Érsek: Obchvat Prešova nedám na posúdenie, inak nebude ešte dlhé roky

Reklama:

Minister dopravy Árpad Érsek sa v rozhovore v týždenníku Trend s názvom "Diaľnice treba stavať juhom, v kopcoch je to drahé" vyjadril aj ku diaľničnému obchvatu Prešova.

12. 01. 2017

Zdroj: Ján Kováč, Trend

Reklama:

V pomerne rozsiahlom rozhovore okrem iného odpovedal nielen na otázky týkajúce sa diaľničného obchvatu Prešov západ - Prešov juh, ale aj obchvatu Prešov - sever, pričom spomenul aj obchvat Prešov - východ.

Výber z rozhovoru s ministrom Érsekom o Prešove

Keď už spomínate Hodnotu za peniaze, NDS nedávno podpísala dve veľké zmluvy a chystá sa podpísať tretiu – úseky diaľnic pri Košiciach, Prešove a Čadci. V prepočte na kilometer ide o mimoriadne nákladné cesty. Nedali sa peniaze využiť efektívnejšie?

"Bol som v Čadci dvakrát. Situácia tam kolabuje. Ak nespravíme Čadcu, načo sú nám ďalšie úseky smerom na poľské hranice?"

Doprava kolabuje všade. Otázka je, či bol zvolený najlepší projekt.

"Tieto projekty boli hotové, vysúťažené, nikto sa v súťaži neodvolal. Pri Čadci boli ešte aj peniaze z fondov CEF, ktoré sa môžu použiť len na Čadcu, lebo inak by prepadli. Ak by som povedal, že Čadcu nepodpíšem, o tie peniaze by sme prišli.

Určite sa chcete spýtať na prešovský projekt.

Áno, hovorí sa, že je to najdrahší úsek na D1 v prepočte na kilometer. Ale dal som to posúdiť na Ústav súdneho inžinierstva. Chcem si byť istý. Oni sú odborníci, ktorí môžu tú diaľnicu naceniť a zistiť, čo je pravdy na tom, že cena je prestrelená. V krátkom čase dostanem od nich posudok. Potom si môžem sadnúť s dodávateľom a povedať: Tu je posudok a tu je vaša cena, hľadajme kompromis. Zmluva ešte nie je podpísaná."

Keď ste to dali posúdiť Ústavu súdneho inžinierstva, prečo ste to nedali posúdiť aj Útvaru Hodnoty za peniaze?

"Nič by som nezískal. Hodnota za peniaze môže skúmať trasovanie a dopravnú intenzitu. Ale keď teraz prídu na to, že trasovanie nie je dobré, mám prerobiť celý projekt a začínať od nuly? Po tom, čo sme na tomto úseku už preinvestovali takmer 50 miliónov do prípravy? Sú to kompletne vysúťažené projekty s európskym financovaním.

Nebudem ich dávať na posúdenie, lebo ja som ich zdedil, mám ich na stole a musím to riešiť. Inak obchvat Prešova nebude ešte dlhé roky."

Prečo to teda dávate posúdiť žilinskému inštitútu, keď nevidíte zmysel v posúdení cez Hodnotu za peniaze?

"Lebo oni sú jediní, kto to môže posúdiť v tomto stave. Teraz už nejde o to, či má zmysel stavať východný alebo západný obchvat, ale čo je v tomto momente najlepšie riešenie. Aby som mal možnosť porovnať cenu."

V prípade týchto troch úsekov bolo niekoľko logických argumentov, prečo ich stavať: sú tam ukončené súťaže a eurofondy. Ale ministerstvo nechce dať na posúdenie hodnoty za peniaze ani ďalšie úseky, ktoré nie sú také pripravené a na ktoré ešte súťaže nemáte. Prečo?

"Trasovanie na úsekoch R2 Košice – Šaca a Košice – Oľšany je ukotvené a robíme všetko pre to, aby čo najskôr mali stavebné povolenie. Aj na tento úsek chceme využiť eurofondy. Ak začneme hýbať s trasovaním a váhať s procesom prípravy, hrozí, že to nestihneme včas.

Severný obchvat Prešova je rovnaký prípad, aj keď tu nám už asi neostanú peniaze z európskych fondov. Ale výkup je prakticky hotový. A úsek pri Kriváni je tiež vo vysokom štádiu prípravy."

Odkaz na celý článok je medzi odkazmi nižšie.

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...