Ako pripraviť majiteľov o pozemky cez pozemkové úpravy?

Reklama:

Jeden z čitateľov nášho webu sa rozhodol podeliť so skúsenosťami, ako možno zneužitím pozemkových úprav pripraviť o pozemky ich pôvodných majiteľov. Ide o postup, ktorý je podľa názoru čitateľa v súlade so zákonom. Z jeho výpovede vyberáme:

10. 11. 2015

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

"Tu je príklad, veľmi reálny a zdôrazňujem, že sa to deje na celom Slovensku presne podľa nasledujúceho modelu.

Dve osoby (príbuzní) vlastnia pozemok A - ornú pôdu povedzme o ploche 4 ha. Predpokladajme, že každý s podielom 1/2.

Okolo je ďalších povedzme 19 pozemkov - tiež orná pôda - ani jeden pozemok nemá ani zďaleka výmeru 4 ha, ale spolu majú povedzme 20 ha.

Väčšina vlastníkov vlastní tieto pozemky (vrátane pozemku A) dlhé desaťročia, možno aj 100 rokov - (skutoční vlastníci sú vlastne dedičia po svojich predkoch a prapredkoch, ktorí ich vlastnili možno ešte za Rakúsko-Uhorska.

Potom príde niekoľko eseročiek, navzájom nejakým spôsobom prepojených (vlastne stačí jedna), ktoré v relatívne krátkom čase, v priebehu niekoľkých rokov skúpia časti týchto pozemkov a stanú sa vlastníkmi týchto časti, ktoré sú geometricky roztrúsene po celom obvode, ktorý tvorí tých 20 pozemkov.

Tie eseročky to samozrejme skúpili s vidinou vlastného zisku (v blízkej budúcnosti sa v oblasti plánuje investičná výstavba, ale tie eseročky sa na nej samé nepodieľajú, oni to budú chcieť tým budúcim investorom predať) a chcú mať tie svoje roztrúsené časti v jednom celku a v najlukratívnejšej časti toho obvodu, ktorý tvorí tých 20 parciel).

Jedna z tých eseročiek podá žiadosť na príslušný okresný úrad na začatie pozemkových úprav.

Eseročka presvedčí väčšinu vlastníkov (ale nie tých dvoch, čo vlastnia pozemok A), aké to bude pre nich super výhodne, keď sa ich pozemky presunú a rozdelia tak, že nebudú už zdieľať spoluvlastníctvo s nikým, lebo každý bude vlastniť svoj vlastný pozemok (v pomere spoluvlastníckeho podielu).

Výsledkom bude, že ich pozemky sa roztrieštia na malé kúsky, (lebo ako výsledok postupného dedenia skoro každý pozemok pred začatím úprav vlastnia viacerí – väčšinou príbuzní).

Dopredu ale nikto nevie, kde sa jeho nový pozemok bude v tej oblasti nachádzať. Vlastníci (nie úplne všetci) na to naletia - sú to väčšinou jednoduchí ľudia, poctiví roľníci s nízkym právnym vedomím - a v rámci "prieskumu záujmu o pozemkové úpravy" vyjadria svoj súhlas, (okrem tých dvoch, čo spoluvlastnia ten 1 ha, a možno ešte zopár ďalších zúfalcov, v naivnej predstave že predsa Ústava Slovenskej republiky im zaručuje nedotknuteľnosť ich majetku v pôvodnej forme - a teda aj na pôvodnom mieste).

No a toto stačí na to, aby sa aj ten pozemok A zaradil do procesu pozemkových úprav, (rozhodnutím okresného úradu, t. j. z pozície štátnej moci) a konečným výsledkom bude to, že tým dvom, čo vlastnia pozemok A bude ten pozemok (proti ich vôli) odobratý a neskôr pridelený každému z tých dvoch iný pozemok niekde úplne inde s polovičnou výmerou ich pôvodného spoločného pozemku A.

Navyše, počas priebehu pozemkových úprav ich práva k pôvodnému majetku budú obmedzené - rozhodnutím a nariadením príslušného okresného úradu, v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. a presne podľa článku 20 Ústavy Slovenskej republiky, a konkrétne tá časť článku, ktorá pojednáva o vyvlastnení vo verejnom zaujme. Irónia je aj v tom, že ten istý článok ústavy zaručuje nedotknuteľnosť majetku.

Inými slovami, ak tých 19 pozemkov bude vlastniť spolu povedzme 50 vlastníkov (aj spolu s tými eseročkami), tak súhlas tých 50-tich vlastníkov bude predstavovať ten "verejný záujem" a čo je ešte horšie, v skutočnosti
ide len a len o záujem jednej či dvoch eseročiek.

Ak v tej oblasti vlastníte parcelu, tak v tomto konkrétnom prípade stačí vôľa len 50-tky iných ľudí na to, aby (v súlade so zákonom) bol Váš majetok vyvlastnený a namiesto Vášho pôvodného pozemku dostanete náhradu - presne podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky o vyvlastnení. V tomto prípade nie v peňažnej forme ale vo forme iného pozemku niekde inde v rámci obvodu tých 20 pozemkov, ale v momente, keď tých 50 ľudí o tom rozhodne, tak ešte vôbec neviete kde.

Toto je 1000 krát horšie ako priame vyvlastnenie - lebo priame vyvlastnenie ako napríklad kvôli diaľnici, kde to naozaj predstavuje verejný záujem - taká diaľnica bude slúžiť neporovnateľne väčšiemu množstvu ľudí - možno desiatkam tisícom (nielen tým, ktorí tú diaľnicu budú využívať, ale aj tisícom obyvateľov obcí, ktorí v súčasnosti čelia enormnému množstvu áut prechádzajúcich týmito obcami ráno - smer odniekadiaľ do Bratislavy za prácou a popoludní a do neskorého večera z Bratislavy z prace niekam domov).

Toto, čo tu píšem o pozemkových úpravách je, vyvlastnenie na základe rozhodnutia malej skupiny ľudí - všetko perfektne v súlade so zákonmi vrátane Ústavy Slovenskej republiky.

Pes je totiž zakopaný v tom, že žiadny zákon a to vrátane ústavy nijako nedefinuje pojem "verejný záujem" a každý si ho vysvetľuje ako mu to vyhovuje - vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý rozhodol v neprospech jedného podnetu proti rozhodnutiu o pozemkových úpravách kdesi na Slovensku. Klobúk dolu pred tým človekom, ktorého podanie sa dopracovalo až na najvyšší súd. Je to síce boj s veternými mlynmi, ale aspoň to skúsil - ochrániť si svoj majetok všetkými dostupnými  legálnymi prostriedkami - a takých je na Slovensku zúfalo malo a arogancia štátnej moci je nepriamo úmerná počtu takýchto ľudí."

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...