Cestná križovatka Prešov západ bude po dobudovaní jednou z najväčších a najkapacitnejších na východe Slovenska

Reklama:

V Prešove sa o riešení dopravnej situácie síce roky hovorí, ale praktické kroky sú vo väčšine s malou úspešnosťou.

22. 03. 2007

Zdroj: Ing. Andrej Petruš, Prešovský večerník

Jedinečný most v Európe

Poslednou väčšou dopravnou stavbou bola rekonštrukcia cesty I/68 - predstaničný priestor v roku 1990.  Pred niekoľkými rokmi začala slúžiť motoristom, chodcom i cyklistom Rusínska cesta. "Je to veľmi málo, vzhľadom k tomu, čo potrebuje Prešov," hodnotí Ing. Jozef Kundrát, riaditeľ divízie Prešov, Dopravoprojekt, akciová spoločnosť Bratislava.

"Je potrebné riešiť cestnú dopravu v smere západ - východ a sever - juh," zdôrazňuje a pokračuje: "Komunikácie, ktoré túto úlohu splňajú, sú situované do intravilánu mesta Prešova a sú preťažené. Vplyv dopravy sa stáva neznesiteľným pre život obyvateľov v niektorých častiach mesta. Zvýšenie ich kapacity je vzhľadom na ich obostavanosť prakticky nemožné, ani križovatky už dávno nevyhovujú svojou kapacitou. Ide najmä o ulice: Levočská, Sabinovská, Vajanského, Duklianska, 17. novembra, Šafárikova, Hollého, Košická a najmä o križovatky - pri ZVL, v Lesíku delostrelcov a na Námestí mieru. Vážnou brzdou v rozvoji dopravy je úrovňové križovanie Levočskej ulice so železničnou traťou..."

Toto sú najhlavnejšie problematické uzly cestnej dopravy v meste. Tých ďalších v kategórii problematických by sme mohli nájsť aj podstatne viac... Určiť príčinu tohto nevyhovujúceho dopravného stavu je veľmi ťažké. "V podstate je problém starý - pri urbanizácii Prešova sa veľmi podcenilo navrhovanie dopravných ciest, ale - ako to už býva - prispel k tomu aj pretrvávajúci problém nedostatku peňazí," odkrýva súvislosti javov Ing. Kundrát.

Prvým "svetlom na konci tunela" pri riešení dopravných problémov tranzitnej dopravy je prebiehajúca výstavba diaľničného úseku Svinia - Prešov západ (v správe Národnej diaľničnej spoločnosti), ktorá by sa mala dokončiť v najbližších rokoch. Ako sme sa v Dopravoprojekte dozvedeli, pripravuje sa pokračovanie diaľnice Prešov západ - Prešov, ktorého súčasťou bude tunel s dĺžkou 2400 m pod Malkovskou hôrkou.

Súbežne sa pripravuje aj severný obchvat Prešova - rýchlostná cesta R4 (križovatka s diaľnicou D1 Prešov - západ - Kapušany) s dĺžkou 15 km a dvomi tunelmi (800 a 1600 m). Súčasťou R4 bude aj križovatka s cestou I/68 v priestore Dúbravy. S uvedením do prevádzky rýchlostnej komunikácie R4 (v správe Národnej diaľničnej spoločnosti) sa počíta v roku 2014. Diaľnica D1 a rýchlostná komunikácia R4 v zásade odbremenia mesto od tranzitnej dopravy.

Ako sme nedávno počuli prísľub od premiéra Roberta Fica, mala by sa realizácia týchto akcií urýchliť a mali by byť na ne pripravené aj peniaze...

Všetci kandidáti na primátora v minuloročných komunálnych voľbách mali ako prioritu vo svojich volebných programoch riešenie dopravných problémov v Prešove. Mesto na podnet primátora JUDr. Pavla Hagyariho oslovilo viacerých projektantov na riešenie okružnej križovatky na Námestí mieru.

Najkvalifikovanejšiu ponuku predložila mestu prešovská divíziaDopravoprojektu. Autor projektu Ing. Branislav Juhás nám k nej povedal: "Je to najzaťaženejšia križovatka v meste, ktorou denne prejde 40 tisíc vozidiel. Pre návrh slúžili ako východiskové údaje: dopravno-inžinierska analýza, analýza nehodovosti a analýza hlukových pomerov na križovatke. Zatiaľ ako najvýhodnejšie riešenie tohto neutešeného stavu sa javí rekonštrukcia na okružnú križovatku so špirálovito usporiadanými pruhmi. V podstate je to najmodernejší typ križovatky s najvyššou kapacitou, ktorá sa tam ukazuje ako limitujúca."

Križovatka Prešov západ (Vydumanec) bude po dobudovaní jednou z najväčších a najkapacitnejších na východe Slovenska. V súčasnosti sa začne prvá etapa výstavby tohto cestného uzla. Dominantným objektom nad okružnou križovatkou bude estakáda, ktorej autorom je Ing. Juraj Kopčák. Stavbu nám charakterizoval takto: "Most dlhý 350 m je výnimočný tým, že časť nosných predpínacích káblov je situovaná pod mostnou konštrukciou, čím vytvorí vzperadlovú sústavu. Tento typ nosnej konštrukcie bude v strednej Európe jediný a jedinečný. Už aj z dôvodu, že sú vyvážené tvary s trojuholníkovým motívom, ktorým nám ponúkala práve vzperadlová sústava. Po moste budú prechádzať vozidlá z mesta Prešov na diaľnicu smerom na Poprad."

Jednou z dlhoročných "bolestí" cestnej dopravy v Prešove je križovatka pri ZVL. Ako sme sa dozvedeli od Ing. Jozefa Kundráta, okrem operatívneho riešenia (svetelná signalizácia) sa pripravuje jej projektová dokumentácia s tým, že ako predbežný tvar je odporúčaný tvar veľkej okružnej križovatky s mimoúrovňovým krížením Košickej ulice. Križovatka bude v plnej miere zabezpečovať aj obsluhu priľahlého územia (ZVL, rušňové depo, Švábska ulica, atď.).

Podrobne monitorujeme:

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...