Aj váš pozemok je ohrozený! Začnite sa brániť!

Reklama:

Lacno kúpiť, draho predať... Aj tak môžu vyzerať snahy niektorých priekupníkov pôdy, ktorí nachádzajú v posledných týždňoch nový „biznis“.

01. 06. 2015

Zdroj: Zuzana Kullova, Hospodárske noviny

Reklama:

Dôvodom je výstavba nového diaľničného obchvatu D4, ktorý má viesť okolo Bratislavy okolo roku 2020. Trasa Bratislava Jarovce – Ivanka-sever s novým mostom cez Dunaj povedie aj okolo obytných štvrtí a má stáť okolo 1,271 miliardy eur. Niektorí starostovia už dnes upozorňujú vlastníkov pôdy, aby nenaleteli špekulantom, ktorí pôdu odkupujú za drobné a potom ju draho predajú štátu. „Zaznamenali sme opakujúce sa informácie o hromadiacich sa neserióznych ponukách na odkúpenie pozemkov dotknutých stavbou obchvatu Bratislavy inými subjektmi za veľmi nízke ceny,“ povedal starosta Vajnôr Ján Mrva. Ako si teda môžete ochrániť váš majetok?

Pozor na priekupníkov, aby ste neprerobili

Ako prezrádza Richard Drutarovský, prevádzkovateľ portálu vyvlastnenie.sk, v tomto prípade ide o veľké peniaze, pričom ceny za meter štvorcový sa pohybujú v desiatkach eur. Pozemky pod diaľnicami vykupuje priamo štát cez Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá musí v centrálnom registri zmlúv povinne zverejňovať všetky kúpne zmluvy, hoci anonymne. „Ten, kto vie, kadiaľ povedie diaľnica, vie presne  lokalizovať vlastníkov a určiť rozlohu ich pôdy. Tí sú často rôznymi spôsobmi atakovaní priekupníkmi. Problémom pre majiteľov býva zisťovanie, za koľko sa vlastne pôda vykupuje a čím sa majú riadiť.“

V praxi sa takto môže stať, že od vás napríklad vykúpia meter štvorcový pôdy za tri eurá, ale štátu ho neskôr predajú za 30 eur. Preto si v registri na internete aspoň orientačne pozrite, ako sa vykupovala pôda v podobných lokalitách, aby ste pre neznalosť neprišli zbytočne o peniaze. Ponuky priekupníkov vyzerajú až na cenu solídne - pripravia oficiálne zmluvy, vybavia potrebnú administratívu, urýchlia konanie na katastri, zvlášť, ak peniaze za pôdu potrebujete získať čo najskôr.

Predaj pôdy dobre zvážte

Ak tiež patríte medzi majiteľov, ktorých sa bude výstavba diaľnice dotýkať, mali by ste si všetko dobre vopred zvážiť. Ak sa rozhodnete nepredať pôdu priekupníkom, musíte počkať na ponuku, teda návrh kúpnej zmluvy od Národnej diaľničnej spoločnosti. V nej musí podľa slov Richarda Drutarovského presne uviesť, akú pôdu od vás vykupuje podľa listu vlastníctva a aká je cena podľa znaleckého posudku. 

„Keď na ich ponuku budete reagovať a zmluvu podpíšete, ku znaleckej cene vám podľa zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest patrí 20-percentný bonus navyše. Pokiaľ zmluvu bez akýchkoľvek výhrad nepodpíšete, štát to podľa zákona považuje za odmietnutie a sú splnené podmienky pre začatie vyvlastňovacieho konania.“ Väčšina vlastníkov pôdy sa pri tomto návrhu zamyslí, a keď im cena vyhovuje, podpíšu zmluvu pred notárom či na matrike. 

Kedy vás môžu vyvlastniť?

