Ako zistiť na mape parcelné čísla pozemkov?

Reklama:

Na zistenie parcelného čísla pozemku na katastrálnej mape slúži niekoľko oficiálnych geografických mapových portálov.

11. 01. 2017

 

Reklama:

Štát financuje niekoľko informačných systémov, cez ktoré si každý môže zistiť rôzne informácie z katastra nehnuteľností.

V súčasnosti vieme o troch:

 • Katastrálny portál
 • Mapka
 • Portál ESKN (elektronických služieb katastra nehnuteľností)

Katastrálny portál - Kapor

Je to najstarší portál.

Sídli na adrese: https://www.katasterportal.sk/

Mapka

Mapka je pomenovanie Geografického kartografického systému. Bol to prvý pokus vytvoriť intuitívne ovládateľný katastrálny portál.

Umožňuje zobraziť parcelné číslo na leteckej mape a aj naopak, kliknutím na lokalitu na leteckej mape zobrazí číslo parcely, číslo listu vlastníctva a aj údaje o vlastníkoch.

Po zapnutí príslušnej vrstvy zobrazí aj orientačné a súpisné číslo stavby. Dokáže nájsť a zobraziť na ortofotomape akúkoľvek evidovanú nehnuteľnosť podľa orientačného a súpisného čísla. Potom stačí kliknúť a zobraziť list vlastníctva, mená a adresy vlastníkov.

Dajú sa vyhľadávať a zobrazovať aj ulice na území celého Slovenska, okrem posledných zmien.

Ovládanie je intuitívne a podobá sa vyhľadávaniu cez Google.

Mapový portál katastra nehnuteľností je na adrese:

http://mapka.gku.sk/mapovyportal

Portál ESKN

Portál vznikol z eurofondov a v budúcnosti by mal slúžiť na aktívnu elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb s katastrálnymi úradmi.

Od novembra 2015 Portál ESKN poskytuje tieto informácie z katastra nehnuteľností:

 • informácie o
  • nehnuteľnostiach
  • vlastníkoch a iných oprávnených osobách
  • právach k nehnuteľnostiam
  • o registri územno-technických jednotiek
   číselníkoch
 • výpisy z listu vlastníctva
 • súpisy
  • parciel registra C
  • parciel registra E
  • stavieb
  • vlastníkov
  • správcov
  • nájomcov
  • iných oprávnených osôb
 • metaúdaje o súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • priestorové informácie zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • katastrálna mapa
  • mapa určeného operátu
 • informácie z KN na vybrané geodetické činnosti

Portál má vyhľadávacie funkcie. Umožňuje okrem iného vyhľadávať vlastníka v jednom katastrálnom území podľa priezviska, mena.

Vyhľadávať sa dá podľa čísla listu vlastníctva, čísla parcely v obidvoch registroch, podľa súpisného čísla a prakticky všetkých bežných údajov.

Portál ESKN je na adrese:

https://kataster.skgeodesy.sk/

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.