Ako stiahnuť obrázok (thumbnail) z Youtube

Reklama:

Potrebujete stiahnuť náhľadový obrázok z Youtube videa a uložiť si ho k sebe?

06. 01. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Je niekoľko možností, ako stiahnete náhľad z Youtube a uložíte si ho ako obrázok.

Prvou možnosťou je on-line generátor náhľadových obrázkov. Na internete je ich nespočetne veľa. Vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje, napríklad:

Kde sú vlastne uložené náhľadové obrázky?

Náhľadové obrázky (ukážky) sú v skutočnosti už vygenerované, uložené a dostupné cez odkazy s pevnou štruktúrou.

Základná verzia náhľadu

Základný obrázok je vždy na nasledujúcom serveri. Postačí uviesť váš identifikačný reťazec videa do vyznačenej časti adresy (URL):

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/0.jpg

Alternatívne miniverzie iných okamihov videa

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/1.jpg

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/2.jpg

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/3.jpg

Verzie náhľadov v rôznych rozlíšeniach

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/default.jpg

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/hqdefault.jpg

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/mqdefault.jpg

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/sddefault.jpg

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...