Hodorovský je v pozícii finančnej inštitúcie

Spoločnosť TSS po trojročnom boji vlani získala kontrakt na modernizáciu tratí za 245 miliónov. Teraz však Úrad pre verejné obstarávanie tento kontrakt spochybnil. Rozhodovať o víťazovi by sa malo preto ešte raz. Firma má nových vlastníkov, ktorým pomáha vplyvný podnikateľ. Ak TSS o zákazku príde, bude sa právne brániť, hovorí Chovanec.

Ako si vysvetľujete, že úrad, ktorý nedávno vydal rozhodnutie, že sa s vašou firmou môže podpisovať zmluva, teraz otočil a povedal, že vo verejnej súťaži boli chyby?

Rozhodnutie si neviem vysvetliť, lebo v tých informáciách, ktoré momentálne máme, nie sú žiadne nové skutočnosti, ktoré by úrad nemal už v roku 2010. Tie kvalifikačné kritériá boli úplne jednoznačné, tender bol transparentný a nikto nenapadol podmienky. Informácie, ktoré sa objavujú v tomto rozhodnutí úradu, sú zhrnutím všetkých skutočností, ktoré už boli známe. V ponuke TSS-ky nebol v čase podpisu zmluvy známy problém. Zmluva sa preto riadne podpísala.

Čo by sa stalo, keby sa opätovne vyhodnotila súťaž a táto zmluva by sa zneplatnila?

Podľa názoru právnikov máme riadne podpísanú zmluvu o dielo, ktorá je platná. Vôbec neuvažujem ani nešpekulujem o tom, či by táto zmluva mohla byť uznaná za neplatnú. Ak by sa tak stalo, muselo by to byť iba výrokom súdu. Samozrejme, proti všetkým takýmto krokom by sme sa právne bránili.

Aký ďalší vývoj očakávate?

Stavba bola začatá, v prácach naďalej pokračujeme podľa platnej zmluvy o dielo a platného harmonogramu.

Vráťme sa k obdobiu, keď sa podpisovala na jeseň minulého roka zmluva. Vtedy sa zmenil celý manažment. Prečo?

TSS Grade sa dostala v roku 2012 do nie najpriaznivejšej kondície, čo nebola chyba len bývalého manažmentu, ale je to hlavne dôsledok celkového stavu v stavebníctve na Slovensku, v Česku, Poľsku a Maďarsku,  kde sa TSS pohybuje. Logickým dôsledkom toho bolo, že došlo k majetkovým presunom v TSS Grade. Nastal moment , keď sa filozofia a smerovanie nových vlastníkov nestotožňovali s predstavami bývalého vedenia. Z tohto dôvodu došlo k odchodu významných manažérov z TSS Grade.

Kto sú noví vlastníci?

Sú to tri fyzické osoby – Marek Choma, Ivan Pohanka a Dušan Chovanec.

Prečo ste túto informáciu doteraz skrývali?

Neskrývali sme ju. Proces predaja spoločnosti nebol ľahký, a to najmä z dôvodov, že spoločnosť bola v tom čase v reštrukturalizácii, trápila sa s problematickou zákazkou a nepomáhali ani neuspokojivé výsledky spoločnosti. Išlo o kombináciu viacerých rizikových faktorov. Celý predaj a reštrukturalizácia spoločnosti ešte nie sú definitívne ukončené. Z toho dôvodu sme to mediálne neprezentovali a nebolo to ani nijako skrývané. Istý čas ešte potrvá, kým budú všetky záležitosti riadne dokončené.

Mám informáciu, že v spoločnosti má vplyv František Hodorovský, ktorý má aj blízke prepojenie s pánom Chomom. Pán Choma bol predsedom Predstavenstva Tatralandie predtým, ako Tatralandiu pán Hodorovský predal J&T. Je pravda, že pán Hodorovský má v TSS vplyv?

Pán Hodorovský je jedným zo zdrojov čiastočného financovania spoločnosti, ale nijako nezasahuje do riadenia spoločnosti, je skôr v pozícii finančnej inštitúcie.