Aj v tomto prípade však existuje jedno úskalie, a to termín, v ktorom uvidíte na účte svoje peniaze.  „Pri kúpnych zmluvách od štátu sa uvádza, že dostanete zaplatené dva mesiace po zavkladovaní zmluvy do katastra. Ale nikde nie je napísané, dokedy štát podá návrh na vklad a tak od podpisu zmluvy po vklad môže prebehnúť dlhá doba. Čiže sa reálne stáva, že peniaze vidíte až po pár rokoch. Nemáte však veľmi na výber. Keď zmluvu nepodpíšete, hrozí vám vyvlastnenie,“ tvrdí Drutarovský.

Pri vyvlastnení však už musíte rátať s tým, že štát vám zoberie pôdu vo verejnom záujme a za náhradu, ktorá je vždy len v peniazoch, nikdy nie formou náhradného pozemku. Lepšie povedané, len za cenu znaleckého posudku, kde už nemôžete rátať s 20-percentným bonusom. „V takomto prípade vám štát musí zaplatiť obyčajne do tridsiatich dní od právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia,“ objasňuje expert na vyvlastňovanie.

Novinka

  • od júla 2016 by mal začať platiť vyvlastňovací zákon, ktorý minulý týždeň s pripomienkami schválila vláda,
  • rozsah vyvlastnenia musí byť primeraný účelu a nebude možné rozhodnúť o prechode vlastníckeho práva, keď postačí jeho obmedzenie,
  • za vyvlastnenie sa bude poskytovať primeraná náhrada v peniazoch,
  • ak bude možné majetkové vyrovnanie za vyvlastnený pozemok či stavbu prideleným náhradného pozemku či stavy, a vyvlastňovaný s tým súhlasí, tento spôsob vyrovnania má prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch (mimo osobitných zákonov).

Úradné dokumenty

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most, stavebné povolenie

Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-PO-OCDPK-2017/007147-04 zo dňa 17. 2. 2017.

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh, oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o predĺžení stavebného povolenia, č. j. 10424/2017/SCDPK-C240/12922 zo dňa 16. 2. 2017 pre stavbu "Ďiaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, Úprava trolejového vedenia, oznam o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška, ktorou Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, oznamuje začatie stavebného konania a nariadenia ústneho konania, č. j. 02416/2017/OOD-002 zo dňa 10. 2. 2017 pre stavbu...

Poznámky k zákonom

Neoznámenie trestného činu. Povinnosť oznámiť trestný čin. Mám takú povinnosť alebo nie?

Som povinný oznámiť trestný čin alebo podozrenie z trestného činu? Kedy nie som povinný oznámiť...

Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

Dopravný expert: Nechoďme do diaľnic v polovičnom profile

Podobná diskusia o doprave, akú zažíva Prešov, čaká aj iné mestá. Obchvat Prešova sa prehodnocuje a...

Ani päťdesiat úradných pečiatok vám nepomôže, keď si niekto spomenie, že práve váš dom je treba chrániť pre budúce generácie

Mal by štát zrušiť povolenie na zbúranie funkcionalistickej vily v pražských Petřinách? Hosťami...

Na prebratie zásielky bude viac času

Úradná zásielka adresovaná občanovi napríklad zo stavebného úradu je považovaná za doručenú na...

Jarovce sa odvolali proti rozhodnutiu o vyvlastnení pozemkov pre diaľnicu D4

Obec už časť pozemkov pod diaľnicu NDS predala, ďalšie pozemky potrebuje z dôvodu, že zmeny a...

Pozemkové úpravy a ochrana pôdy

Motto: Bohatý hospodár nepredáva svoj majetok.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Trenčín: Vyvlastnenie vo verejnom záujme

O občianskom spolunažívaní by vedel rozprávať asi každý z nás. Obyvatelia ulice Jahodová v Trenčíne...

Územné a správne členenie Slovenska, história a vývoj

Publikácia opisuje vývoj územného a správneho členenia Slovenska od približne polovice druhého...