Čo by mohlo byť, keby verejní funkcionári sledovali len verejný záujem

Reklama:

B. Sanders vstupoval do komunálnej politiky zrejme s cieľom niečo urobiť a vyriešiť. Inými slovami hlavnou prioritou bolo mesto. Celé, nielen niečo z toho. Ak by takto rozmýšľali samosprávy u nás, asi by to vyzeralo inak. Ale to by musel ozaj každý poslanec a každý funkcionár sledovať jedine verejný a žiaden iný záujem.

05. 01. 2017

Zdroj: admiral2

Reklama:

(Príspevok diskutujúceho z internetovej diskusie k článku: Návod pre slovenského starostu: Ako vybudovať udržateľné mesto)

Mne sa zdá, že ten článok je skôr o filozofii riadenia mesta. Riadený rozvoj je podľa tohto článku základom úspechu. Formy riešení zrejme závisia od miestnych podmienok.

Ak by takýto princíp platil na Slovensku možno by bolo všetko inak. Ak by miestne samosprávy od revolúcie, keď k tomu vznikli podmienky, mali ako jedinú prioritu udržateľný rozvoj miest a obcí, mohla byť kvalita života na Slovensku úplne niekde inde.

Napríklad, ak by sa v mestách povedalo, že čokoľvek čo sa postaví musí mať vopred zabezpečenú infraštruktúru, nebol by dnes zrejme taký problém s dopravou, parkovaním a pod. (zásada nulového variantu nemusí platiť len pre bilanciu výroby a spotreby energie, rovnako môžem tento princíp uplatniť aj pri výstavbe objektov - pustím len to, čo je kryté cestami, verejnou dopravou, parkoviskami atď.).

Môžeme o tom hovoriť nekonečne dlho a uvádzať nekonečne mnoho príkladov. B. Sanders vstupoval do komunálnej politiky zrejme s cieľom urobiť, vyriešiť a pod.

Inými slovami hlavnou prioritou bolo mesto. Celé, nielen niečo z toho. A samozrejme bez vedľajších úmyslov.

Ak by takto rozmýšľali samosprávy u nás, asi by to vyzeralo inak. Ale to by musel ozaj každý poslanec a každý funkcionár sledovať jedine verejný a žiaden iný záujem. Ale od toho sme veľmi ďaleko.

Takže späť do reality väčšiny slovenských samospráv. Divoká výstavba, infraštruktúra zaostáva o desaťročia, problémy riešime, až vtedy keď nám prerastajú cez hlavu a hlavným záujmom mnohých sú kšefty - vlastné kamarátov či tlak biznisu, ktorému sa nedá odolať.

Ale aby sme si nesypali len popol na hlavu, ten idealistický model amerického mestečka je možný len tam, kde sa majú všetci ako tak dobre a nemajú životnú prioritu zbohatnúť za každú cenu a čo najrýchlejšie. Možno o takých 50 rokov to také bude aj tu.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.