Ako stiahnuť obrázok (thumbnail) z Youtube

Reklama:

Potrebujete stiahnuť náhľadový obrázok z Youtube videa a uložiť si ho k sebe?

06. 01. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Je niekoľko možností, ako stiahnete náhľad z Youtube a uložíte si ho ako obrázok.

Prvou možnosťou je on-line generátor náhľadových obrázkov. Na internete je ich nespočetne veľa. Vyberte si ten, ktorý vám vyhovuje, napríklad:

Kde sú vlastne uložené náhľadové obrázky?

Náhľadové obrázky (ukážky) sú v skutočnosti už vygenerované, uložené a dostupné cez odkazy s pevnou štruktúrou.

Základná verzia náhľadu

Základný obrázok je vždy na nasledujúcom serveri. Postačí uviesť váš identifikačný reťazec videa do vyznačenej časti adresy (URL):

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/0.jpg

Alternatívne miniverzie iných okamihov videa

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/1.jpg

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/2.jpg

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/3.jpg

Verzie náhľadov v rôznych rozlíšeniach

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/default.jpg

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/hqdefault.jpg

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/mqdefault.jpg

http://img.youtube.com/vi/dXo0LextZTU/sddefault.jpg

Úradné dokumenty

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Poznámky k zákonom

Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju...

Bratislavský obchvat má problém. Menší stavbári ho nechcú stavať

Necelých 60 kilometrov autostrád v okolí Bratislavy má postaviť konzorcium okolo španielskej...

Možno písomnosť doručovať do vlastných rúk, ak sa iným účastníkom doručuje len cez verejnú vyhlášku?

Na pošte som prebral stavebné povolenie doručované do vlastných rúk. Stavebný úrad však niektorým...

Môže súd nariadiť stavebnému úradu vykonanie štátneho stavebného dohľadu?

Žalobca podal obci Hodruša-Hámre, ako príslušnému stavebnému úradu,žiadosť o prešetrenie legálnosti...

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...