Hľadá sa „boh" diaľnic

Reklama:
06. 08. 2009

Zdroj: Ivan Štulajter, sme.sk

Reklama:

Prioritou premiéra je, aby sa stavali diaľnice, dozvedeli sme sa od hovorcu Branislava Ondruša. Tak ešte stále. Aj keď sa zhruba o 20 percent predražila výstavba R1 formou verejno-súkromného partnerstva (PPP), pričom ministerstvu financií ešte pri nižšej cene vyšla výhodnejšia výstavba za verejné zdroje. Ešte stále je to priorita premiéra, hoci vláda musí Európskej investičnej banke (EIB) poskytnúť 800-miliónovú záruku v eurách za miliardový úver. A to ešte nepoznáme skutočnú cenu za 75 kilometrov diaľničných úsekov PPP do Prešova.

Pôvodne to malo byť tak, že investor preberie na seba riziko výstavby a prevádzky: štát mu začne platiť až po spojazdnení diaľničných úsekov a  ak budú pre poruchy či údržbu nepojazdné či pojazdné len čiastočne, platba štátu sa zastaví, respektíve zníži. Tento mechanizmus motivuje investora stavať rýchlo a relatívne kvalitne. Tretie riziko, riziko dostupnosti, preberá štát: bez ohľadu na to, koľko za užívanie diaľnic vyberie, prevádzkovateľ diaľnice má od štátu zaručené platby.

Štátna záruka EIB rozloženie rizika mení. Ak bude poskytnutá na čas výstavby úsekov D1, vláda prevezme na seba časť rizika výstavby. Keby víťazné konzorcium z nejakých dôvodov nedokázalo splácať úver EIB, bude to musieť zaň urobiť štát. No ak by sa záruka vzťahovala aj na obdobie prevádzky, tak analogicky by vláda na seba vzala aj časť rizika prevádzky.

Rovnica je teda taká: ak vláda bude mať dobrý dôvod, aby investorovi neplatila nič alebo menej a ten „na oplátku" nebude zasa splácať úver EIB, dostane sa k slovu štátna záruka. Otázkou teda je, či lacnejší úver od EIB je prijateľnou cenou za to, že sa štát bude spolupodieľať na rizikách, ktoré z neho robia v kritickej chvíli vazala. V konkrétnosti je to otázka, či víťazné konzorcium (Bouygues Travaux Publics, Váhostav a Doprastav), prípadne jeho „nástupcovia" svoje záväzky budú bez problémov plniť, čo nie je len o solventnosti, ale aj o kvalite zmlúv a skrytých rizikách. V globále je to o tom, či už tých rizík a zdražovania nie je pre daňových poplatníkov priveľa.

Existuje niekto taký, kto to dokáže objektívne posúdiť? Vláda, ktorá je v područí politických priorít premiéra, nemá náležitý odstup. Opozícia tiež nie je celkom nad vecou. Sú to SAV, ekonómovia z mimovládneho sektora, Výskumný ústav dopravný v Žiline, zahraniční konzultanti? A pýta sa táto vláda vôbec niekoho? Problém je v tom, že sa veľmi nepýta.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...