Aké najčastejšie problémy majú ľudia s vyvlastnením?

Reklama:

Aké najčastejšie problémy podľa vás majú teraz ľudia s pôdou, respektíve s jej vyvlastnením? Moju babku to tiež o taký rok čaká, tak aby sme boli v obraze.

28. 10. 2015

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Reklama:

Za niečo viac, ako desaťročie, čo sa občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie venuje lobingu za zmenu legislatívy, sa podarilo niekoľko významných zmien.

Namiesto takzvaného bodového vyhláškového oceňovania pevnými cenami, podľa ktorého sa vykupovalo a vyvlastňovalo za zlomok trhových cien, sa už niekoľko rokov vykupuje za ceny, ktoré by mali vychádzať z trhových cien. Stanovenie konkrétnej ceny konkrétneho pozemku má v rukách súdny znalec.

Znalci k tomu nie vždy pristupujú svedomito a tak sa nimi určená cena nestretne vždy s pochopením. To je jeden z problémov.

Zo skúseností viem, že naopak mnohí sú s cenou spokojní, lebo lepšiu reálnu ponuku, ako napríklad od diaľničiarov, by od nikoho nedostali. Keďže pôdu nevyužívajú, berú výkup ako výhodnú možnosť speňaženia majetku, ktorí napríklad zdedili.

Ďalší problém býva, že diaľničiari dobrovoľne vykupujú iba ten kus pozemku, ktorý potrebujú na výstavbu diaľnice. Vlastníkom ostávajú zostatkové pozemky vedľa budúcej diaľnice. Zníženie hodnoty tých zostávajúcich pozemkov nikto nevykompenzuje.

To je veľký problém pre tých, ktorí pôdu naozaj využívajú na hospodárenie alebo podnikanie. Legislatíva nie je naklonená v prospech slušného riešenia takýchto prípadov.

Neznalí ľudia čakajú, že za nimi niekto slušne príde a bude s nimi rokovať podmienkach predaja, o termíne a o cene. Mnohých nepríjemne prekvapí, že príde iba doporučený list s návrhom kúpnej zmluvy a vyhrážkou, že ak predloženú zmluvu bez pripomienok v krátkej lehote nepodpíšu, bude podaný návrh na vyvlastnenie. Zákon je nastavený tak, že akýkoľvek protinávrh z Vašej strany sa automaticky považuje za odmietnutie.

Lehota na rozmyslenie a prijatie jediného návrhu je dnes 15 dní, iný návrh už nemáte právo dostať. Celý proces je formálny a veľmi neosobný. To spôsobuje mnohým ľuďom rozčarovanie.

Výnimkou je, ak zmluva obsahuje nesprávne údaje, tam je obyčajne zo strany diaľničiarov snaha zjavné chyby odstrániť preto, aby nemali problém pri vklade na kataster alebo ak potom aj tak nepodpíšete a rozhodnú sa preto podať návrh na vyvlastnenie.

Problém ľuďom niekedy spôsobuje lehota splatnosti kúpnej ceny. Neraz je ponúkaná zmluva formulovaná tak, že kúpnu cenu dostanete napríklad do 30-tich dní, ale až od povolenia vkladu v katastri, pričom návrh vkladu do katastra zabezpečia diaľničiari. Od podpisu zmluvy až po podanie návrhu na vklad však môže uplynúť aj veľmi dlhá doba, vyše roka alebo aj viac. Kúpne zmluvy sa totiž nezavkladovávajú hneď po podpise, ale až keď majú diaľničiari podpísané buď zmluvy, alebo získané rozhodnutia o vyvlastnení na všetky pozemky v úseku trasy diaľnice.

Ak potrebujete peniaze veľmi rýchlo, budete stáť pred dilemou, či takú zmluvu podpísať alebo nie a obrazne povedané, nechať sa vyvlastniť.

Pri vyvlastnení však môžete prísť o dvadsaťpercentný bonus oproti znalcom určenej cene, ktorý zákon ukladá vyplatiť v prípade, ak sa vyvlastňuje pre diaľnice, ktoré sú menovite uvedené v zákone č. 669/2007 Z. z. „o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá“. Zákon ten bonus priznáva tomu, kto podpíše predloženú zmluvu tak, ako mu ju diaľničiari pošlú.

Z časového hľadiska však nemáte istotu, kedy presne diaľničiari podajú návrh na vyvlastnenie Vášho pozemku.

Pri všetkých ostatných výkupoch a vyvlastňovaniach vo verejnom záujme, kde nie je zavedený 20%-ný bonus, stojí na zváženie v každom konkrétnom prípade, či nedostanete peniaze rýchlejšie a za priaznivejších podmienok po vyvlastnení a nie pristúpením na ponúkanú kúpnu zmluvu, ktorá môže byť menej výhodná ako vyvlastnenie.

V takýchto prípadoch je totiž ponúkaná náhrada v zmluve presne taká istá, ako dostanete na základe rozhodnutia o vyvlastnení. Ako som už naznačil, ponúkaná kúpna zmluva môže niekedy obsahovať nevýhodnejšie podmienky, ako bude obsahovať rozhodnutie o vyvlastnení. To sa dosť často stáva, takže to odporúčam porovnať a dobre zvážiť.

Úradné dokumenty

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - rozhodnutie ministra číslo 77/2016 o stavebnom povolení

Rozhodnutie ministra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, číslo 12171/2016/D220-SLP/34379-M zo dňa 29. 6. 2016 o zmene rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja...

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania, č. j. 03358/2016/SCDPK-56357 zo dňa 7. 9. 2016 pre stavbu Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat.

Pruské - kanalizácia a ČOV - prístupová cesta k ČOV - verejná vyhláška, oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pozemkov a nariadenie ústneho pojednávania, č. j. 233/2016 TS1-20/Po/1 zo dňa 15. 3. 2016 pre stavbu Pruské - kanalizácia a ČOV, prístupová cesta k...

Poznámky k zákonom

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...

Predaj nehnuteľnosti. Dokedy mám povinnosť podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností?

V minulom roku som predal nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom) za ktorú som platil daň z nehnuteľností....

Premlčacia doba. Koľko trvá premlčacia doba? Čo je to premlčanie?

Štandardná premlčacia doba podľa Občianského zákonníka je tri roky. Vo veciach, na ktoré platí...

Priznal som sa k priestupku. Som automaticky vinný, ak sa v konaní o pokute nebránim?

Po obvinení z priestupku som sa v správnom konaní aktívne nebránil. Správny orgán ma uznal vinným...

Juraj Suchánek - Zákon o miestnych poplatkoch obsahuje viacero nezmyslov

Kupujete byt, staviate väčší dom alebo iba skleník na záhrade? Po novom sa vám to predraží. Podľa...

Zadržanie páchateľa. Môžem sám zadržať páchateľa?

Každá osoba má právo zadržať páchateľa za podmienok podľa trestného poriadku.

Vyrieši poplatok za rozvoj problém satelitov?

Od 1. novembra 2016 nadobudne účinnosť zákon 447/2015 Z. z., ktorý dáva samosprávam možnosť pri...