Takže je niečo ako tichý spoločník?

Nie je. Skôr by som to prirovnal do roviny banky. Jeho úloha v spoločnosti je úplne zrovnateľná s postavením Slovenskej sporiteľne. To znamená, že využívame len financovanie.

Je hlavný zdroj financovania?

Nie je. Momentálne má TSS Grade viac zdrojov financovania. Tým najväčším je Slovenská sporiteľňa a ostatné banky v Slovenskej republike, ďalej využívame privátne financovanie, a napokon je to cash flow spoločnosti, ktoré je momentálne kladné.

Mal pán Hodorovský vplyv na získanie záruky, ktorú TSS potrebovala pri podpise zmluvy? (ŽSR žiadali 25 miliónov eur, pozn. HN)

Pán Hodorovský má k spoločnosti TSS Grade výlučne komerčný vzťah bez akéhokoľvek iného prepojenia. Môžeme potvrdiť, že bol nápomocný iba pri riešení poskytnutých garancií.

Ako súvisí pôžička pána Hodorovského s pozíciou pána Chomu v predstavenstve?

Pozícia pána Chomu v predstavenstve spoločnosti nemá nijaký priamy súvis s finančnou výpomocou pána Hodorovského. Marek Choma patrí k top manažérom a zároveň odborníkom vo finančnom, stavebnom sektore a v cestovnom ruchu. V minulosti pôsobil v niekoľkých významných projektoch, kde spolupracoval s rôznymi poprednými investormi v danom segmente, a to nielen na slovenskom trhu.

Prepojenie je aj medzi pánom Hodorovským a spoločnosťou OHL ŽS, kde ste predtým pôsobili. Tieto dve entity majú v Česku kúpeľné zariadenia...

Nie. OHL nemá alebo nemám informáciu, že by mala akýkoľvek podiel v aquaparku Pasohlávky. Nemám informáciu, ktorá by potvrdzovala, že pán Hodorovský je akýmkoľvek spôsobom prepojený s mojím bývalým zamestnávateľom OHL ŽS. Bolo to čisto manažérske rozhodnutie. V podstate som sa v TSS Grade oficiálne ocitol 1. decembra 2012 s tým, že rozhovory začali skôr. Oficiálne boli dohodnuté termíny v deviatom mesiaci minulého roka.

Je ešte jedno meno, ktoré sa spomína v spojitosti s vplyvom TSS Grade, a to Ivan Petríček, podnikateľ v železničnom odvetví. Je táto informácia správna?

Nie, nie je. Momentálne spoločnosť TSS riadia traja manažéri, a to Dušan Chovanec, Marek Choma a Ivan Pohanka.

Aká je pozícia pána Petra Kováčika? Prečo je tento pán predsedom predstavenstva materskej spoločnosti TSS?

Peter Kováčik zastáva v spoločnosti Rail Invest pozíciu predsedu predstavenstva, ktorého si na základe jeho manažérskych skúseností a doterajšej pôsobnosti v stavebnom sektore vybrala akcionárska štruktúra firmy.

Ako ste sa vy traja vlastníci dali dokopy?

Páni oslovili mňa.

Odkiaľ sa poznáte?

Spoločnosť TSS Grade pôsobí v segmente železníc, kde sa pohybujem od roku 2004. V tomto odbore poznám veľa ľudí. Oslovili oni mňa.

Za akých podmienok sa uskutočnil predaj?

Bol to dosť riskantný obchod, ktorý prebiehal podľa štandardného scenára. To znamená, bola urobená analýza spoločnosti, vyhodnocovali sa všetky faktory, zásoba práce, personálne obsadenie, strojné vybavenie, referencie personálne aj na zákazky, ktoré boli získané v posledných rokoch.

Do akej miery súvisel predaj TSS a váš záujem o ňu s podpisom zmluvy na trenčiansku trať?

