Richard Drutarovský

Čo by mohlo byť, keby verejní funkcionári sledovali len verejný záujem

Reklama:

B. Sanders vstupoval do komunálnej politiky zrejme s cieľom niečo urobiť a vyriešiť. Inými slovami hlavnou prioritou bolo mesto. Celé, nielen niečo z toho. Ak by takto rozmýšľali samosprávy u nás, asi by to vyzeralo inak. Ale to by musel ozaj každý poslanec a každý funkcionár sledovať jedine verejný a žiaden iný záujem.

05. 01. 2017

Zdroj: admiral2

Reklama:

(Príspevok diskutujúceho z internetovej diskusie k článku: Návod pre slovenského starostu: Ako vybudovať udržateľné mesto)

Mne sa zdá, že ten článok je skôr o filozofii riadenia mesta. Riadený rozvoj je podľa tohto článku základom úspechu. Formy riešení zrejme závisia od miestnych podmienok.

Ak by takýto princíp platil na Slovensku možno by bolo všetko inak. Ak by miestne samosprávy od revolúcie, keď k tomu vznikli podmienky, mali ako jedinú prioritu udržateľný rozvoj miest a obcí, mohla byť kvalita života na Slovensku úplne niekde inde.

Napríklad, ak by sa v mestách povedalo, že čokoľvek čo sa postaví musí mať vopred zabezpečenú infraštruktúru, nebol by dnes zrejme taký problém s dopravou, parkovaním a pod. (zásada nulového variantu nemusí platiť len pre bilanciu výroby a spotreby energie, rovnako môžem tento princíp uplatniť aj pri výstavbe objektov - pustím len to, čo je kryté cestami, verejnou dopravou, parkoviskami atď.).

Môžeme o tom hovoriť nekonečne dlho a uvádzať nekonečne mnoho príkladov. B. Sanders vstupoval do komunálnej politiky zrejme s cieľom urobiť, vyriešiť a pod.

Inými slovami hlavnou prioritou bolo mesto. Celé, nielen niečo z toho. A samozrejme bez vedľajších úmyslov.

Ak by takto rozmýšľali samosprávy u nás, asi by to vyzeralo inak. Ale to by musel ozaj každý poslanec a každý funkcionár sledovať jedine verejný a žiaden iný záujem. Ale od toho sme veľmi ďaleko.

Takže späť do reality väčšiny slovenských samospráv. Divoká výstavba, infraštruktúra zaostáva o desaťročia, problémy riešime, až vtedy keď nám prerastajú cez hlavu a hlavným záujmom mnohých sú kšefty - vlastné kamarátov či tlak biznisu, ktorému sa nedá odolať.

Ale aby sme si nesypali len popol na hlavu, ten idealistický model amerického mestečka je možný len tam, kde sa majú všetci ako tak dobre a nemajú životnú prioritu zbohatnúť za každú cenu a čo najrýchlejšie. Možno o takých 50 rokov to také bude aj tu.

Úradné dokumenty

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Poznámky k zákonom

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...