Diaľničný program máme na 80 percent splnený, zrátala vláda

Reklama:
11. 11. 2009

 

Reklama:

Počas funkčného obdobia súčasnej vlády v rokoch 2006 až 2010 bude odovzdaných spolu 147 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ako povedal po stredajšom zasadnutí kabinetu štátny tajomník ministerstva dopravy
 Milan Mojš, je to skoro o 50 kilometrov viac v porovnaní so záväzkom v programovom vyhlásení vlády.

Podľa neho malo byť za štyri roky sprevádzkovaných 100 kilometrov diaľnic a rýchlociest. Väčšina plánovaných diaľničných úsekov je už postavených a vláda zatiaľ plní programové vyhlásenie v tejto oblasti asi na 80 percent, povedal ďalej Mojš.

Vláda vzala na vedomie správu ministerstva dopravy o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010.

"Výstavba diaľnic nie je niečo, čo sa dá robiť z jedného na druhý deň. Kontinuálne pokračuje z predchádzajúceho obdobia. Príprava bola veľmi slabá, a preto sme boli zo začiatku trochu pribrzdení, lebo neboli pripravené projekty," uviedol Mojš.

Nevedel upresniť koľko kilometrov diaľnic sa začalo stavať a zároveň bude dokončených pri terajšej vláde. Hovorca ministra dopravy Stanislav Jurikovič k tomu dodal, že bola začatá výstavba 269 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest.

Podľa programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlociest na roky 2007 až 2010 by malo byť postavených a odovzdaných do užívania 251 kilometrov. Väčší počet kilometrov súvisí s novým hodnotiacim kritériom zohľadňujúcom postavené úseky v polovičnom profile.

Rezort dopravy v správe uvádza, že bude sprevádzkovaných 262,9 kilometra diaľnic v polovičnom profile. Započítalo do toho aj 44,4 kilometra úsekov v druhom polroku 2006. Bez toho by v rokoch 2007 až 2010 malo byť postavených 218,5 kilometra diaľnic. V roku 2007 bolo odovzdaných 41,7 kilometra diaľnic, v roku 2008 pribudlo 43,7 kilometra, v roku 2009 má byť sprevádzkovaných 48,8 kilometra a v roku 2010 ďalších 84,3 kilometra.

V tomto roku bolo na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlociest k 30. septembru použitých zo štátneho rozpočtu 241,09 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 29 %. V roku 2008 išlo na tieto účely spolu 346,61 milióna eur, z toho na samotnú výstavbu diaľnic a rýchlociest 261,67 milióna eur. Príprava projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) stála 11,96 milióna eur.

V roku 2010 má ísť na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlociest spolu 572,95 milióna eur, z čoho európske prostriedky majú tvoriť 368,5 milióna eur, zdroje štátneho rozpočtu 139,41 milióna eur a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k prostriedkom Európskej únie 65,03 milióna eur.

Pôvodný návrh výdavkov vo výške 447,67 milióna eur vláda navýšila o 125 miliónov eur. Plán na rok 2011 počíta na tieto účely použiť celkom 565,65 milióna eur - z eurofondov 373,59 milióna eur, zo štátneho rozpočtu 126,14 milióna eur a cez domáce spolufinancovanie 65,93 milióna eur.

Pre rok 2012 je naplánovaných na diaľnice a rýchlocesty dokopy 316,25 milióna eur, keď eurofondy majú z tejto sumy dosiahnuť 159,27 milióna eur, zdroje štátneho rozpočtu 126,14 milióna eur a spolufinancovanie 30,84 milióna eur.

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...