Aké najčastejšie problémy majú ľudia s vyvlastnením?

Reklama:

Aké najčastejšie problémy podľa vás majú teraz ľudia s pôdou, respektíve s jej vyvlastnením? Moju babku to tiež o taký rok čaká, tak aby sme boli v obraze.

28. 10. 2015

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Za niečo viac, ako desaťročie, čo sa občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie venuje lobingu za zmenu legislatívy, sa podarilo niekoľko významných zmien.

Namiesto takzvaného bodového vyhláškového oceňovania pevnými cenami, podľa ktorého sa vykupovalo a vyvlastňovalo za zlomok trhových cien, sa už niekoľko rokov vykupuje za ceny, ktoré by mali vychádzať z trhových cien. Stanovenie konkrétnej ceny konkrétneho pozemku má v rukách súdny znalec.

Znalci k tomu nie vždy pristupujú svedomito a tak sa nimi určená cena nestretne vždy s pochopením. To je jeden z problémov.

Zo skúseností viem, že naopak mnohí sú s cenou spokojní, lebo lepšiu reálnu ponuku, ako napríklad od diaľničiarov, by od nikoho nedostali. Keďže pôdu nevyužívajú, berú výkup ako výhodnú možnosť speňaženia majetku, ktorí napríklad zdedili.

Ďalší problém býva, že diaľničiari dobrovoľne vykupujú iba ten kus pozemku, ktorý potrebujú na výstavbu diaľnice. Vlastníkom ostávajú zostatkové pozemky vedľa budúcej diaľnice. Zníženie hodnoty tých zostávajúcich pozemkov nikto nevykompenzuje.

To je veľký problém pre tých, ktorí pôdu naozaj využívajú na hospodárenie alebo podnikanie. Legislatíva nie je naklonená v prospech slušného riešenia takýchto prípadov.

Neznalí ľudia čakajú, že za nimi niekto slušne príde a bude s nimi rokovať podmienkach predaja, o termíne a o cene. Mnohých nepríjemne prekvapí, že príde iba doporučený list s návrhom kúpnej zmluvy a vyhrážkou, že ak predloženú zmluvu bez pripomienok v krátkej lehote nepodpíšu, bude podaný návrh na vyvlastnenie. Zákon je nastavený tak, že akýkoľvek protinávrh z Vašej strany sa automaticky považuje za odmietnutie.

Lehota na rozmyslenie a prijatie jediného návrhu je dnes 15 dní, iný návrh už nemáte právo dostať. Celý proces je formálny a veľmi neosobný. To spôsobuje mnohým ľuďom rozčarovanie.

Výnimkou je, ak zmluva obsahuje nesprávne údaje, tam je obyčajne zo strany diaľničiarov snaha zjavné chyby odstrániť preto, aby nemali problém pri vklade na kataster alebo ak potom aj tak nepodpíšete a rozhodnú sa preto podať návrh na vyvlastnenie.

Problém ľuďom niekedy spôsobuje lehota splatnosti kúpnej ceny. Neraz je ponúkaná zmluva formulovaná tak, že kúpnu cenu dostanete napríklad do 30-tich dní, ale až od povolenia vkladu v katastri, pričom návrh vkladu do katastra zabezpečia diaľničiari. Od podpisu zmluvy až po podanie návrhu na vklad však môže uplynúť aj veľmi dlhá doba, vyše roka alebo aj viac. Kúpne zmluvy sa totiž nezavkladovávajú hneď po podpise, ale až keď majú diaľničiari podpísané buď zmluvy, alebo získané rozhodnutia o vyvlastnení na všetky pozemky v úseku trasy diaľnice.

Ak potrebujete peniaze veľmi rýchlo, budete stáť pred dilemou, či takú zmluvu podpísať alebo nie a obrazne povedané, nechať sa vyvlastniť.

Pri vyvlastnení však môžete prísť o dvadsaťpercentný bonus oproti znalcom určenej cene, ktorý zákon ukladá vyplatiť v prípade, ak sa vyvlastňuje pre diaľnice, ktoré sú menovite uvedené v zákone č. 669/2007 Z. z. „o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá“. Zákon ten bonus priznáva tomu, kto podpíše predloženú zmluvu tak, ako mu ju diaľničiari pošlú.

Z časového hľadiska však nemáte istotu, kedy presne diaľničiari podajú návrh na vyvlastnenie Vášho pozemku.

Pri všetkých ostatných výkupoch a vyvlastňovaniach vo verejnom záujme, kde nie je zavedený 20%-ný bonus, stojí na zváženie v každom konkrétnom prípade, či nedostanete peniaze rýchlejšie a za priaznivejších podmienok po vyvlastnení a nie pristúpením na ponúkanú kúpnu zmluvu, ktorá môže byť menej výhodná ako vyvlastnenie.

V takýchto prípadoch je totiž ponúkaná náhrada v zmluve presne taká istá, ako dostanete na základe rozhodnutia o vyvlastnení. Ako som už naznačil, ponúkaná kúpna zmluva môže niekedy obsahovať nevýhodnejšie podmienky, ako bude obsahovať rozhodnutie o vyvlastnení. To sa dosť často stáva, takže to odporúčam porovnať a dobre zvážiť.

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...