Fico: Všade to bude rozkopané. A kopol aj do Prokopoviča

Reklama:
21. 01. 2010

Zdroj: pravda.sk, ČTK, SITA

Reklama:


Vláda na mimoriadnom rokovaní vo štvrtok posúdila a schválila koncesnú zmluvu s víťazom tendra na tretí balík z PPP projektov, ktorý zahŕňa cesty pri Žiline vrátane tunelových úsekov.

Jediným záujemcom o stavbu a prevádzku približne troch desiatok kilometrov diaľnice D1 medzi Hričovským Podhradím a Dubnou Skalou zostalo zoskupenie okolo nemeckej spoločnosti Hochtief PPP Solutions.

Investičné náklady na stavbu cesty v okolí Žiliny, ktorej súčasťou sú aj technicky náročné úseky s tunelmi, by mali dosiahnuť 1,99 miliardy eur. Štát má na splátkach koncesionárovi počas 30 rokov zaplatiť okolo 8,55 miliardy eur. Prvé dva úseky diaľnice koncesionár podľa harmonogramu odovzdá do predčasného užívania na jar 2013. Zvyšnú dvojicu, vrátane asi osemkilometrového tunelu Višňové - Dubná Skala, na jeseň 2014.

Vláda schválila vyčlenenie 42 miliónov eur.na začatie prípravných prác na tomto úseku (napríklad budovanie prístupových ciest). Minister dopravy Ľubomír Vážny plánuje podpísať koncesnú zmluvu v piatok. Práce za vyčlenené peniaze by sa tak mohli rozbehnúť približne o desať dní. Medzitým sa budú upresňovať finančné podmienky, ktoré by mohli byť pripravené na schválenie a podpis v máji tohto roku. Potom by sa rozbehla skutočná výstavba diaľnice vrátane tunelov. Ak bysa dohodu o financovaní nakoniec nepodarilo uzavrieť, štát by preplatil dovtedy urobené prípravné práce.

Premiér Robert Fico uviedol, že vláda už splnila programové vyhlásenie odovzdať 100 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest (malo by ich byť podľa neho asi 160 km). Považuje za dôležité, že rozbehla tri balíky PPP projektov, ktoré by mali zabezpečiť rýchlu výstavbu. "Ak to môžem povedať po slovensky, všade to bude rozkopané," uviedol premiér. Toto rozhodnutie podľa neho rozbehne výstavbu diaľnic "tempom, akým sa na Slovensku nestavali". Výstavba ciest a tunelov pri Žiline by mala trvať plus mínus štyri roky. Kríza podľa neho posunula výstavbu prostredníctvom súkromných peňazí o 18 až 20 mesiacov.

PPP projekty majú urýchliť výstavbu

Z celkových štyroch záujemcov o tretí tender na takzvané projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty) zostali v hre dvaja uchádzači. S nemeckou spoločnosťou Hochtief sa do súťaže zapojili ešte firmy Alpine Bau, FCC Construcción a Western Carpathians Motorway Investors Company. Okrem nich sa o zákazku uchádzala v konzorciu s firmou Skanska Infrastructure Development aj francúzska Vinci Concessions, ktorá uspela v tendri na stavbu časti rýchlostnej cesty R1. Tie však ponuku nakoniec nepredložili.

Vláda chce prostredníctvom PPP projektov urýchliť stavbu ciest v krajine. Zatiaľ sa jej podarilo týmto spôsobom rozbehnúť stavbu časti rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou. Pri PPP projektoch súkromník najskôr cestu postaví a stará sa o jej prevádzku, štát mu dielo neskôr dlhodobo spláca. Peniaze za vybudovanie diaľnic bude štát hradiť desaťročia. Diela tak po navýšení o úroky výrazne preplatí.

Fico: Prokopovič podpisoval nevýhodné zmluvy

Premiér na tlačovej besede bránil prácu ministra Vážneho. Informoval, že PPP projekt na dokončenie rýchlocesty R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou získal prestížne zahraničné ocenenie. Minister podľa neho nemohol ísť ocenenie do Londýna prevziať, pretože čelil odvolávaniu v parlamente. Fico aj Vážny uviedli, že opozícia nemá morálny nárok spochybňovať jeho post. Premiér na potvrdenie týchto slov doniesol novinárom viacero zmlúv, ktoré bývalý minister Pavol Prokopovič podpísal po voľbách, pár dní pred nástupom novej vlády. Podľa Fica v nich ide o nevýhodné prenájmy pozemkov na dlhé roky dopredu. Ide o pozemky, na ktoré mal dosah rezort dopravy. V rámci nich má byť napríklad aj prenájom pobrežného pozemku v komárňanskom prístave dlhého 400 metrov so šírkou 1,5 metra tesne pri vode, čo vraj znemožňovalo rozvoj tejto zóny.

"Nepamätám si o aké zmluvy išlo," uviedol Prokopovič pre televíziu Markíza a dodal, že spomínané firmy nepozná. Tvrdí, že je to len odpútavanie pozornosti od mýtnej kauzy.

Premiér uviedol, že nájomné zmluvy sa týkali pozemkov Železníc Slovenskej republiky, Národnej diaľničnej spoločnosti a Štátnej plavebnej správy. Boli podľa neho uzavreté na 25 a 50 rokov bez možnosti vypovedania s rôznymi firmami. "Minister Prokopovič udelil súhlas na podpísanie nájomných zmlúv na značnú časť pozemkov, nachádzajúcich sa v územnom obvode verejných prístavov Bratislava a Komárno. Ide o absolútne nevýhodné prenájmy na 25 až 50 rokov bez možnosti ukončenia výpovede," informoval ďalej premiér. Stalo sa tak podľa neho niekoľko dní pred nástupom jeho vlády. Tieto nezrušiteľné nájomné vzťahy spôsobujú obrovské problémy v rozvoji spomínaných verejných prístavov, dodal Fico.

Štátna plavebná správa podľa premiéra prenajala so súhlasom vtedajšieho ministra dopravy pozemky napríklad firmám Dunaj Petrol Trade, a.s. z Komárna či Intercomp Development, s.r.o. Prokopovič podľa premiéra odsúhlasil aj podpísanie dohody o strategickej spolupráci medzi Železnicami SR a firmou Filiálka, s.r.o. "Zmluva bola podpísaná predchádzajúcim najvyšším predstaviteľom Železníc SR, pánom Veselkom, nominantom SDKÚ 7. júla 2006," povedal premiér, čo bolo podľa neho tri dni po nástupe jeho vlády.

Súčasťou tejto dohody, tvrdí premiér, sú aj ustanovenia o budúcej nájomnej zmluve na lukratívny pozemok o výmere 145 tis. štvorcových metrov v areáli bývalej železničnej stanice Filiálka v Bratislave, pri Istropolise. Doba nájmu predstavuje 50 rokov za nájomné 1 Sk za celý predmet nájmu od uzavretia zmluvy do právoplatnosti územného rozhodnutia. Firma Filiálka bola vtedy podľa premiéra 100-percentnou dcérskou spoločnosťou J&T Reale Estate. V súčasnosti ju vlastní cyperská firma. Prokopovič po voľbách 2006 odsúhlasil podpísanie dohody o strategickej spolupráci medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a firmou Kalos. Týkala sa lukratívnych pozemkov pri Prístavnom moste.

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...