Tieto rozhovory sa dostali do záverečnej fázy v ôsmom a deviatom mesiaci.  Vtedy zákazka nebola ukončená. Súťažilo sa o ňu dva a pol roka. Nebolo teda ešte jasné, či zákazku získame, preto to bolo dosť riskantné. Samozrejme, je to príjemná vec, ale nie je to jediný faktor, ktorý rozhodoval o kúpe spoločnosti. V segmente, kde sa pohybuje TSS Grade, je tá sila úplne inde a nie je to iba o zákazke Zlatovce – Trenčianska Teplá.

Ale predaj sa uskutočnil až po podpise zmluvy...

Spoločnosť nebola predaná v jeden deň. Proces kúpy spoločnosti trval určitý čas.

Ale zmena vlastníka prišla až po získaní kontraktu.

Oficiálna zmena manažmentu prebehla 1. decembra 2012 a kolegovia prišli o niečo skôr, ale to sú iba formálne záležitosti. Proces bol uzavretý omnoho skôr. Ja som ukončil svoju činnosť v OHL ŽS v deviatom mesiaci. Už vtedy som vedel, kde budem 1. decembra.

Bolo vašou podmienkou získanie zákazky Zlatovce – Trenčianska Teplá?

Nie.

Takže by ste firmu kúpili aj tak a za rovnakých podmienok?

Tie podmienky sú premenlivé podľa niekoľkých faktorov. Hĺbkovou analýzou zisťujeme informácie, ktoré znižujú hodnotu tejto spoločnosti. Inými krokmi, zásobou práce sa zvýšila hodnota firmy.

Kto sú najväčší veritelia?

Sú to spoločnosti DT Nové Mesto, dodávateľ výhybiek, Slovenská sporiteľňa, OHL ŽS, ďalej je to spoločnosť KDS – Koľajové a dopravné stavby.

Koľko dlhujete celkovo týmto spoločnostiam?

Tento proces ešte nie je definitívne uzavretý. Reštrukturalizácia je síce schválená súdom, ale je tam suma, ktorá bola v záväzkoch pri začiatkoch reštrukturalizácie. Tie záväzky sa mali v patričných termínoch prihlásiť. S tým, že s niektorými záväzkami nesúhlasíme. Bežia tam incidenčné žaloby a tak, ako tie žaloby dobehnú, podľa toho bude definitívne možné stanoviť výšku celkového dlhu, ktorý vyjde z reštrukturalizácie.

Keď berieme všetky záväzky vrátane tých, o ktoré sa vedú žaloby, aká je to suma?

V tejto chvíli to číslo nepoznám. Jediné číslo, ktoré poznám, je číslo pri vstupe do reštrukturalizácie. TSS Grade mala vtedy záväzky 34 miliónov eur.

S akou výškou záväzkov chce spoločnosť z reštrukturalizácie vyjsť?

To bude závisieť od rozhodnutí súdu. Sú tam niektoré záležitosti, ktoré sú dosť sporné.

Znamená to, že vás vaši veritelia žalujú?

Sú podané incidenčné žaloby, ktoré sú štandardným krokom, pretože proces reštrukturalizácie je značne náročný. Musí prísť k prihláseniu všetkých pohľadávok, pričom je jasný formát, ako to má vyzerať. Ak tam došlo k akejkoľvek chybe, či úmyselnej alebo neúmyselnej, tieto záväzky boli popreté a tí, ktorí si ich prihlasovali, sa k nim musia dostať jedine incidenčnou žalobou.

O aké chyby napríklad išlo?

Prihlásili si napríklad nesprávnu výšku úrokov. Je tam niekoľko incidenčných žalôb.

V akej výške uhrádzate záväzky?

Momentálne sú uspokojované záväzky voči veriteľom, ako sú banky a zamestnanci. Tam je to vo výške 100 percent. Uspokojovanie tých ostatných, nezabezpečených veriteľov, bude rozhodnuté žalobami.

V stavebných tendroch je bežné, že firmy bez silného kapitálového pozadia, potrebujú pri podpise zmluvy úverové rámce od bánk. Vzhľadom na to, ako TSS na tom bola v závere minulého roka, je ťažké si predstaviť, že by banka, ako je napríklad Slovenská sporiteľňa, takýto úver poskytla.

