Dokončenie miniobchvatu Prešova bude zrejme meškať

Reklama:

Mal byť hotový v marci 2017. Práce budú trvať možno o tri mesiace dlhšie.

19. 10. 2016

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Reklama:

PREŠOV. Minister dopravy Arpád Érsek spolu so štátnym tajomníkom Viktorom Stromčekom počas návštevy Prešova preverili aj postup prác na miniobchvate. Pripustili, že dokončenie stavby sa môže predĺžiť do pol roka 2017.

Doprastav nasadil ľudí aj stroje. Na stavbe je rušno, ale už teraz sa hovorí o tom, že sa práce predĺžia najmenej o tri mesiace.

Ak by to bola pravda a miniobchvat by sa dokončil až v júni, tak by platilo, že 4-kilometrový úsek prepojenia na Nábrežnú komunikáciu by trval 5 rokov.

Podľa zmluvy medzi investorom a dodávateľom mala byť preložka cesty I/68 ZVL-Škultétyho dokončená v marci 2017. Od júna, keď nedokončené stavenisko prevzal Doprastav sa situácia podstatne zmenila, no aj tak na verejnosť prenikli informácie, že už teraz majú v harmonograme prác sklz.

Štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček potvrdil, že stále platí zmluva s Doprastavom, podľa ktorej majú stavbu dokončiť za 9 mesiacov.

„Sklz nastal už v samotnom začiatku, keď ešte prebiehali procesné úkony s kontrolou verejného obstarávania. Začali v júni a my budeme vedieť stav pred dokončením vyhodnotiť až v marci 2017. Počkajme si na to. Ja verím, že dodávateľ sa s tým vysporiada,“ reagoval na situáciu po kontrole na stavbe Viktor Stromček.

Investor postup prác sleduje

Slovenská správa ciest ako investor vykonáva kontrolu každý mesiac. Riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest SSC Jozef Fabián potvrdil že, postupujú podľa plánovaného harmonogramu.

„Tempo je solídne, na stavbe sú dobré ľudské aj strojové kapacity a na všetkých objektoch postupujú dobre,“ informoval Fabián.

Pripustil však, že nastal istý sklz. Asi dvojtýždňový. Subdodávateľ totiž nedodal načas nosníky na mostný objekt č. 201. Presnejšie, ide o most z Nábrežnej komunikácie cez rieku Torysu.

Podľa Fabiána by sa nosníky mali doviezť na Slovensko už v priebehu tohto týždňa a dodávateľ stavby medzitým naplánoval, ako sklz v prácach dobehnú.

V prácach na konštrukcii nadjazdu (208 metrov) na kruhovom objazde pokračujú podľa plánu.

Čo prinesie zima

Práce sa môžu v dôsledku počasia zdržať, s tým počíta aj investor. Aká bude tohtoročná zima sa nedá predpokladať.

„Je nízka pravdepodobnosť, že budeme chcieť súhlasiť s tým, aby sa betonárske či asfaltobetonové práce vykonávali v mrazoch a aj preto sa hovorí o posune termínu dokončenia. Chceme, aby nám stavbu odovzdali v požadovanej kvalite, hoci aj neskôr,“ konštatoval Fabián.

Pripomíname, že od tohto prepojenia sa očakáva odklonenie tranzitnej dopravy z Košíc smerom do Popradu a vodiči sa už nemôžu dočkať, kedy sa skončí čakanie v dlhých kolónach a zdržiavanie na cestách.

V ostataných častiach stavby napredujú podľa plánu.

Ako sa vyriešia križovatky

Prešovčanom je jasné, že po dostavbe miniobchvatu a odklone tranzitu nás čaká ďalší problém na križovatke Levočská - Obrancov mieru. Tá ešte stále nie je zrekonštruovaná a vozidlá sa tam dostávajú do lievika, keď sa pred železničným priecestím dostanú z dvoch do jedného pruhu.

„Máme už vysporiadané majetkové záležitosti aj s vodohospodármi aj železnicami. V novembri môžeme požiadať o stavebné povolenie a možno vo februári 2017 bude vydané,“ vysvetlil Fabián.

Finančné krytie na rekonštrukciu však zatiaľ nie je isté. Rovnako, ako na križovatke Arm. gen. Svobodu -Rusínska a na Solivarskej.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...