomedzi zúčastnených dali Cestné stavby (CE), a. s., Košice. Ostatné cenové ponuky boli nasledovné: Hutné stavby 175,6 mil. Sk s DPH, Ekostav Michalovce 175,6 mil. Sk s DPH, CMR Prešov 179,4 mil. Sk s DPH, Cestné stavby, a. s., Košice 152,0 mil. Sk s DPH, Slovvia, a. s., 158,4 mil. Sk bez DPH (s DPH cca 174 mil. Sk), Inžinierske stavby, a. s., Košice 164,7 mil. Sk s DPH so zľavou z ceny na 118,9 mil. Sk.

Slovenská správa ciest (SSC), investorský útvar Košice, 17. novembra oznámil Inžinierskym stavbám Košice, že ich ponuka bola akceptovaná ako víťazná. CS Košice, ktoré dali najnižšiu cenovú ponuku, poukazovali na skutočnosť, že zľava Inžinierskych stavieb je v rozpore so zákonom i podmienkami tendra a vyslovili podozrenie z klientelizmu. Výsledok tendra sa nedozvedeli od vypisovateľa súťaže, ale z nášho denníka, na základe čoho podali 325. novembra sťažnosť na postup obstarávateľa na Krajský úrad (KÚ) Košice. Napriek tomu podľa našich zistení ešte včera ani na odbore kontroly, ani na odbore verejného obstarávania krajského úradu o sťažnosti nemali žiadne informácie. Dozvedeli sme sa len to, že KÚ je povinný sťažnosť vybaviť do 30 dní a v zložitejších prípadoch do 90 dní. Napokon sa pracovníci CS dopátrali svojej sťažnosti, ktorá bola v rukách vedúceho odboru kontroly.

CS v sťažnosti uvádzajú, že uchádzač uvedený pod č. 6 uvádza vo svojom súťažnom návrhu - na rozdiel od ostatných uchádzačov - ako jediný zľavu, o ktorej v pokynoch pre uchádzačov nie je ani zmienka, teda ani jednému uchádzačovi nebola daná možnosť predložiť zľavu. Zľava uchádzača č. 6 nemôže byť chápaná ani ako alternatívny návrh, pretože v tom prípade by uchádzač musel dodať obstarávateľovi všetky nevyhnutné informácie pre kompletné vyhodnotenia príslušného alternatívneho riešenia, vrátane výpočtov, technicko-kvalitatívnych podmienok, rozpisu cenových položiek, navrhovaného spôsobu výstavby, o v tomto prípade nebolo predložené.

Aritmetický priemer ponukových cien piatich uchádzačov je 171,6 mil. Sk s DPH. Zľavnená cena znamená 69,3% z priemernej ceny, zľava teda predstavuje 30,7%. Podľa CS Košice je to cena, za ktorú nie je možné stavbu realizovať. V uvedenom prípade vzniká neobvyklá zmluvná cena, ktorá pri posúdení v zmysle zákona č. 286/92 Zb., § 23, odstavec 6, bude ďalej znížená po prepočte o daň vo výške cca 13,7 mil. Sk.

CS Košice v sťažnosti poukazujú i na skutočnosť, že v predloženom súťažnom návrhu uchádzača č. 6 chýba podpis štatutárneho orgánu, teda predstavenstva, v dôsledku čoho nemal byť tento návrh v súlade s podmienkami súťaže vyhodnotený. Problematike zákona o verejnom obstarávaní sa od júla venujú aj odvetvové tripartitné rokovania. Čo teda na záležitosť tendrov hovorí predsedníčka OZ DOPRAVA Marta Brodzianska?

"Dohodli sme sa s ministerstvom dopravy, zväzom podnikateľov cestnej dopravy za účasti SSC na spoločných opatreniach s cieľom dôsledného uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní zo strany SSC a kontroly zo strany MDPT SR. Ide o to, aby bola zabezpečená objektivita. O tom, že nie je, svedčí aj skutočnosť, že partneri súhlasili so spoločnými opatreniami. Na opätovnom tripartitnom rokovaní 9. novembra sa konštatovalo, že závery z júla sa nenapĺňajú," uviedla M. Brodzianska. Plénum OZ DOPRAVA v piatok listom požiadalo viceprezidenta KOZ a podpredsedu RHSD Petra Gajdoša, aby predsedníctvo RHSD žiadalo stanovisko a postup riešenia pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní zo strany MDPT SR v pôsobnosti SSC. V liste je vyslovené podozrenie z klientelizmu, čo v tomto prípade má vplyv aj na zamestnanosť a likvidáciu zamestnávateľov. "Ide najmä o otázku ponukových cien, vyhodnocovaní súťaží - napr. stavby Voznická Skala Nová Baňa, živičné úpravy na piatich úsekoch v okrese Svidník, rekonštrukcia diaľničného mosta v Liptovskom Mikuláši," uvádza sa v liste.

Záležitosť privádzača Prešov postupuje v rôznych prúdoch. Vo včerajších popoludňajších hodinách sme dostali dôvernú informáciu, že napriek existujúcej sťažnosti na KÚ Košice by údajne malo na intervenciu KDH v Prešove dôjsť k podpísaniu zmluvy medzi SSC a Inžinierskymi stavbami Košice. Podľa našich informácií by zmluvu nad 100 mil. Sk mal podpísať generálny riaditeľ SSC. Ten je však podľa informácií z jeho sekretariátu služobne mimo republiky a vráti sa o týždeň. Riaditeľ investičného útvaru SSC Košice mal podľa našich zistení včera dovolenku. Generálny riaditeľ sekcie cestnej infraštruktúry MDPT SR Ing. Peter Barek sa rovnako včera vraj telefonicky informoval, či sťažnosť na KÚ bola naozaj podaná. Nám sa ho však nepodarilo zastihnúť. Najbližšie dni zrejme ukážu, či došlo, alebo nedošlo k podpísaniu zmluvy, a teda nakoľko mali naše indície reálny základ.

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...