Atlas burín. Aké buriny rastú u nás?

Reklama:

V atlase burín nájdete klasifikáciu burín, podľa zaradenia škodlivého činiteľa, popis, výskyt, rozmnožovanie, škodlivosť, rozlišovacie znaky, obdobie vzchádzania, fotografie a obrázky.

29. 04. 2016

Zdroj: Syngenta

Reklama:

Atlas je na stránke: http://www3.syngenta.com/country/sk/sk/riesenie-syngenta/agroservis/atlas-burin/Pages/home.aspx

V atlase burín sú buriny:

 • Baklažán čierny
 • Bažanka ročná
 • Bocianik rozpukovitý
 • Cesnak poľný
 • Cirok alepský
 • Cirok obyčajný
 • Drchnička roľná
 • Dvojzub chlpatý
 • Fialka roľná
 • Fialka trojfarebná
 • Hluchavka objímavá
 • Hluchavka purpurová
 • Horčiak obyčajný
 • Horčica roľná
 • Huľavník lekársky
 • Hviezdica prostredná
 • Iskerník roľný
 • Ježatka kuria
 • Ježatka osadná
 • Kapsička pastierska
 • Kolenec roľný
 • Konopica napuchnutá
 • Láskavec bledý
 • Láskavec ohnutý
 • Lipkavec obyčajný
 • Lipnica ročná
 • Lipnica pospolitá
 • Loboda konáristá
 • Mak vlčí
 • Margaréta ovsená
 • Mätonoh mnohokvetý
 • Mätonoh trváci
 • Metlička obyčajná
 • Mlieč drsný
 • Mlieč roľný
 • Mohár ohnutý
 • Mohár praslenatý
 • Mohár sivý
 • Mohár zelený
 • Mrlík biely
 • Nezábudka roľná
 • Ostrica
 • Ovos hluchý
 • Pakost nízky
 • Pálka
 • Peniažtek roľný
 • Pichliač roľný
 • Pohánkovec ovíjavý
 • Portulaka zeleninová
 • Proso siate
 • Proso vidličkokveté
 • Proso vláskovité
 • Prstnatec obyčajný
 • Prstovka holá
 • Prstovka krvavá
 • Psiarka kolienkatá
 • Psiarka lúčna
 • Psiarka roľná
 • Pupenec roľný
 • Pýr plazivý
 • Reďkev ohnicová
 • Rumanček kamilkový
 • Sitina klbkatá
 • Sitina ropušia
 • Skorocel väčší
 • Skripina morská
 • Starček obyčajný
 • Stavikrv širokolistý
 • Stavikrv vtáčí
 • Stiav kučeravý
 • Stoklas jalový
 • Stoklas mäkký
 • Stoklas obilný
 • Stoklas roľný
 • Stoklas strechový
 • Stoklas vzpriamený
 • Šáchor jedlý
 • Škrípinec končistý
 • Štiavec tupolistý
 • Trsť obyčajná
 • Veronika brečtanolistá
 • Veronika perzská
 • Veronika roľná
 • Zemedym lekársky
 • Žihľava dvojdomá
 • Žihľava malá
 • Žltavka maloúborná

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...