Diaľničný obchvat môže Prešov obísť aj z východu

Reklama:

Denník Pravda prinášal počas leta seriál Top cestné stavby o výnimočných rozostavaných, pripravovaných alebo plánovaných cestách, tuneloch či mostoch. Aktuálny a zároveň posledný diel je o diaľničnom obchvate Prešova, ktorý vytvorí diaľnica D1 a rýchlostná cesta R4.

03. 09. 2016

Zdroj: Štefan Rimaj, Pravda

Reklama:

Predchádzajúce diely boli o tuneloch Višňové a Korbeľka, tunelomoste na diaľnici D3 pri Žiline, nových mostoch cez Dunaj v Komárne a Bratislave, obchvatoch Košíc a Ružomberka a najvyššom diaľničnom moste na Slovensku, ktorý je na Kysuciach.

Vodiči jazdiaci cez Prešov majú v súčasnosti hlavu v smútku. Krajské mesto nemá vybudovaný diaľničný obchvat a denne po cestách vnútri mesta jazdia tisíce automobilov. Cez Prešov navyše prechádza cesta prvej triedy I/18, ktorá ešte stále zastupuje chýbajúcu diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami.

Diaľničný obchvat Prešova bude pozostávať z diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4. Diaľničiari plánujú vybudovať severozápadný obchvat, no rýchlostná cesta nakoniec môže Prešov obchádzať aj z východu. Európska únia totiž poukazuje na potrebu prehodnotenia tra­sy.

Východný variant obchvatu bude lacnejší. Na druhej strane jeho príprava by výstavbu diaľnice odsunula o niekoľko rokov. „Investičná náročnosť kombinácie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 v prípade budovania východného obchvatu Prešova by mohla klesnúť až o 30 percent. Vysoké investičné náklady v severnom obchvate tvoria hlavne náklady a razenie a technologické vybavenie tunelov Bikoš a Okruhliak. Treba však pripomenúť, že východný variant rýchlostnej cesty R4 neprešiel procesom investičnej prípravy na NDS a aj napriek jeho nižšej stavebno-technickej náročnosti by existenciu obchvatu oddialil aj o viac ako tri roky,“ povedal Ľubomír Palčák, šéf Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

Podľa súčasných plánov bude úsek rýchlostnej cesty R4 dlhý 14 680 metrov a bude obsahovať dva tunely. Kratší tunel Bikoš dosiahne dĺžku 1¤153 metrov. Dlhší tunel Okruhliak bude merať 1 913 metrov. „Úsek rýchlostnej cesty R4 od križovatky s diaľnicou D1 Prešov-západ až po križovatku v Kapušanoch je dokumentačne pripravený v rozsahu dokumentácie stavebného povolenia bez vydaného stavebného povolenia. V prípade alokácie finančných prostriedkov na výstavbu severného obchvatu Prešova by sa po vydaní stavebného povolenia, vypracovaní dokumentácie na ponuku a verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby mohlo začať prakticky okamžite,“ hovorí Palčák.

Otázne je však financovanie úseku. Finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 sú vyčerpané. Navyše hrozí, že v budúcnosti Slovensko ďalšie eurofondy nedostane. „Na stavbu rýchlostnej cesty R4 Prešov-severný obchvat je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, prebieha majetkovoprávne vysporiadanie. Po dokončení diaľnice D1 Prešov-západ, Prešov-juh a rýchlostnej cesty R4 Prešov-severný obchvat sa predpokladajú intenzity dopravy od približne 10 000 áut,“ povedala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Obchvat bude denne využívať okrem osobných vozidiel aj tranzitná doprava prechádzajúca cez Slovensko zo severu na juh a naopak. „Podľa realizovaných smerových dopravných prieskumov z roku 2015 sa na prevádzkovanom diaľničnom úseku D1 Prešov-západ – Prešov-juh v roku 2020 predpokladá celková intenzita dopravy od 9 800 do 10 200 vozidiel za 24 hodín, z čoho viac ako 30 percent bude tvoriť nákladná doprava,“ hovorí Palčák.

Diaľničný úsek D1 Prešov-západ – Prešov-juh s dĺžkou 7 870 metrov, ktorý tvorí západnú časť obchvatu, chcú diaľničiari začať stavať ešte v tomto roku. Súčasťou úseku bude aj diaľničný tunel Prešov s dĺžkou 2¤244 metrov, osemnásť mostov a sedemnásť vetiev križovatiek.

Podľa Palčáka západná časť obchvatu odľahčí úseky ciest prvej triedy I/18, I/68, I/20 a I/80. Vzhľadom na aktuálnu hustotu vonkajšej dopravy v kolízii s vnútornou dopravou v meste a dosahované cestovné rýchlosti bude generovať významné užívateľské benefity hlavne v podobe úspory jazdných časov a prevádzkových nákladov vozidiel.

Juhozápadnú časť obchvatu postaví víťaz verejného obstarávania, ktorým je združenie spoločností Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia. Firmy v súťaži ponúkli najnižšiu cenu vo výške 356,34 milióna eur. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyššia približne o 13 miliónov eur na úrovni 369,51 milióna eur.

Ak diaľničiari budú rýchlostnú cestu stavať podľa pôvodných plánov, kompletný obchvat Prešova bude dlhý 22 550 metrov. Doba výstavby úseku D1 Prešov-západ – Prešov-juh je stanovená na štyri roky. Kedy bude postavený aj úsek rýchlostnej cesty R4 Prešov-severný obchvat, závisí najmä od finančných možností štátu.

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...