Slovenská sporiteľňa je našou bankou, financujú nás však aj iné banky s pôsobnosťou na Slovensku, ktoré pri dodržaní určitých podmienok sú schopné financovania v stavebnom sektore.

A poskytla všetko financovanie, ktoré ste potrebovali na získanie tejto zmluvy?

Prísľub, ktorý bol, bol od bankovej inštitúcie zo Slovenskej republiky.
Napríklad Doprastav a Váhostav sa usilujú o získanie úverových liniek a napriek tomu, že sú to väčšie firmy s rozsiahlejšími referenciami, s tým majú problém.

Ako je možné, že vám sa to podarilo a im nie?

Tieto spoločnosti sú niekoľkokrát väčšie, ako TSS Grade. Tiež disponujú vyšším číslom pohľadávok a záväzkov. Každý bankový dom sa pozerá na to, koľko je záväzkov a pohľadávok, aký je základný kapitál. A v tom prípade môže aj menšia spoločnosť s tým vyjsť. My nemáme tak obrovskú výrobu za sebou, teda výnosy. Ale oni majú v týchto výnosoch blokované značné výnosy hotovostné, ktoré sa tam prejavujú negatívne. Navyše majú viaceré zákazky, ktoré sú pre nich finančne náročnejšie. Z tohto dôvodu logicky potrebujú väčšie finančné zaistenie.

Aké sú úlohy jednotlivých členov združenia na stavbe Zlatovce – Trenčianska Teplá?

Spoločnosť Boegl a Krýsl disponuje 28-percentným podielom v združení. Hlavnou úlohou je stavba mostov cez Váh. Spoločnosť Konstruktor je druhý partner, ktorý disponuje 35 percentami. Je to spoločnosť, ktorá je zameraná na komunikácie, nadjazdy, oporné múry, to znamená súvisiace stavby. Spoločnosť TSS Grade s 37 percentami zabezpečuje železnicu, železničné spodky, zvršky, protihlukové steny, nástupištia, ktoré priamo súvisia so železnicou.

Chorvátska firma Konstruktor má tiež finančné problémy. Podľa mojich informácií jej hrozí konkurz. Ako je na tom teraz?

Minulý týždeň sme od tejto spoločnosti dostali informáciu, že do 17. 5. by mal byť tento proces u nich ukončený s tým, že by mali mať nového významného partnera, ktorý im zabezpečí finančnú stabilitu.

V akom stave je výstavba v Trenčíne?

24. októbra 2012 bolo odovzdané stavenisko. Momentálne prebieha výstavba na nadjazde Opatová, prebiehajú prekládky na ulici Pred poľom. Významný medzník stavby je 12. júna 2013, keď sa majú ukladať nosníky na nadjazde Opatová s tým, že 1. júla by mala začať plánovaná výluka na koľajniciach. V tejto chvíli prebiehajú práce na zabezpečovacom zariadení na trakčnom vedení, aby bola možná spomínaná výluka.

Aký hospodársky výsledok ste dosiahli vlani?

Je to veľmi významná strata.

A ako to bude v tomto roku?

Biznis plán pre rok 2013 ešte nie je schválený, boli by sme radi, keby spoločnosť dopadla v kladných číslach, vyzerá to však znovu na stratu.

Kto je Dušan Chovanec

Predsedom predstavenstva TSS Grade sa stal v decembri 2012. Podľa vlastných slov je zároveň jedným z akcionárov. Spomedzi všetkých členov predstavenstva má najviac skúseností s modernizáciou železníc. Predtým pôsobil v českej spoločnosti so španielskym kapitálom OHL ŽS, ktorá sa orientuje práve na železnice. V posledných rokoch tu zastával funkciu výkonného riaditeľa pre Slovensko a Maďarsko. Okrem železničných stavieb sa podieľal napríklad na prestavbe starej krytej plavárne v Košiciach na umelecké centrum - Kunsthalle.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.