Ako zistiť na mape parcelné čísla pozemkov?

Reklama:

Na zistenie parcelného čísla pozemku na katastrálnej mape slúži niekoľko oficiálnych geografických mapových portálov.

11. 01. 2017

 

Reklama:

Štát financuje niekoľko informačných systémov, cez ktoré si každý môže zistiť rôzne informácie z katastra nehnuteľností.

V súčasnosti vieme o troch:

 • Katastrálny portál
 • Mapka
 • Portál ESKN (elektronických služieb katastra nehnuteľností)

Katastrálny portál - Kapor

Je to najstarší portál.

Sídli na adrese: https://www.katasterportal.sk/

Mapka

Mapka je pomenovanie Geografického kartografického systému. Bol to prvý pokus vytvoriť intuitívne ovládateľný katastrálny portál.

Umožňuje zobraziť parcelné číslo na leteckej mape a aj naopak, kliknutím na lokalitu na leteckej mape zobrazí číslo parcely, číslo listu vlastníctva a aj údaje o vlastníkoch.

Po zapnutí príslušnej vrstvy zobrazí aj orientačné a súpisné číslo stavby. Dokáže nájsť a zobraziť na ortofotomape akúkoľvek evidovanú nehnuteľnosť podľa orientačného a súpisného čísla. Potom stačí kliknúť a zobraziť list vlastníctva, mená a adresy vlastníkov.

Dajú sa vyhľadávať a zobrazovať aj ulice na území celého Slovenska, okrem posledných zmien.

Ovládanie je intuitívne a podobá sa vyhľadávaniu cez Google.

Mapový portál katastra nehnuteľností je na adrese:

http://mapka.gku.sk/mapovyportal

Portál ESKN

Portál vznikol z eurofondov a v budúcnosti by mal slúžiť na aktívnu elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb s katastrálnymi úradmi.

Od novembra 2015 Portál ESKN poskytuje tieto informácie z katastra nehnuteľností:

 • informácie o
  • nehnuteľnostiach
  • vlastníkoch a iných oprávnených osobách
  • právach k nehnuteľnostiam
  • o registri územno-technických jednotiek
   číselníkoch
 • výpisy z listu vlastníctva
 • súpisy
  • parciel registra C
  • parciel registra E
  • stavieb
  • vlastníkov
  • správcov
  • nájomcov
  • iných oprávnených osôb
 • metaúdaje o súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • priestorové informácie zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • katastrálna mapa
  • mapa určeného operátu
 • informácie z KN na vybrané geodetické činnosti

Portál má vyhľadávacie funkcie. Umožňuje okrem iného vyhľadávať vlastníka v jednom katastrálnom území podľa priezviska, mena.

Vyhľadávať sa dá podľa čísla listu vlastníctva, čísla parcely v obidvoch registroch, podľa súpisného čísla a prakticky všetkých bežných údajov.

Portál ESKN je na adrese:

https://kataster.skgeodesy.sk/

Úradné dokumenty

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...