Info o rokovaní o modernizácii železnice

Reklama:

V pondelok 21. 2. 2011 sa na mestskom úrade uskutočnilo druhé rokovanie na tému modernizácie železničnej trate. Primátor pozval trenčianskych architektov, niekoľko aktivistov a pár ľudí z mestského úradu.

22. 02. 2011

Zdroj: Noro Brázda, iniciatíva Trenčianske fórum

Zhruba polovica prítomných sa vyjadrila proti navrhovanému riešeniu/trasovaniu žel. trate, najmä pre jeho dopady na centrum mesta. Ostatní trasovanie tiež nepovažujú za ideálne, ale za realistickejšie považujú skôr kozmetické zmeny v rámci navrhnutého riešenia. Zopár zúčastnených považuje vybudovanie mimoúrovňových križovaní za veľký prínos pre mesto.

Z priebehu diskusie vyplynulo, že v dôsledku doterajších praktík investora a minulého vedenia mesta prakticky nikto nemá k dispozícii úplné a presné informácie o navrhovanom riešení modernizácie žel. trate (projektovú dokumentáciu) a aktuálnom stave jej povoľovania (vydané rozhodnutia). Bez týchto informácií nie je možné sa kvalifikovane vyjadrovať, identifikovať problémové body, navrhovať riešenia, vyjednávať. Primátor preto prisľúbil sprístupnenie dokumentácie, stanovísk mesta, vydaných rozhodnutí a pod.

Písomne som ho požiadal, aby na webovej stránke mesta zabezpečil bezodkladné sprístupnenie:

  • všetkých zmlúv týkajúcich sa MŽT uzavretých Mestom Trenčín
  • všetkých uznesení MsZ týkajúcich sa MŽT
  • všetkých doteraz vydaných (záväzných) stanovísk Mesta Trenčín a odborných útvarov k MŽT
  • všetkých doteraz vydaných povolení/rozhodnutí a ich zmien vydaných Mestom Trenčín aj inými orgánmi k MŽT (územné, stavebné, vodoprávne, ...)
  • kompletnej projektovej dokumentácie (minimálne však všetkých situačných výkresov, rezov, technických správ, ... tak, aby bolo možné skúmať vzťahy a vplvy)

Uvedené informácie (najmä stav povoľovania jednotlivých úsekov/UČS/SO) v rámci možností pre názornosť a lepšiu orientáciu vyznačiť aj v mape.

Diskusia sa vzhľadom na nedostatok informácií a informačné šumy točila viac-menej v kruhu. Okrem vytlačenia železnice mimo mesta sa hovorilo najmä o až 9 metrov vysokej bariére, ktorá fyzicky i opticky rozdelí mesto (problémom je aj bánovecká trať). Investor presadzuje trať na betónových stenách, všetci prítomní sa zhodli na nutnosti vedenia trate na estakáde (piliere). Okrajovo sa tiež spomenulo naväzujúce problematické riešenie dopravy v centre mesta, dopady modernizácie v Zámostí, problém vlastníctva starého žel. mosta. Hovorilo sa aj o "nových" vyvolaných investíciách, resp. nákladoch na dokončenie novej plavárne vo výške niekoľko miliónov - plaváreň nemá vyriešené napojenie na inžinierske siete, parkovanie a most na Ostrov vraj vyžaduje rekonštrukciu.

Primátor vzhľadom na okolnosti nepovažuje zastavenie modernizácie za realistické, v najbližších dňoch plánuje sformulovať postoj mesta k modernizácii železničnej trate, v spolupráci s ním vybranými odborníkmi zosumarizovať požiadavky mesta a začať vyjednávať s investorom.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...